Avainsana-arkisto: raha

Käteisen poisto sujuu suunnitelmien mukaan.

Tästä aiheesta olen kirjoittanut jokusen kerran, joten kerrataan pikaisesti mitä on tullut kirjoitettua.
„Pankkilobbarit (Steinbeis Research Center for Financial Services) ovat tuoneet tuoreen „perustelun“ käteisen ”kadottamistemppuun” käteisenrahan kustannuksista. (3) Lobbarit ovat laskeneet, että käteisen kulut ovat pelkästään Saksassa 12,5 miljardia vuodessa. Vertailuksi on esitetty Suomessakin suositun „korttirahan“ hinnaksi vaivaiset 800 miljoonaa. Lisäksi kerrotaan, että Ruotsissa on rikollisuus laskenut 10% siirryttäessä kohti täydellistä „bittirahaa“ ja rahalaitos- sekä henkilöryöstöt ovat kadonneet lobbareiden mukaan melkein kokonaan.
EU-oikeusministeri Martine Reicherts painottaa, että „ei ole hyväksyttävää, että ihmiset joutuvat menemään töihin pelkäämään ryöstöä ja lisäksi tänä päivänä ei ole painavaa syytä maksaa käteisellä. Käteiskielto tekee EUsta turvallisemman, koska kenenkään ei tarvitse pelätä ryöstöä ja lisäksi rahanpesu tulee mahdottomaksi.“ Reicherts on vakuuttunut, että ”25% käteisestä on „mustaa rahaa“ ja käytetään van rikollisiin tarkoituksiin. Huumekauppa, veronkierto ja kuutamourakat ovat mahdollisia vain käteisellä rahalla. Näistä syistä on aika kieltää käteisen käyttö”.
Määräpäiväksi on kerrottu 01.01.2018 ja tuon päivämäärän jälkeen on kaikessa kaupassa kielletty käyttämästä käteistä rangaistuksen uhalla. Ne joilla on käteistä „patjan alla“ tai „säästöpossuissa“ joutuvat tuomaan käteisensä pankkiin ja todistamaan mistä käteinen on kotoisin. Tätä „patjakäteistä“ arvoidaan olevan liikeellä noin 100 miljardia Euroa.“ (1)

 

„Harvardin oppinut ekonomi Kenneth Rogoff on yhtynyt susien ulvontaan ja ehdottaa finassimaailman pelastukseksi käteisen kokonaiskieltämistä, koska tuolloin olisi mahdollista ajaa korot vielä vahvemmin miinukselle, joka hänen mielestään auttaisi elvyttämään taloutta. Kysymys onkin kenen taloutta, kun säästäjien ja tavallisen kuluttajan varat syövä vahva miinuskorko pääsisi todella jylläämään. Mies tuo myös esiin wanhan perustelun „kaiken“ rahaliikenteen kontrollin, jolloin valtion veronkanto helpottuisi, tehostuisi ja lisäisi talouden tervehtymisvauhtia. (4)
Itävaltalainen Wienin taloudenyliopisto on tutkinut käteisrahaliikenteen ja korttimaksuliikenteen kustannuksia ja todennut, että korttimaksuliikenne säästäisi satoja miljoonia vuositasolla. Tätä tietoa käsiteltäessä on kuitenkin otettava huomioon, että tutkimuksen tilasi ja maksoi „Bankomat-kortti“ firma „Payment Services Austria“ (PSA)! Tästä tutkimuksesta kertoo „Die Presse“. (5) Wienin yliopiston professori Guido Schäfer kertoo (PSA:n maksamana), että yksi käteismaksu maksaa keskimäärin 2,6 Centtiä ja korttimaksu 0,8 Centtiä. Keskimäärin käteismaksut on luokkaa 15 Euroa, joten keskimääräinen käteismaksu maksaa 40 Centtiä. Schäferin kolleega Hanns Abele on laskenut käteisettömän maailman olevan 150 – 300 miljoonaa halvempi, kuin setelimaailma.“ (2)

 

