Aihearkisto: ennuste

Foliota vai ämpäri ?

Ison omenan läheisyydessä olevalla ydinvoimalla on tapahtunut vuoto. Näin saimme lukea tänään. Tuosta vuodosta oli viitteitä jo jokunen aika sitten ja siitä FB-sivulleni postasin.

Trans-Atlantisenliiton pyhät miehet saapuivat tuolloin sivulleni kiistämään tämän uutisen, koska amerikan pyhät insinöörit ei tee virheitä. Lisäksi amerikoissa on paremmat systeemit, varosysteemit, varosysteemin varosysteemit ja ne on muutenkin taitavampia, kuin venäläiset.

Usan maailman parhaat insinöörit, eivät tosin ole niin taitavia, kuin Pisa-Suomen Pisa-inssit! Maailman toiseksi parhaiden insinöörien koneet eivät leviä, koska ei niin voi käydä Suomessakaan!

Uutinen sinänsä ei ole uutinen, vaikka olisikin totta.

Tosi on että jenkki-imperiumi on polvillaan, polvet on täynnä mätää ja paine kasvaa päivittäin.

Imperiumi iskee aina takaisin!

Historia on todistanut väitteen monta kertaa. Saddam! Gaddafi! Assad! WTC! Pentagon! Nämä muutamat mainitakseni. Näistä iskuista on vieläkin nähtävissä selvääkin selvemmät mustelmat.

Saddam, Assad ja Gaddafi aikoivat siirtyä p€tro$ollarista kultaan ja paljastaa jenkkien monopolin säännöt ja niiden rikkeet.

Isku ja mustelma leviää edelleenkin!

WTC, Pentagon sisälsivät paljon tietoa jenkkien eliitin monopolin säännöistä ja niiden rikkomiseista.

Isku ja todisteet katosivat hetkessä!

Venäjän ja Kiina ovat lähteneet Saddamin ja Gaddafin tielle paljastamaan jenkkien monopolin sääntöjä ja niiden rikkeitä.

Imperiumi iskee varmuudella takaisin, mutta kenen kanssa ja mihin hintaan ?

Imperiumin on iskettävä, koska se on imperiumi, mutta mitä hittoa tällä on tekemistä NY:n ydinvoimalavuodon kanssa ?

Wall Street on kätevästi saarella, joka on evakoitavien listalla, jos tuo onneton ydinmiilu jysähtää kunnolla tai alkaa vuotaa. Näin on jos vertaa Japanin ja Ukrainan turva-alueiden kokoon.

Tämä uskomaton ja mahdoton ydinvuoto taitavien insinöörien silmien alla, joka johtaisi Wall streetin välittömään evakointiin, ei voisi tulla parempaan saumaan, jos asiaa miettii jenkkien monopolin sääntöjen ja niiden rikkojien näkökannalta.

Foliota vai ämpäri ?

Ilmaiseksi (Hämiö)

Kiitos

Hämis

Linkit: KVG

Käteisen poisto sujuu suunnitelmien mukaan.

Tästä aiheesta olen kirjoittanut jokusen kerran, joten kerrataan pikaisesti mitä on tullut kirjoitettua.
„Pankkilobbarit (Steinbeis Research Center for Financial Services) ovat tuoneet tuoreen „perustelun“ käteisen ”kadottamistemppuun” käteisenrahan kustannuksista. (3) Lobbarit ovat laskeneet, että käteisen kulut ovat pelkästään Saksassa 12,5 miljardia vuodessa. Vertailuksi on esitetty Suomessakin suositun „korttirahan“ hinnaksi vaivaiset 800 miljoonaa. Lisäksi kerrotaan, että Ruotsissa on rikollisuus laskenut 10% siirryttäessä kohti täydellistä „bittirahaa“ ja rahalaitos- sekä henkilöryöstöt ovat kadonneet lobbareiden mukaan melkein kokonaan.
EU-oikeusministeri Martine Reicherts painottaa, että „ei ole hyväksyttävää, että ihmiset joutuvat menemään töihin pelkäämään ryöstöä ja lisäksi tänä päivänä ei ole painavaa syytä maksaa käteisellä. Käteiskielto tekee EUsta turvallisemman, koska kenenkään ei tarvitse pelätä ryöstöä ja lisäksi rahanpesu tulee mahdottomaksi.“ Reicherts on vakuuttunut, että ”25% käteisestä on „mustaa rahaa“ ja käytetään van rikollisiin tarkoituksiin. Huumekauppa, veronkierto ja kuutamourakat ovat mahdollisia vain käteisellä rahalla. Näistä syistä on aika kieltää käteisen käyttö”.
Määräpäiväksi on kerrottu 01.01.2018 ja tuon päivämäärän jälkeen on kaikessa kaupassa kielletty käyttämästä käteistä rangaistuksen uhalla. Ne joilla on käteistä „patjan alla“ tai „säästöpossuissa“ joutuvat tuomaan käteisensä pankkiin ja todistamaan mistä käteinen on kotoisin. Tätä „patjakäteistä“ arvoidaan olevan liikeellä noin 100 miljardia Euroa.“ (1)

