Avainsana-arkisto: systeemivirhe

Parantuisiko maailma ilman käteistä ?

Euroopan Unionin, IMF:n ja useiden TOP-ekonomien mielestä olisi aika kieltää käteinen. Tätä perustellaan esimerkiksi rikollisuuden poistumisella, veronkierron mahdottomuudella ja niin edelleen. (1,2)

Yksi suuri syy käteisen kieltämishimoon on negatiiviset korot, joita ei voida ajaa enemmän miinukselle, koska kansalaiset alkaisvat säästämään „patjan alle“ ja tämä pankkipako ajaisi valmiiksi kärsivät pankit suuriin ongelmiin. (3,4) Yksi syistä rahattomaan yhteiskuntaan on täydellinen valvonta ja kontrolli kansalaisien käyttäytymiseen niin ostosten, kuin muunkin toiminnan osalta.

Leikitään nyt kuitenkin ajatuksella käteisettömästä maailmasta, koska jokaisella asialla on kaksi puolta. Ihminen on kuitenkin aikojen saatossa keksinyt vastalääkkeen jokaiseen säädökseen, lakiin ja direktiiviin. Ja kuten Juice Leskinen aikoinaan kuolemattomasti lauloi: „Aina byrokraatin voittaa ihminen!“

Mitä tulisi tapahtumaan jos käteinen kielletään ?

Pankkitilibitit saisivat „viimeinen käyttöpäivä“- merkinnän jo pelkkien miinuskorkojen ja palvelumaksujen myötä. Olisi siis parempi sijoittaa tavaroihin, kulutushyöhykkeisiin tai palveluihin, joilla voisi käydä kauppaa systeemin ulkopuolella.

Vaihtotalous tulisi kasvamaan uusiin mittoihin ja saattaisi kääntyä jopa yhteiskunnan hyödyksi. Ihmiset kerääntyisivät yhteen vaihtamaan tavaroita ja palveluksia ja tämä toisi lisää yhteisöllisyyttä tämän päivän kasvottomaan itsekkyyteen.

Tämä toiminta ei johtaisi ekonomistien ja politikkojen toivomaan lopputulokseen, koska vaihtotalous ruokkisi itse itseään joukkopsykologian keinoin. Näitä joukkopsykologian vivahteita eivät ekonomien laskukoneiden ohjeita seuraavat politikot osaa edes arvata!

Käteisetön maailma ei välttämättä olisi kansalaisille ollenkaan huono ajatus, koska se tulisi hiljalleen pienen siirtymäkauden jälkeen johtamaan politiikko ja pankkiiri johtoisen bittirahasosialismin (BRS) hautajaisiin. Tämän BRS-systeemin luvut ja määreet ovat jo aikoja sitten kasvanut yli politikkojen käsityskyvyn kuten myös yli ekonomien taskulaskien on dikinäyttöjen ja näin on todettava, että BRS-systeemi aikansa elänyt ja joutaakin mennä………
Kenties on luottoni ihmiskuntaan on liian suuri, mutta uskon, että ihmiset keksivät aina korvaavan systeemin ja elämä jatkuu ilman bittirahaa, pankkiireita ja näitä kahta palvelevia politikoita. Systeemin, joka keskittyy olennaiseen, eikä keksittyihin „arvoihin“, „etuihin“ ja „tarpeisiin“.

Lopuksi pieni video BRS-systeemistä, joka on suotavaa katsoa:

Kiitos
Hämis
PS: Vapaakulkija toimii pelkillä lahjoituksilla, ilman valtion tai muun toimijan tukea.
Toiminnan tukemiseen voi lähettää lahjoituksia tililleni.
FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen
Linkit:
1. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/13/eu-kieltaa-kateisen/
2. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/28/bye-bye-paperi-euro/
3. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/08/euro-alue-aloittaa-konfiskaatiot/
4. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/11/tanska-liittyi-kateisen-vastaiseen-rintamaan/