„Tähän kaikkeen sopii, kuin nenä päähän EUssa ja koko maailmassa vallalla oleva käsitys (9), että käteinen raha on poistettava käytöstä. Egeian-meren saarilla on jatkossa käteiskauppa rajoitettu alle 70 Euroa käsittäviin maksuihin. Tämän rajan ylittäville summille on laillista käyttää vain joko luotto- tai pankkikorttia. (8) Vertailuksi Espanjassa yläraja on vielä melko sopuisa 2.500 Euroa.“ (3)

 

„Tanskan keskuspankki on ilmoittanut lopettavansa käteisen painamisen (8). Samalla ovenavauksella on Tanskan hallitus ilmoittanut, ettei velvoita myymälöitä, huoltoasemia tai ravintoloita ottamaan käteistä maksuna. Tämän kaiken on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 kertoo Reuters (1) pohjautuen Tanskan keskuspankin ilmoitukseen.“ (4)

 

„Euroopan Unionin, IMF:n ja useiden TOP-ekonomien mielestä olisi aika kieltää käteinen. Tätä perustellaan esimerkiksi rikollisuuden poistumisella, veronkierron mahdottomuudella ja niin edelleen. (1,2)
Yksi suuri syy käteisen kieltämishimoon on negatiiviset korot, joita ei voida ajaa enemmän miinukselle, koska kansalaiset alkaisvat säästämään „patjan alle“ ja tämä pankkipako ajaisi valmiiksi kärsivät pankit suuriin ongelmiin. (3,4) Yksi syistä rahattomaan yhteiskuntaan on täydellinen valvonta ja kontrolli kansalaisien käyttäytymiseen niin ostosten, kuin muunkin toiminnan osalta.“ (5)

 

Lopuksi päästään viimeisien päivien ilmoituksiin!

 

Norjan suurimman pankin DNB:n johtaja Trond Bentestuen on tullut ulos ja liittynyt „käteisettömän maailman ritareihin“. Hän kertoo, että Norjan rahaliikenteestä on heidän kontrollinsa ulkopuolella. Tämä rahamäärä liikkuu pääasiassa rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan piirissä. „Rikollisen rahan“ määräksi Trond leimaa 30 miljardia Kruunua. Loput on kansalaisilla „patjan alla“. (6)

 

Norjan linja on sama, kuin naapureilla Ruotsilla ja Tanskalla ja Saksan suurimman pankin Deutsche Bankin johtajan lausuma Davosin maailman talousforumissa. (8) Tämän kaiken lisäksi on Saksassa jo poliittiset puolueet alkaneet puhua „rikollisen käteisen“ poistamisesta. (7) Saksan demarit SPD on ilmoittanut, että haluaa poistaa 500 Euron setelit kierrosta, koska niitä käytetään yksinomaan rikollisiin toimiin. Samalla Saksan demarit haluavat Saksaan 5.000 Euron käteiskauppa rajan. Tämä käteiskaupparaja on tuttu etelän kriisimaista.

 

Kaiken kukkuraksi on Saksan valtiovarainministeri Schäuble antanut ymmärtää, että saksalaisten kansalaisten säästöt (2.000 miljardia) ovat käytössä EKP-lainojen takauksiin (9), jotta riskilainoitus saisi Euro-alueella lisää vauhtia ja talouskriisi jäisi taakse………… Italian pankit käyttivät tilaisuuden hyväkseen heti miten ja pankkien kurssit pinkaisivat pienen mäen huipulle hetkessä. (10)

 

Tästä kaikesta herää kysymys mitä on tehtävissä tätä kehitystä vastaan ?

 

Sveitsiläiset ovat nostaneet varojaan pankeista ja piilottaneet sen kotiinsa sijoitettuihin kassakaappeihin tai pankkien ja yksityisten yritysten tallelokeroihin. Sveitsiläiset ovat jopa muuttaneet käteiseksi tai kullaksi eläkerahastoihin kertyneitä varojaan, kunnes pankit tekivät päätöksen etteivät maksa eläkesäästöjä käteisenä ennen aikojaan! (11)

 

Varmalta näyttää, että politiikot ovat ymmärtäneet virheensä pankkien kanssa, mutta pankit tekevät silti mitä haluavat asiakkailleen. Tämä kaikki tapahtuu, joko hyvässä yhteisymmärryksessä politikoiden ja pankkien kesken tai kuten meillä kerrotaan „pakon edessä“.

