Gretan miljardöörit – miljoonia ilmastokapinaan!

Uudet valtarakennelmat lisäävät ansaintamahdollisuuksia – tämä vetää maailman miljardöörien koalitiota puoleensa ja saa heidät tukemaan vasemmistoradikaalia liikehdintää.

Alussa oli Greeta. Siitä alkoi kansainvälinen ilmastohysteriakampanja, joka kasvaa jatkuvasti suuremmaksi siihen liittyvien uusien järjestöjen myötä. Lyhyimmässä ajassa on luotu järjestöjä, kuten Fridays for Future (FfF) ja Extinction Rebellion (ER). Näillä kaikilla ilmastohysteriaa lobbaavilla järjestöillä on tulevaisuuden suhteen apokalyptinen maailman kuva. Kaikkien maailman lopun apostolien takana on naruista vetäjinä, vaikka järjestöt luovat itsestään kuvaa juuritason toimijoina. Kaikkien järjestöjen takana on erillaisien motiivien motivoimia rahoittajia ja hyötyjiä.

Rahoittajat

Uusin ilmastohysterian rahoittaja löytyy USA:sta. Noin kuukausi sitten perustettu Climate Emergency Fund (ilmastohätätilarahasto, CEF) näkee ihmiskunnan olemassaolon välittömässä vaarassa.

Sanasta sanaan järjestö kertoo seuraavaa: „We believe that only a peaceful planet-wide mobilization on the scale of World War II will give us a chance to avoid the worst-case scenarios and restore a safe climate.“ (Me uskomme, että vain rauhanomainen maailman laajuinen mobilisaatio toisen maailman sodan mittakaavoissa antaa meille mahdollisuuden välttää pahimpien skenaarioiden uhkat ja palauttaa turvallinen ilmasto)

Toisen maailman sodan (???) laajuinen mobilisaatio pelastaa maailman joka päiväisen elämä ilmastokaaokselta („large scale disruption of everyday live“). Tämä järjestö on inspiroitunut FfF– ja ER–järjestöjen esikuvan mukaan keräämällä mahdollisimman paljon rahaa miljardöörisijoittajilta ja tavalliselta kansalta.

Maailman media

Useissa laatumediaksi luokiteltavissa maailman laajuisen lukijakunnan saavuttavissa lehdissä (Guardian, Washington Post, Independent) on kerrottu uuden CEF–organisaation lisäksi muiden järjestöjen saamista lahjoituksista. Forbesin mukaan ER–järjestölle lahjoitettiin 500.000 puntaa ja pienemmille järjestöille, kuten Climate Mobilization (CM) kerättiin oma osuutensa. CM on omaksunut toisen maailman sodan tasoisen liikehdinnän täysin lahjoittajansa mukaan (Only WWII–scale Climate Mobilisation can protect humanity and the natural world.)

Uusi rahasto aikoo kerätä maailman miljadööreiltä lähiaikoina satakertaiset summat rahaa. Guardianin mukaan säätiön perustaja, liikemies Trevor Neilson kertoo ”suhteillamme maailman superrikkaisiin on tarkoitus kerätä satokertainen rahoitus tulevien viikkojen ja kuukausien aikana” eli puhutaan noin 60 miljoonan dollarin varallisuudesta.

Mitä, ketä ja miksi nämä järjestöt ovat?

Extinction Rebellion: Vastarintaa mielenosoitusten sijaan.

Maailman rikkaiden avokätisesti rahoittama ER–järjestö perustettiin vuoden 2018 syksyllä taistelemaan ekologista katastrofia vastaan. Tällä hetkellä toiminta on rajoittunut Englantiin vaikka muutama tapahtuma on järjestetty myös Saksassa. Saksassa on viimeisimmän tiedon mukaan noin 75 paikallisosastoa, jotka ovat jääneet FfF–järjestön varjoon mediahuomiossa.

FfF–järjestö keskittyy rauhaomaisiin mielenosoituksiin ja tapahtumiin. ER taas toimii suoralla toiminnalla uhaten sabotaasitoiminnalla (esim. Heathrow–lentoasemaa). ER haluaa kapinallista toimintaa pelkän protestoinnin sijaan. ER on FfF:n kapinallinen toimimaan haluava isoveli. Näiden kahden sisaruksen välillä on suoria yhteyksiä, kuten kunnon perheessä konsanaan. Molemmat tukevat toisiaan parhaansa mukaan ja osallistuvat ristiin toisiensa toimintaan. Saksan ER–tiedottaja on myöntänyt yhteistyön.