 

„Harvardin oppinut ekonomi Kenneth Rogoff on yhtynyt susien ulvontaan ja ehdottaa finassimaailman pelastukseksi käteisen kokonaiskieltämistä, koska tuolloin olisi mahdollista ajaa korot vielä vahvemmin miinukselle, joka hänen mielestään auttaisi elvyttämään taloutta. Kysymys onkin kenen taloutta, kun säästäjien ja tavallisen kuluttajan varat syövä vahva miinuskorko pääsisi todella jylläämään. Mies tuo myös esiin wanhan perustelun „kaiken“ rahaliikenteen kontrollin, jolloin valtion veronkanto helpottuisi, tehostuisi ja lisäisi talouden tervehtymisvauhtia. (4)
Itävaltalainen Wienin taloudenyliopisto on tutkinut käteisrahaliikenteen ja korttimaksuliikenteen kustannuksia ja todennut, että korttimaksuliikenne säästäisi satoja miljoonia vuositasolla. Tätä tietoa käsiteltäessä on kuitenkin otettava huomioon, että tutkimuksen tilasi ja maksoi „Bankomat-kortti“ firma „Payment Services Austria“ (PSA)! Tästä tutkimuksesta kertoo „Die Presse“. (5) Wienin yliopiston professori Guido Schäfer kertoo (PSA:n maksamana), että yksi käteismaksu maksaa keskimäärin 2,6 Centtiä ja korttimaksu 0,8 Centtiä. Keskimäärin käteismaksut on luokkaa 15 Euroa, joten keskimääräinen käteismaksu maksaa 40 Centtiä. Schäferin kolleega Hanns Abele on laskenut käteisettömän maailman olevan 150 – 300 miljoonaa halvempi, kuin setelimaailma.“ (2)

 

„Tähän kaikkeen sopii, kuin nenä päähän EUssa ja koko maailmassa vallalla oleva käsitys (9), että käteinen raha on poistettava käytöstä. Egeian-meren saarilla on jatkossa käteiskauppa rajoitettu alle 70 Euroa käsittäviin maksuihin. Tämän rajan ylittäville summille on laillista käyttää vain joko luotto- tai pankkikorttia. (8) Vertailuksi Espanjassa yläraja on vielä melko sopuisa 2.500 Euroa.“ (3)

 

„Tanskan keskuspankki on ilmoittanut lopettavansa käteisen painamisen (8). Samalla ovenavauksella on Tanskan hallitus ilmoittanut, ettei velvoita myymälöitä, huoltoasemia tai ravintoloita ottamaan käteistä maksuna. Tämän kaiken on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 kertoo Reuters (1) pohjautuen Tanskan keskuspankin ilmoitukseen.“ (4)

 

„Euroopan Unionin, IMF:n ja useiden TOP-ekonomien mielestä olisi aika kieltää käteinen. Tätä perustellaan esimerkiksi rikollisuuden poistumisella, veronkierron mahdottomuudella ja niin edelleen. (1,2)
Yksi suuri syy käteisen kieltämishimoon on negatiiviset korot, joita ei voida ajaa enemmän miinukselle, koska kansalaiset alkaisvat säästämään „patjan alle“ ja tämä pankkipako ajaisi valmiiksi kärsivät pankit suuriin ongelmiin. (3,4) Yksi syistä rahattomaan yhteiskuntaan on täydellinen valvonta ja kontrolli kansalaisien käyttäytymiseen niin ostosten, kuin muunkin toiminnan osalta.“ (5)

 

Lopuksi päästään viimeisien päivien ilmoituksiin!