 

Päättäkää itse kumpaa totuutta haluatte uskoa ja sijoittakaa rahanne johonkin johon politikot eivät vielä pääse vaikuttamaan!

Kiitos
Hämis

Linkit:
1. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/13/eu-kieltaa-kateisen/
2. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/28/bye-bye-paperi-euro/
3. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/08/euro-alue-aloittaa-konfiskaatiot/
4. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/11/tanska-liittyi-kateisen-vastaiseen-rintamaan/
5. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/19/parantuisiko-maailma-ilman-kateista/
6. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/27/bargeld-verbot-erste-banken-in-europa-wollen-matratzen-der-kunden-leeren/
7. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/26/ende-des-bargelds-spd-will-500-euro-note-abschaffen/
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4909794/DeutscheBankChef_Bargeld-verschwindet-in-zehn-Jahren?_vl_backlink=/home/index.do
9. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/26/schaeuble-gibt-deutsche-sparguthaben-als-pfand-fuer-euro-risiken-frei/
10. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/26/aussicht-auf-deutsche-spareinlagen-befluegelt-italienische-bank-aktien/
11. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/08/15/schweizer-bunkern-bargeld-zu-hause/

Parantuisiko maailma ilman käteistä ?

Euroopan Unionin, IMF:n ja useiden TOP-ekonomien mielestä olisi aika kieltää käteinen. Tätä perustellaan esimerkiksi rikollisuuden poistumisella, veronkierron mahdottomuudella ja niin edelleen. (1,2)

Yksi suuri syy käteisen kieltämishimoon on negatiiviset korot, joita ei voida ajaa enemmän miinukselle, koska kansalaiset alkaisvat säästämään „patjan alle“ ja tämä pankkipako ajaisi valmiiksi kärsivät pankit suuriin ongelmiin. (3,4) Yksi syistä rahattomaan yhteiskuntaan on täydellinen valvonta ja kontrolli kansalaisien käyttäytymiseen niin ostosten, kuin muunkin toiminnan osalta.

Leikitään nyt kuitenkin ajatuksella käteisettömästä maailmasta, koska jokaisella asialla on kaksi puolta. Ihminen on kuitenkin aikojen saatossa keksinyt vastalääkkeen jokaiseen säädökseen, lakiin ja direktiiviin. Ja kuten Juice Leskinen aikoinaan kuolemattomasti lauloi: „Aina byrokraatin voittaa ihminen!“

Mitä tulisi tapahtumaan jos käteinen kielletään ?

Pankkitilibitit saisivat „viimeinen käyttöpäivä“- merkinnän jo pelkkien miinuskorkojen ja palvelumaksujen myötä. Olisi siis parempi sijoittaa tavaroihin, kulutushyöhykkeisiin tai palveluihin, joilla voisi käydä kauppaa systeemin ulkopuolella.

Vaihtotalous tulisi kasvamaan uusiin mittoihin ja saattaisi kääntyä jopa yhteiskunnan hyödyksi. Ihmiset kerääntyisivät yhteen vaihtamaan tavaroita ja palveluksia ja tämä toisi lisää yhteisöllisyyttä tämän päivän kasvottomaan itsekkyyteen.

Tämä toiminta ei johtaisi ekonomistien ja politikkojen toivomaan lopputulokseen, koska vaihtotalous ruokkisi itse itseään joukkopsykologian keinoin. Näitä joukkopsykologian vivahteita eivät ekonomien laskukoneiden ohjeita seuraavat politikot osaa edes arvata!

