Avainsana-arkisto: TiSa

USA ei ole demokratia!

Nykymaailmassa Venäjä luokitellaan „läntisten arvojen“ mukaan dikatatooriseksi, jopa fasistiseksi maaksi, jota johtaa pieni ryhmä voimia kansan tahdon vastaisesti. Samat torvet toitottaa, että USA on „maailman vanhin“ demokratia.

Kuitenkin Pruncetonin yliopiston tutkimus kertoo, ettei USAta voi pitää demokratiana!

Muutama suora lainaus (1) yliopiston paperista:

„Keskeisin tulos tutkimuksessamme oli, että talouseliitti ja organisoidut joukot (lobbarit) omaavat suuren vaikutusvallan USA-hallituksien politikkoihin. Eliitti ja lobbarit, jotka eivät aja US-kansalaisten etua, vaan omaa päinvastaista etuaan.“

„USAssa ei hallitse kansalaisten enemmistön toiveet tai edut, kun katsotaan esimerkiksi uusia lakeja ja säännöksiä. Enemmistön mielipide häviää heti, kun heidän mielipide eroaa talous-eliitin mielipiteestä ja eduista. Tämä siitä huolimatta, että USAn perustuslaissa on erikseen kirjattu enemmistö-lauseke. Tämä enemmistön mielipide ei kuulu enää USAssa.“

„Meidän tutkimus todistaa, että enemmistöllä USAssa ei ole juurikaan vaikutusta harjoitettavaan politiikkaan. Kansalaiset omaavat vain äänestysoikeuden, sanavapauden ja kokoontumisoikeuden. Me kuitenkin uskomme, että pienen eliitti-joukon esittämät lait ja säädökset otetaan käyttöön, vaikka ne sotivat yleistä mielipidettä vastaan. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että USAn demokratia on vakavan uhan alla.“

Tätä samaa syötetään meille Suomessa ja koko Euroopassa EUn kautta samalla systeemillä, kuin USAssa!

USAn „demokratian“ suuntaan marssimisen varmistaa TTIP- ja TiSa-sopimukset, joita EU kiivaasti lobbaa meille Suomeenkin.

Kiitos
Hämis

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/
Linkki:
1. http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-testing_theories_of_american_politics.doc.pdf

EU kieltää käteisen ?

Baader – pankin pääekonomisti Ropert Halver (4) ennustaa, että EKP-miinuskorko johtaa käteisen asteittaiseen poistamiseen. „Kun käteinen poistetaan, ei kukaan voi taistella miinuskorkoja vastaan ja hallitsevat tahot pelkäävät suunnattomasti pankkipakoa.“

Tästä on jo ensimmäiset merkit nähtävissä Sveitsissä, jossa pankit ovat kieltäneet eläkekassoja maksamasta säästöjä käteisellä. Halver kertoo, ettei Sveitsin pankeilla ole riittävästi käteistä eläkeiden maksamiseen käteisellä. Tämän ongelman edessä on muutkin Euroopan maat ja Halver pelkää pankkipakoa, joka johtaisi pankien konkursseihin.

Kysymykseen „mitä miinuskorkon ja käteisen rahan suhde merkitsee kansalaisille“, herra Halver kertoo, että kaikki maat ja kansalaiset Euroopassa ovat altistuneet ongelmalle. Halver ennustaa, että ongelma ratkaistaan kahdessa vaiheessa. Ensin rajoitetaan käteisrahan hallintaoikeutta ja lopulta käteinen poistuu kokonaan käytöstä. Tätä Halver ei odota vielä ensi vuonna, mutta pitää asiaa väistämättömänä seuraavien muutaman vuoden aikana.

Herra Halver uskoo, että muutos myydään ihmisille kansainvälisen huumekaupan, veronkierron ja rahanpesun varjolla. Logiikaksi herra Halver kertoo, että kiellolla tehdään mahdottomaksi tämän hetkisen negatiivisen korkon ja tulevien korkolaskujen kiertäminen käteisen kautta. Samalla pyritään saamaan „musta raha“ ja „sukanvarsisäästöt“ talouteen, jotta talouden „yskivä kone“ saisi „ryyppynsä“ ja hyrähtäisi taas käymään. (1)

MMNews – sivusto kertoo jo tarkemman ajankohdan vain pari päivää edellisen uutisen jälkeen. MMN perustaa tietonsa Brysselin sisäiseen muistioon ja muistion kerrotaan paljastavan kiellon alkavan vuonna 2018. (2) Syyksi kerrotaan edellä mainittujen rikollisuuden, rahanpesun ja pimeän työn lisäksi käteisen aiheuttamat kulut verrattuna „korttirahaan“. Paperin kerrotaan saaneen EU-komission johtajan Jean-Claude Junckerin ja EU-maiden valtiovarainministereiden siunauksen.