 

Norjan suurimman pankin DNB:n johtaja Trond Bentestuen on tullut ulos ja liittynyt „käteisettömän maailman ritareihin“. Hän kertoo, että Norjan rahaliikenteestä on heidän kontrollinsa ulkopuolella. Tämä rahamäärä liikkuu pääasiassa rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan piirissä. „Rikollisen rahan“ määräksi Trond leimaa 30 miljardia Kruunua. Loput on kansalaisilla „patjan alla“. (6)

 

Norjan linja on sama, kuin naapureilla Ruotsilla ja Tanskalla ja Saksan suurimman pankin Deutsche Bankin johtajan lausuma Davosin maailman talousforumissa. (8) Tämän kaiken lisäksi on Saksassa jo poliittiset puolueet alkaneet puhua „rikollisen käteisen“ poistamisesta. (7) Saksan demarit SPD on ilmoittanut, että haluaa poistaa 500 Euron setelit kierrosta, koska niitä käytetään yksinomaan rikollisiin toimiin. Samalla Saksan demarit haluavat Saksaan 5.000 Euron käteiskauppa rajan. Tämä käteiskaupparaja on tuttu etelän kriisimaista.

 

Kaiken kukkuraksi on Saksan valtiovarainministeri Schäuble antanut ymmärtää, että saksalaisten kansalaisten säästöt (2.000 miljardia) ovat käytössä EKP-lainojen takauksiin (9), jotta riskilainoitus saisi Euro-alueella lisää vauhtia ja talouskriisi jäisi taakse………… Italian pankit käyttivät tilaisuuden hyväkseen heti miten ja pankkien kurssit pinkaisivat pienen mäen huipulle hetkessä. (10)

 

Tästä kaikesta herää kysymys mitä on tehtävissä tätä kehitystä vastaan ?

 

Sveitsiläiset ovat nostaneet varojaan pankeista ja piilottaneet sen kotiinsa sijoitettuihin kassakaappeihin tai pankkien ja yksityisten yritysten tallelokeroihin. Sveitsiläiset ovat jopa muuttaneet käteiseksi tai kullaksi eläkerahastoihin kertyneitä varojaan, kunnes pankit tekivät päätöksen etteivät maksa eläkesäästöjä käteisenä ennen aikojaan! (11)

 

Varmalta näyttää, että politiikot ovat ymmärtäneet virheensä pankkien kanssa, mutta pankit tekevät silti mitä haluavat asiakkailleen. Tämä kaikki tapahtuu, joko hyvässä yhteisymmärryksessä politikoiden ja pankkien kesken tai kuten meillä kerrotaan „pakon edessä“.

 

Päättäkää itse kumpaa totuutta haluatte uskoa ja sijoittakaa rahanne johonkin johon politikot eivät vielä pääse vaikuttamaan!

Kiitos
Hämis

Linkit:
1. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/13/eu-kieltaa-kateisen/
2. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/28/bye-bye-paperi-euro/
3. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/08/euro-alue-aloittaa-konfiskaatiot/
4. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/11/tanska-liittyi-kateisen-vastaiseen-rintamaan/
5. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/19/parantuisiko-maailma-ilman-kateista/
6. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/27/bargeld-verbot-erste-banken-in-europa-wollen-matratzen-der-kunden-leeren/
7. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/26/ende-des-bargelds-spd-will-500-euro-note-abschaffen/
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4909794/DeutscheBankChef_Bargeld-verschwindet-in-zehn-Jahren?_vl_backlink=/home/index.do
9. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/26/schaeuble-gibt-deutsche-sparguthaben-als-pfand-fuer-euro-risiken-frei/
10. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/26/aussicht-auf-deutsche-spareinlagen-befluegelt-italienische-bank-aktien/
11. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/08/15/schweizer-bunkern-bargeld-zu-hause/

IMF pohjapalkan kimpussa.

Davosin maailman talousforumissa IMF-johtajar Christine Lagarde on ehdottanut pakolaiskriisin ratkaisuksi pohjapalkkojen poistamista. Tämä on Lagarden mukaan ainut tie pakolaisten integration saavuttamiseksi. Pohjapalkkojen laskeminen tuo talouteen liikettä lyhyellä aikavälillä ja auttaa pakolaisia kotoutumaan uuteen kotimaahansa pitkässä juoksussa.