Climate Emergency Fund – Uusi rahapaino FfF, ER & co.

Uuden rahapainon takaa löytyy useita Amerikan suuria nimiä ja raha–aatelia. Rory Kennedy, joka on edesmenneen Robert Kennedyn tytär, Aileen Getty, joka on öljyparooni Joan Paul Gettyn lapsenlapsi.

Yksi perustajista on, jo mainittu, Trevor Neilson. Hän toimii toimitusjohtajana Howard Buffet:in kanssa perustamassaan i(x) investments – yrityksessä. Howard Buffet on multimiljonääri Warren Buffetin poika. i(x) investments – yritys keskittyy uudistuvien energiamuotojen rahoitukseen ja päästökauppaan.

Lisäksi Neilson on ollut johtaja yli 200 kansainvälisen suuryrityksen liittoutumassa (Global Business Coalition). Järjestö joka perustettiin Bill Gatesin, George Sorosin ja Ted Turnerin rahoituksella. Neilson on ollut myös Bill & Melinda Gates Foundationia perustettaessa johtajana ryhmässä joka loi järjestön. Neilson palveli myös Valkoista Taloa presidentti Clintonin aikana ja on osallisena One–lobbaus ja kampanjointijärjestössä. One–järjestön nuorisolähettiläs on Greetan takana usein FfF–tapahtumissa nähty Luisa Neubauer Saksasta.

Suurkapitaali kohtaa ideologian!

Pääomat kohtaa ideologian – lyhyemmin tätä ei sanoa, kun yksi kerää voittoja, toisen halvaanuttaessa maiden toimeliaisuutta. Tämän toiminnan keskustasta on viime vuoden ajan löytynyt yksi henkilö: Greta ja hänen selkänsä takana piilottelevat tukihenkilöt, jotka ovat luoneet ja varallisuudellaan muokanneet mieleisekseen ja tarkoituksiinsa sopiviksi Greta–ilmiön lisäksi myös FfF – ja ER–ilmiöt.

Tunnetteko Bo Thoren:in ja Janine O´Keeffee:n ? Ruotsalainen ympäristöaktivisti Thoren on ER–aktiivi Ruotissa. Thorenin kehutaan olleen se joku, joka antoi Greetalle ajatuksen koululakosta ja on edelleenkin Gretan tärkeä ja läheinen neuvonantaja ja ystävä.

O´Keeffee on Ruotsin Vihreiden jäsen ja aktiivitoimija niin FfF:ssä, kuin ER:ssä. Hän kertoo Deutschlandfunk:illa tukevansa Greetaa ”miten ja missä vain voi”.

Tähän yhteistyöhön on vielä lisättävä, että YK–ilmatokokouksessa Puolan Kattowitz:issä joulukuussa 2018, Gretan pääsyn takasi ghanalainen Abibiman Foundation. Tämä järjestö loi puitteet Gretalle ja ER–aktiiveille. Toisen lehdistötilaisuuden takana oli Abibiman Foundationin lisäksi ruotsalainen ”We don´t have time” – yritys (WDHT), joka muuttui sittemmin säätiöksi, ja yrityksen markkinointijohtaja Marten Thorslund. WHDT–konserni käsittää yrityksen ja säätiön, joiden tarkoitus on kasvaa maailman suurimmaksi sosiaaliseksi ilmastoverkostoksi. Perustajajäseniä ovat PR-manageri ja sijoitusneuvoja Ingmar Rentzhog, joka on jäsen myös Al Goren perustamassa Climate Reality Project:issa. Rentzhog oli tekemässä Gretaa tunnetuksi jotta saisi juuri perustettulle yritykselleen alkupääomaa (900.000 kruunua).

Fridays for Future – uusi lahjoitustili ja salailua!

Rentzhogilla on hyvät suhteet Club of Rome–ryhmään, joka jo 70–luvulla varoitti maailman lopun olevan lähellä. Vuoden 2018 lopulla Rentzhog moderoi Rooman Clubin maailman laajuisen Ilmastohätätilasuunnitelman (Climate Emergency Plan) julkaisutilaisuuden. Tässä yhteydessä ei voi olla huomaamatta julistuksen nimen ja Climate Emergency Fund:in yhtäläisyyksiä.