Käteisetön maailma ei välttämättä olisi kansalaisille ollenkaan huono ajatus, koska se tulisi hiljalleen pienen siirtymäkauden jälkeen johtamaan politiikko ja pankkiiri johtoisen bittirahasosialismin (BRS) hautajaisiin. Tämän BRS-systeemin luvut ja määreet ovat jo aikoja sitten kasvanut yli politikkojen käsityskyvyn kuten myös yli ekonomien taskulaskien on dikinäyttöjen ja näin on todettava, että BRS-systeemi aikansa elänyt ja joutaakin mennä………
Kenties on luottoni ihmiskuntaan on liian suuri, mutta uskon, että ihmiset keksivät aina korvaavan systeemin ja elämä jatkuu ilman bittirahaa, pankkiireita ja näitä kahta palvelevia politikoita. Systeemin, joka keskittyy olennaiseen, eikä keksittyihin „arvoihin“, „etuihin“ ja „tarpeisiin“.

Lopuksi pieni video BRS-systeemistä, joka on suotavaa katsoa:

Kiitos
Hämis
PS: Vapaakulkija toimii pelkillä lahjoituksilla, ilman valtion tai muun toimijan tukea.
Toiminnan tukemiseen voi lähettää lahjoituksia tililleni.
FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen
Linkit:
1. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/13/eu-kieltaa-kateisen/
2. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/28/bye-bye-paperi-euro/
3. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/08/euro-alue-aloittaa-konfiskaatiot/
4. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/11/tanska-liittyi-kateisen-vastaiseen-rintamaan/

Italia perustamassa roskapankkia!

Italian hallitus haluaa perustaa roskapankin, johon on tarkoitus siirtää Italian pankeissa makaavat „mädät lainat“. Näitä lainoja on arvion mukaan 350 miljardia. Tämä veto muutenkin EU-vastahankaiselta Italialta aiheuttaa kylmiä rinkejä sijoittajien istumalihaksien keskiöön. Tämä kylmärinki on oikeutettu, koska kyseisen pankki voi maksaa sijoittajille kaiken, kun pankin annetaan kaatua täyteen lastattuna. (1)

Sijoittajavastuulatua on lähtenyt avaamaan myös Itävalta, jossa suuri kiinteistöpommi „Hypo Alpe Adrian“ sijoittajat joutuvat maksumiehiksi. Näiden sijoittajien joukkoon kuuluu suuria eurooppalaisia pankkeja, myös Saksasta. (2)

Italian tempusta on informoinut myös Nasdaq, (3) tosin summaksi ilmoitetaan „vain“ 100 miljardia.

Suuri kysymys on miten markkinat reagoivat „roskapankkiin“. Pidetäänkö pankkia „luotettavana“ ratkaisuna ongelmansiirtoon vai uhkana talouselämälle.

Tässä on jo yrittämisen mallia saada ongelmat niidne käsiin jotka ne aiheuttivat ,eli pankkiirit, joiden järki juoksee hitaammin, kuin tilinylitysmaksut ja pahojen sijoitusten saldo!

Tämän kaltaista „vastuunkantoa“ Suomen politiikoilta ei, ainakaan historian valossa ole odotettavissa, Suomessa, koska palkintovirat ja EU-ylväiden silittelyt ovat Suomen „pölhöpopulisteille“ tärkeämpiä, kuin oma kansa!
Kiitos
Hämis

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/04/investoren-nervoes-italien-will-faule-kredit-milliarden-in-bad-bank-verschieben/
2. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/14/banken-krach-in-oesterreich-ezb-stimmt-europas-banken-auf-hohe-verluste-ein/
3. http://www.nasdaq.com/article/italy-central-bank-a-bad-bank-must-buy-bad-loans-at-market-value-to-avoid-being-state-aid-20150430-01076
4.

Bye bye paperi-Euro ?

Huhtikuun 13. päivä kirjoitin käteisen kieltämisestä, jota ehdotti Baader-pankin ekonomisti Ropert Halver. (1) Nyt on ilmestynyt uusia käteisettömän maailman puolestapuhujia. (2) Citigroupin pääekonomisti Willem Buiter on heittänyt kehään uuden innovaation käteisen rahan rajoituksista. Hänen mielestä juuri nyt olisi aika rajoittaa kuluttajien käytössä olevat setelit viiden Euron ja Dollarin tasolle ja vetää sitä suuremmat setelit käytöstä. Tällä ratkaisulla saataisiin kuluttajalta poistettua EKP:n ja FED:in nollakorkolinjalta suojaava käteisen „patjan alla“ varastointi. Samalla pankkisysteemi saisi parannettua vakavaraisuusongelmaansa. Tätä ideaa myydään ihmisille turvallisuuden nimissä, koska sillä saataisiin rikollisuus, rahanpesu ja mustatalous „aisoihin“.