Yksittäistapauksissa, joita Lagarde ei erikseen listaa, voitaisiin harkita vakauspäätösten ja -sopimusten väliaikaista peruuttamista tai niistä joustamista. Tämä tarkottaisi elvytysvaraa, jonka maksamiseen tarvitaan alkuasukkailta lisää ponnistuksia tulevaisuudessa. Pakolaisten osuus lisäelvytyksen takaisin maksamiseen on kyseenalaista, koska lasketun ansiotason verokertymä on mitätön.

Saksan tapauksessa Lagarden idea toisi kenties, ehkä, jopa 0,3% lisää BKT:a. Luku joka ei anna viitteitä muiden maiden oletettuun kasvuun. Puhumattakaan jo kriisin lyömien ongelmamaiden kasvuun. Hallitsemattoman maahanmuuton vaikutus pitkällä tähtäimellä on selvästi vaikeampi ennustaa. Silti Lagarden Exel-taulukoissa on koko EU-alueelle ennustettu vuoteen 2020 mennessä 0,25% suurempaa BKT:a, kuin ilman pakolaisia! Itävalta, Ruotsi ja Saksa on ennustettu EU-keskivertoa suurempaa kasvua. Kasvun näissä maissa ennustetaan olevan 0,5 – 1,1%.

EU-politikot uskovat vielä tällä hetkellä uuden pakolaisten kotouttamiseen suunnatun rahaston perustamiseen. Tämän uuden himmelin uskotaan auttavan pakolaisten työllistymiseen, jos työmarkkinoiden joustavuutta voidaan lisätä. „Joustavuus“ tarkoittaa tässä yhteydessä pohjapalkkojen joustoa ja esim. Saksassa pakolaiset saisivat heti pitkäaikaistyöttömän statuksen, joka oikeuttaa Suomessakin tunnettuihin „kukkopillin“ rakennuskurssitukseen tai muuhun orjatyöksi luokiteltavaan harjoitteluun……

Koska Suomen pystykorva tajuaa, ettei tämä pakolaisvirta ole sattumalta syntynyt ?

Koska Suomen pystykorva haukahtaa esi-isiensä sudensuulla ja kerääntyy laumaksi puolustamaan esi-isensä maita, järviä ja saloja globalistirosvoilta ?

Vai onko Suomen pystykorva jo sisäistänyt kohtalonsa globalismin alttarilla mässäävien porsaiden rosvopaistina ?

Kiitos
Hämis
Linkki:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/24/fluechtlinge-iwf-fordert-ausnahmen-bei-mindestlohn/

Kreikan seuraava siirto geopolitiikan shakkilaudalla.

Poikkean hieman totutusta linjastani, joka perustuu linkkeihin ja niistä kerättyyn tietoon. Tässä blogissa perustan esittämäni kokemaani, näkemääni ja kuulemaani ja näihin perustuviin päättelemiini. Ne vuodet jotka Kreikassa vietin ovat mahdottomia linkata tähän todisteeksi, joten luokitellaan tämä vaikka ennustukselliseksi takautumaksi.

Saattaa olla, että joissain vanhoissa blogeissani on hörinöitäni tukeviakin linkkejä, mutta myönnän, että olen liian laiska niitä etsimään. Toistan siis vielä kerran, että tuleva Kreikka-politiikan tilkkutäkki on muistinvarainen käsityö ja jatkan samaa tilkkutäkkiä omilla henkilökohtaisilla mietteillä.

Syrisa voitti Tsipraksen johdolla vaalit ja valitsi hallituskumppanikseen Kammenoksen ANEL-puolueesta. ANEL on entisien (lue pois potkittujen) PASOK ja ND kansanedustajien puolue. Tämä puolue sai alkunsa jo Papandreoun „kaaos”-hallituksen aikoihin, kun hallituksen linjaa vastaan äänestäneet saivat lähteä puolueestaan. Kammenos oli vuoteen 2011 Nea Dimokratia – puolueessa, mutta sai myös lähteä ja siirtyi ANEL:iin.