Saksalaista Rooman Clubin osastoa johtaa Frithjof Finkbeiner, joka on myös Plant-for-the-Planet Foundation (PPF) johtaja. PPF–säätiö tukee rahallisesti ja organisaatiollisesti FfF–järjestöä. PPF ei kerro kuka FfF–järjestöä ohjeistaa organisaatiotasolla ja kuinka paljon rahaa on ohjattu toimintaan suoraan, mutta FfF–ympäristössä toimiville järjestöille, kuten Organize Future! e.V. (e.V = Ry) ja Donate for future e.V. on virrannut rahaa. Edellä mainitut järjestöt keräävät lahjoituksia FfF:lle.

Rahankeruuseen osallistuu myös saksalainen pankki (GLS Bank). Rahakeräys tapahtuu Companies for future – nimikkeen alla. Merkittävää on mitä pankki kertoo rahojen käytöstä: ”Varojen käytöstä päättää kolme FfF–organisaattoria yhdessä” (Über die Verwendung des Guthabens entscheiden drei Organisatoren von Fridays for Future gemeinsam. (Info alanurkassa oikealla) Ketään näistä kolmesta toimijasta ei nimetä, joten FfF–rahoituksen käytön salaperäisyys ei hälvene tässäkään tapauksessa. Merkittävää on että ilmoituksessa käytetään sanaa ”organisaattori” – tällä voidaan tarkoittaa niin aktiivitoimijoita, kuin takapiruja.

Esimerkiksi yksi mahdollinen takapiru voi olla Louis Motaal. Herra Motaal on Felix Finkbeiners:in oikea käsi Plant-for-the-Planet – säätiössä ja liikkuu päivittäin Gretan läheisyydessä, sekä omistaa Freidays for Future – tuotemerkin oikeudet Saksassa. Felix Finkbeinersin isä Frithjof on Rooman Clubin jäsen. Heraa Motaal on Welt–lehden mukaan vastuullinen FfF–keräystilistä Saksassa.

Suuri muutos – finanssieliitti ja vasemmistoideologia yhteisillä tavoitteilla

ER, FfF ja muut vastaavat järjestöt sekä organisaatiot haluavat radikaalin muutoksen yhteiskuntajärjestykseen. He haluavat systeemimuutoksen uuteen postteolliseen yhteiskuntaan, kuten Saksan hallituksen tilaamasta selvityksestä vuodelta 2011 käy ilmi. Saksan hallituksen selvityslautakuntaa johti vuonna 2011 Hans-Joachim Schellnhuber, joka on Rooman Clubin jäsenlistalla. Vastaavaan lopputulokseen tuli Saksan Vihreiden Heinrich-Böll-säätiö (Heinrich-Böll-Stiftung) sosiaaliekologisessa tutkimuksessaan Radikaaliin realismiin (Radikalem Realismus).

Ilmastopolitiikka välineenä!

Edellä mainitun suuren muutoksen moottorina toimii nykyinen ilmastopolitiikka. Äänet politiikan läpiviemiseksi diktaatuurin kautta lisääntyvät sitä mukaa, kuin asian demokraattinen eteneminen hidastuu. Lopuksi kyse on maailman laajuisesta ”olla vai eikö olla” – kysymyksestä. Välineinä toimii kätevästi kansainvälinen CO2–vero ja päästösertifikaattikauppa.

Päästökauppa ja CO2–veron mahdollista tuottoa, pelkästään Saksan osalta, on laskenut professori Fritz Varenholz päästen kokonaissummaan 7.600 miljardia euroa. Maailman laajuisesta investointitarpeesta teki vuonna 2016 arvionsa Hans-Joachim Schellnhuber. Herra Schellnhuber arvioi hiilivapaan maailman hinnaksi investointeina noin 93 biljoonaa dollaria seuraavan 15 vuoden aikana.

Uuden valtakunnan mahdollisuudet!

Uuden uljaan maailman järjestyksen ansaintalogiikka selviää, kun yhdistää valta-, rahaeliitin edut ja vasemmistoradikaalien agendan yhdeksi uudeksi valtakunnaksi. Kaikkien edellä mainittujen järjestöjen agendan suora tuki maailman rikkaiden eliitille ja päinvastoin kannattaa molempia toimijoita huomattavasti.

Maksajiksi tälle uudelle agendamaailmalle joutuu pienituloiset ja keskiluokka. Ne jotka eivät ymmärrä miten heidän tulevaisuus on suunniteltu taputtavat innokkaina odottaen matkaa kasvavaan köyhyyteen tiellä jolla uuden uljaan maailman eliitti toimii maantierosvona ja radikaalivasemmisto omaksi hyväksi omalla agendallaan auttaen samalla maantierosvoja.

 

Kiitos

Hämis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s