Buiter näkee kolme eri vaihtoehtoa toteutukseen. Käteinen tulisi kieltää ja valtiot voisivat verottaa käteistä, sekä kiinteät vaihtokurssit valuuttojen ja keskuspankkien välillä voitaisiin samalla purkaa. Käteisen käyttöä rajoitettaisiin mainitun viiden yksikön seteleihin. Kaikki muu kauppa tapahtuisi elektronisesti.

Tätä on jo ajettu sisään Sveitsissä, jossa eläkerahastot ovat kieltäytyneet maksamasta säästöjä ulos käteisenä, koska nollakorkolinjan, jopa miinuskorkolinjan ja vakavasti heiluvan finassimaailman uhkien takia ihmiset alkoivat siirtämään varojaan tallelokeroihin. (3)

Harvardin oppinut ekonomi Kenneth Rogoff on yhtynyt susien ulvontaan ja ehdottaa finassimaailman pelastukseksi käteisen kokonaiskieltämistä, koska tuolloin olisi mahdollista ajaa korot vielä vahvemmin miinukselle, joka hänen mielestään auttaisi elvyttämään taloutta. Kysymys onkin kenen taloutta, kun säästäjien ja tavallisen kuluttajan varat syövä vahva miinuskorko pääsisi todella jylläämään. Mies tuo myös esiin wanhan perustelun „kaiken“ rahaliikenteen kontrollin, jolloin valtion veronkanto helpottuisi, tehostuisi ja lisäisi talouden tervehtymisvauhtia. (4)

Itävaltalainen Wienin taloudenyliopisto on tutkinut käteisrahaliikenteen ja korttimaksuliikenteen kustannuksia ja todennut, että korttimaksuliikenne säästäisi satoja miljoonia vuositasolla. Tätä tietoa käsiteltäessä on kuitenkin otettava huomioon, että tutkimuksen tilasi ja maksoi „Bankomat-kortti“ firma „Payment Services Austria“ (PSA)! Tästä tutkimuksesta kertoo „Die Presse“. (5) Wienin yliopiston professori Guido Schäfer kertoo (PSA:n maksamana), että yksi käteismaksu maksaa keskimäärin 2,6 Centtiä ja korttimaksu 0,8 Centtiä. Keskimäärin käteismaksut on luokkaa 15 Euroa, joten keskimääräinen käteismaksu maksaa 40 Centtiä. Schäferin kolleega Hanns Abele on laskenut käteisettömän maailman olevan 150 – 300 miljoonaa halvempi, kuin setelimaailma.

Ruotsissa on keskustelua asiasta pidetty yllä jo viisi vuotta. (6) Syyt ja seuraukset ovat samoja. „Vain mummot, veronkiertäjät, huumekauppa ja pankkirosvot tarvitsevat käteistä!“ Ruotsissa on kampanjan puolestapuhujiksi vajastettu, jopa poliisit, jotka lupaavat rikollisuuden, varsinkin pankkiryöstöjen loppuvan käteisen kadottamisen myötä.