Kammenos on kovin EU-kriittinen ja korruption vastainen, joka ilmeni jo Papandreoun hallituksen aikana. Mies teki syytöksiä Jorgos Papandreoua ja tämän veljeä kohtaan. Näillä syytöksillä oli myös pohja ja todisteita, että Papandreoun veljekset tekivät Kreikan valtiolainojen luottotakuuvakuutuksilla kauppaa jopa 28 miljardin arvosta. Mitä tälle tapaukselle kuuluu en tiedä. Se on kaikessa hiljaisuudessa vaiettu pois tai juuttunut Kreikan oikeuslaitokseen, mutta se ei ole pääasia. Tällä kaikella halusin kertoa hieman Kreikan tämän hetkisestä puolustusministeristä ja Tsipraksen hallituskumppanista.

Tsipraksen hallitus tulee saamaan kaiken mitä Euroopassa ja Suomessa ihmetellään suureen ääneen ja kotoiset politikot joutuvat syömään sanansa. Kenties katkerat kyyneleet tuovat suolansa siihen hatulliseen, jonka johtajamme itse ovat täyttäneet populistisella ehdottomalla „EI ARMOA“ lausahduksella. Tätä jäämme odottamaan ilolla, vaikka se maksaakin hyvinvointia myös niiltä, jotka eivät äänestäneet niskalenkeilevää vastuutakantavaa rivitalopalokuntaa.

Kreikka on erittäin tärkeä EU:lle ja syy ei ole itse EU tai edes Euro, vaikka herramme sylilapsiaan mielellään suojelevatkin. Kreikka on geopoliittinen solmukohta, jota ilman EU ei tule toimeen. Varsinkin kun EU:n Nato-maat saivat myös Turkin Erdoganin sanomaan „Fuck EU!“ ja kääntymään Venäjän suuntaan lahjoittamalla aseita Turkin arkkiviholliselle kurdien PKK-järjestölle. Turkki on kuitenkin käynyt omaa sisällissotaansa PK-sissejä vastaan jo 30-vuotta. Tämä kaikki ottamatta kantaa konfliktin moraaliseen puoleen.

Kreikan kautta suunniteltu Nabucco-kaasuputki on ainut syy miksi Kreikkaa on roikotettu Euron kautta EU:ssa ja tullaan roikottamaan jatkossakin. Muut Euro-maat maksavat yhteisvastuullisesti kaiken mitä Tsipraksen hallitus kehtaa pyytää. Nabucco on Junckerin ja silloisen EU-johtajan Barusson lempilapsi ja sitä juhlittiin aikoinaan suureleisesti. Tämän putken oli tarkoitus korvata jo tuolloin blogattu South Stream ja tuoda Azerbaitzanin kaasu EU-koneelle, jolla ei omia varastoja ole. Nyt Ukrainan kohelluksen jälkeen tärkeämpi, kuin koskaan, koska pelkä North Stream ei riitä ja V-Venäjän läpi kulkevaa putkea verottaa Puola ja myös Ukraina kiihtyvällä tahdilla. South Stream on haudattu ja jenkkien laivaamat kaasut tulee maksamaan mansikoita, joita talvella ei juuri ole.

Tämä geopolitiikasta nyt kerron mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.

Kuten sanottu Kreikka saa EU:lta mitä haluaa, koska on yksin kertaisesti Euroopan hengissä pysymisen kannalta liian tärkeä. Siinä ei auta kenenkään nikottelut ja purnaamiset, koska Merkelin johtama Saksan „talousihme“ tarvitsee energiaa pyöriäkseen.

Jos taas EU-komission herrat taas kerran lyövät päänsä mäntyyn ja kieltäytyvät, kuten Saksan Schäuble ja meidän oma papukaija Stubb jo kertoivat tekevänsä on olemassa toinenkin tie. Tätä tietä varten on myös suunnitelma valmiina. Tsipraksen huhutaan pyytäneen 2004-2009 Kreikkaa hallinnutta Karamanlista Nea Dimokratia puolueesta presidentiksi. Tämä uutinen sekoittaa tavan ihmisen pään täysin, koska ND on Syrizan päävastustaja, mutta kaikella on selityksensä.

Karamanlis aloitti jo 2004 kovan kurin Kreikassa ja suuntautui hyvin pian etsimään uusia markkinoita. Tämä „markkinaonki“ sai tärpin Venäjällä ja alkoi kiivas yhteistyö. South Stream:in sivuhaara Alexsandroupoliin ja suuri kaasusatama kuului suunnitelmiin. Tämän lisäksi tuli matkailua suorien lentojen muodossa enevissä määrin Venäjän suunnasta. Venäjä tarjosi myös lainoja ja teki tarjouksia Kreika infrakohteista ja valtionyrityksistä. Kaikki nämä toiveet torppasi EU-komissio tavalla tai toisella ja uhkaili Karamanliksen eroamaan 2009 voitettuaan 2008 vaalit. Vuoden enemmistöhalituksen johtamisen jälkeen!

Karamanlis omaa edelleenkin yhteytensä Venäjälle ja muistaa varmuudella, koska minäkin muistan, ne kaikki tarjoukset, jotka joutui hylkäämään, koska ne eivät sopineet EU-komission suunnitelmiin. Uskoisin, että Karamanliksella on vielä tarjoukset, suunnitelmat ja piirrustukset tallessa ja odottaa niiden toteutuvan viimeinkin, jotta maansa pelastuisi. Näistä tarjouksista muutaman mainitakseni voisi kertoa Kreikan rautatieyhtiön ostotarjouksen, koska tätä valtionlainoilla tyhjäksi pumpattua yritystä kaupataan edelleenkin. Toiseksi erittäin hienosti tilanteen geo- ja energiapoliittiseen shakkiin sopiva esimerkki olkoon Kreikan kaksi valtiollista maakaasu- ja öljy-yritystä. Näistä Gasprom teki tarjouksen 2.2 miljardia, mutta EU-komission mielestä olisi parempi myydä yritykset turkkilais-azerbeitzanilaiselle yritykselle 400 miljoonan hintaan. Tämä johtunee edellä mainitusta Nabucco-sopimuksesta ja kenties siihen liittyvistä lehmänkaupoista. Uskoisin myös että Karamanlis muistaa Gaspromin tekemän tarjouksen Aegean meren öljyetsinnöistä. Tämä tarjous oli 60-40% ja Gasprom olisi sijoittanut alkupääoman. Kaikki tämä siis Karamanliksen hallituksen aikana, joten voi hyvin kuvitella, että herra on hieman katkera ja valmis Tsipraksen seläntakana tekemään sen valmiiksi mikä jäi kesken.

Kaikkea tätä tietoa ja joitain muita yksityiskohtia vasten olen valmis väittämään, että Kreikka ajettiin tarkoituksella konkurssiin ja yritettiin myydä vähiten tarjoavalle vain ja ainoastaan sen takia, ettei EU-komission globaalistien haaveet suurvallasta valuisi hukkaan.

Lisäksi esitän väitteen, että EU-komission valta Kreikan yli on mennyttä ja nyt pallo on Tsipraksella ja kaikesta päätellen hän pelaa erittäin hyvin tätä peliä……..

Siis kaikessa lyhykäisyydessään: Joko EU maksaa kaiken sössimänsä suosiolla tai Kreikka kääntyy itään ja pyllistää koko EU-komissiolle, Euroopalle ja Eurolle.

Kummassakin tapauksessa en voi syyttää kreikkalaisia, vaikka kanssa suomalaiset sen iltapulujen kiihottamana tekeekin. Toivon että joku uusi kasvo kanssa ihmisistä ymmärtää kantani tässä syyllisyysasiassa ja alkaa toimimaan estääkseen sen eteen, ettei Suomi joudu kokemaan Kreikan kohtaloa.

Bonus loppuun lukeneille: Italian lehdissä on ollut huhuja, että Kreikan valtiolainojen leikkauspäätös on jo tehty edellisessä „Eurogroupin“ kokouksessa ja oli varmuudella myös Samaraksen tiedossa. Tätä tietoa hän ei kuitenkaan saanut käyttää, koska sen toimeenpanoa lykätään tärkeiden vaalien yli tai sitten tieto on ankka. Jos tieto pitää paikkansa alkaa Suomessa ministereiden tuolit hehkumaan (Hämiö)

Kiitos
Hämis

Tästä turinasta en kerjää mitää. Tämä kirjoittaminen helpotti siinä määrin.

Kiitos vielä kerran kaikille melkein sadalle tuhannelle lukijalleni.