Tätä kaikkea vastaan on muutama tutkija. Ensimmäinen on Paul G. Schmidt, Saksan Frankfurtissa sijaitsevan „Finance and Management“ – koulun rehtori, joka uskaltaa väittää, että ihmiset siirtyvät muihin valuuttoihin, kuten jalometallit ja suora vaihtotalous käteisen kieltämisen tapahduttua. „Käteisvapaa yhteiskunta ei tule pääsemään eroon veronkierrosta, vaikka se vaikeutuu huomattavasti.“ Tätä toteamusta tukee itävaltalaisen Linzin yliopiston ekonomi Friedrich Schneiderin tutkimus, jossa todetaan, että varjotalous kutistuu vain 15% jos käteinen kielletään. Loppu siirtyy käyttämään muita maksutapoja ja maksuvälineitä. „Puhtaan talouselämän sijaan tulisi valuuttakaaos, jossa ulkomaan valuutat, kotimaiset valuutat ja jalometallit sekoittuisivat vielä huonommin läpinäkyväksi sopaksi. Lisäksi tulisi laittomia aikapankki-palveluita, joissa palveluita vaihdettaisiin suoran vaihtokaupan lisäksi. Schneideri lisää lopuksi, että käteisetön maailma tarkoittaisi useiden alojen loppua, koska korttimaksujärjestelmien sisäänajaminen on yksinkertaisesti liian kallista. Näihin aloihin kuuluu mm. kirpputorit ja muu vastaava pienliiketoiminta.

Lisäksi on sähkökatkojen aikainen toiminta tässä elektronirahasysteemissä suuri kysymysmerkki ja uhka koko systeemin toimimiselle. Mahdollisen sähkönjakeluongelman aikaisia tuhansien toimintakykynsä menettäneiden kiukkuisten ihmisten laumat tuhoaisivat „Uuden rahattoman Maailman Järjestyksen“ (UrMJ) hetkessä!

Ajatus rahattomuudesta on mielestäni mieletön ja meidän on noustava vastustamaan ennen, kuin tuota järjettömyyttä aletaan soveltamaan! Suomi on korttimaksuissa kärkimaita, koska suomalainen on aivopesty mukavuudenhaluiseksi ja käyttää pääsääntöisesti korttiaan.

Jätä korttisi höyläämättä ja nosta käteistä!

Käteisen käytöllä voit näyttää UrMJ:lle, ettet ole valmis luopumaan siitä!

Wanha kansakin sanoi, että miehellä on oltava muutama kolikko taskussa, ettei koirat kuseskele jaloille!

Kiitos
Hämis

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/13/eu-kieltaa-kateisen/
2. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-10/citi-economist-says-it-might-be-time-to-abolish-cash
3. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/31/schweizer-pensions-kassen-fluechten-wegen-negativ-zinsen-ins-bargeld/
4. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/19/us-oekonom-zentralbanken-sollen-bargeld-abschaffen/
5. http://diepresse.com/home/meingeld/verbraucher/4715458/Die-Osterreicher-sind-Kartenmuffel-und-lieben-Bares?_vl_backlink=/home/index.do
6. http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/oekonomen-analysieren-warum-die-welt-ohne-bargeld-nicht-funktioniert/3752086.html

EU kieltää käteisen ?

Baader – pankin pääekonomisti Ropert Halver (4) ennustaa, että EKP-miinuskorko johtaa käteisen asteittaiseen poistamiseen. „Kun käteinen poistetaan, ei kukaan voi taistella miinuskorkoja vastaan ja hallitsevat tahot pelkäävät suunnattomasti pankkipakoa.“

Tästä on jo ensimmäiset merkit nähtävissä Sveitsissä, jossa pankit ovat kieltäneet eläkekassoja maksamasta säästöjä käteisellä. Halver kertoo, ettei Sveitsin pankeilla ole riittävästi käteistä eläkeiden maksamiseen käteisellä. Tämän ongelman edessä on muutkin Euroopan maat ja Halver pelkää pankkipakoa, joka johtaisi pankien konkursseihin.

Kysymykseen „mitä miinuskorkon ja käteisen rahan suhde merkitsee kansalaisille“, herra Halver kertoo, että kaikki maat ja kansalaiset Euroopassa ovat altistuneet ongelmalle. Halver ennustaa, että ongelma ratkaistaan kahdessa vaiheessa. Ensin rajoitetaan käteisrahan hallintaoikeutta ja lopulta käteinen poistuu kokonaan käytöstä. Tätä Halver ei odota vielä ensi vuonna, mutta pitää asiaa väistämättömänä seuraavien muutaman vuoden aikana.

Herra Halver uskoo, että muutos myydään ihmisille kansainvälisen huumekaupan, veronkierron ja rahanpesun varjolla. Logiikaksi herra Halver kertoo, että kiellolla tehdään mahdottomaksi tämän hetkisen negatiivisen korkon ja tulevien korkolaskujen kiertäminen käteisen kautta. Samalla pyritään saamaan „musta raha“ ja „sukanvarsisäästöt“ talouteen, jotta talouden „yskivä kone“ saisi „ryyppynsä“ ja hyrähtäisi taas käymään. (1)

MMNews – sivusto kertoo jo tarkemman ajankohdan vain pari päivää edellisen uutisen jälkeen. MMN perustaa tietonsa Brysselin sisäiseen muistioon ja muistion kerrotaan paljastavan kiellon alkavan vuonna 2018. (2) Syyksi kerrotaan edellä mainittujen rikollisuuden, rahanpesun ja pimeän työn lisäksi käteisen aiheuttamat kulut verrattuna „korttirahaan“. Paperin kerrotaan saaneen EU-komission johtajan Jean-Claude Junckerin ja EU-maiden valtiovarainministereiden siunauksen.

Pankkilobbarit (Steinbeis Research Center for Financial Services) ovat tuoneet tuoreen „perustelun“ käteisen ”kadottamistemppuun” käteisenrahan kustannuksista. (3) Lobbarit ovat laskeneet, että käteisen kulut ovat pelkästään Saksassa 12,5 miljardia vuodessa. Vertailuksi on esitetty Suomessakin suositun „korttirahan“ hinnaksi vaivaiset 800 miljoonaa. Lisäksi kerrotaan, että Ruotsissa on rikollisuus laskenut 10% siirryttäessä kohti täydellistä „bittirahaa“ ja rahalaitos- sekä henkilöryöstöt ovat kadonneet lobbareiden mukaan melkein kokonaan.

EU-oikeusministeri Martine Reicherts painottaa, että „ei ole hyväksyttävää, että ihmiset joutuvat menemään töihin pelkäämään ryöstöä ja lisäksi tänä päivänä ei ole painavaa syytä maksaa käteisellä. Käteiskielto tekee EUsta turvallisemman, koska kenenkään ei tarvitse pelätä ryöstöä ja lisäksi rahanpesu tulee mahdottomaksi.“ Reicherts on vakuuttunut, että ”25% käteisestä on „mustaa rahaa“ ja käytetään van rikollisiin tarkoituksiin. Huumekauppa, veronkierto ja kuutamourakat ovat mahdollisia vain käteisellä rahalla. Näistä syistä on aika kieltää käteisen käyttö”.

Määräpäiväksi on kerrottu 01.01.2018 ja tuon päivämäärän jälkeen on kaikessa kaupassa kielletty käyttämästä käteistä rangaistuksen uhalla. Ne joilla on käteistä „patjan alla“ tai „säästöpossuissa“ joutuvat tuomaan käteisensä pankkiin ja todistamaan mistä käteinen on kotoisin. Tätä „patjakäteistä“ arvoidaan olevan liikeellä noin 100 miljardia Euroa.
Onko tämä todella se tulevaisuus, jonka haluat ?

Jos ei ja haluat pitää käteisesi:

Äänestä viisaasti! Äänestä Demokratia 2.0 – ohjelmaa! Äänestät itseäsi!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

Koko kansaa ei lahjota niin helpolla, kuin EKP-johtoa, EU-komissiota ja tämän epädemokraattisen järjestön suomalaisia hännystelijöitä!
Kiitos
Hämis
Ehdokas IPU-listalla Pirkanmaalla numerolla 63.

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/01/schuldenkrise-baader-bank-erwartet-abschaffung-des-bargelds-in-europa/
2. http://www.mmnews.de/index.php/politik/41036-eu-bargeld-verbot-ab-2018?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mmnews%2FQliz+%28MMnews%29
3. http://www.steinbeis-research.de/images/pdf-documents/CFP_Cost_Of_Cash_Studie_Steinbeis_Deutsch.pdf
4. http://business-personalities.com/robert-halver-baader-bank/