Pankkilobbarit (Steinbeis Research Center for Financial Services) ovat tuoneet tuoreen „perustelun“ käteisen ”kadottamistemppuun” käteisenrahan kustannuksista. (3) Lobbarit ovat laskeneet, että käteisen kulut ovat pelkästään Saksassa 12,5 miljardia vuodessa. Vertailuksi on esitetty Suomessakin suositun „korttirahan“ hinnaksi vaivaiset 800 miljoonaa. Lisäksi kerrotaan, että Ruotsissa on rikollisuus laskenut 10% siirryttäessä kohti täydellistä „bittirahaa“ ja rahalaitos- sekä henkilöryöstöt ovat kadonneet lobbareiden mukaan melkein kokonaan.

EU-oikeusministeri Martine Reicherts painottaa, että „ei ole hyväksyttävää, että ihmiset joutuvat menemään töihin pelkäämään ryöstöä ja lisäksi tänä päivänä ei ole painavaa syytä maksaa käteisellä. Käteiskielto tekee EUsta turvallisemman, koska kenenkään ei tarvitse pelätä ryöstöä ja lisäksi rahanpesu tulee mahdottomaksi.“ Reicherts on vakuuttunut, että ”25% käteisestä on „mustaa rahaa“ ja käytetään van rikollisiin tarkoituksiin. Huumekauppa, veronkierto ja kuutamourakat ovat mahdollisia vain käteisellä rahalla. Näistä syistä on aika kieltää käteisen käyttö”.

Määräpäiväksi on kerrottu 01.01.2018 ja tuon päivämäärän jälkeen on kaikessa kaupassa kielletty käyttämästä käteistä rangaistuksen uhalla. Ne joilla on käteistä „patjan alla“ tai „säästöpossuissa“ joutuvat tuomaan käteisensä pankkiin ja todistamaan mistä käteinen on kotoisin. Tätä „patjakäteistä“ arvoidaan olevan liikeellä noin 100 miljardia Euroa.
Onko tämä todella se tulevaisuus, jonka haluat ?

Jos ei ja haluat pitää käteisesi:

Äänestä viisaasti! Äänestä Demokratia 2.0 – ohjelmaa! Äänestät itseäsi!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

Koko kansaa ei lahjota niin helpolla, kuin EKP-johtoa, EU-komissiota ja tämän epädemokraattisen järjestön suomalaisia hännystelijöitä!
Kiitos
Hämis
Ehdokas IPU-listalla Pirkanmaalla numerolla 63.

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/01/schuldenkrise-baader-bank-erwartet-abschaffung-des-bargelds-in-europa/
2. http://www.mmnews.de/index.php/politik/41036-eu-bargeld-verbot-ab-2018?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mmnews%2FQliz+%28MMnews%29
3. http://www.steinbeis-research.de/images/pdf-documents/CFP_Cost_Of_Cash_Studie_Steinbeis_Deutsch.pdf
4. http://business-personalities.com/robert-halver-baader-bank/

EU-komissio: „EU-byrokratia tappaa demokratian!“

EU-komission on joutunut tunnustamaan, että EU-byrokratia on este johon demokratia EUssa kaatuu. Tätä tunnustusta on pikaisesti kommentoinut „Democrasy International“ – järjestö kahdella sanalla: „Puolustus-Placebo“. Näiden kahden purevan sanan perusteluiksi on kerrottu se, ettei EU-komissio ole ilmoittanut miten se muuttaa käytäntöä, jotta demokratian tie raivattaisiin vapaaksi „Byrokratian aidoista“.

EU-komission tavoite kansalaisaloitteille on juhlava „vahvempi vaikutus EU-politiikan suuntaan“ on jäänyt läpinäkymättömäksi, mauttomaksi, jopa demokratiaa halventavaksi poliittiseksi sloganiksi. Tämä näkyy kolmen vuoden tilastoista selvääkin selvemmin ja komissio myöntää, että parantamisen varaa olisi. (1) Kansalaisaloitteiden ongelmia komissio listaa useita, mutta varsinaista parannusta ei ole näkyvissä.

Ensimmäinen suuri kynnys on tietoturva henkilötasolla, joka juontaa aloitteen edellyttämien seitsemän eri EU-valtion kansalaisen osallistumisen. Tämä ongelma korostuu jäsenmaiden eritasoisien teitoturvalakien takia.

Toiseksi ilmoitetaan rekisteröinti, jonka osalta komissio pesee käsiään vedoten siihen, ettei useiden aloitteiden aihe kuulu komission toimialaan tai määräysvaltaan.

Kolmas pointti (Hämiö) on allekirjoitusten kerääminen. Tässäkin asiassa komissio piiloutuu tietoturvan taakse ja jäsenmaiden erillaisen henkilötietojen salausmeganismien taakse.

Neljäksi ongelmaksi merkitään keräysajan lyhyys. Tässä kerrotaan ongelmaksi nousevan „online-keräyksen“ järjestämisen jälkeen jäävän ajan riittämätön kesto ja oikeudelliset ongelmat EU-byrokratian ja julkisuuden välillä.

Viides ongelma on selvääkin selvemmin kotikutoinen, koska keräyksen järjestäjien toimittamien erikielisien käännösten tarkistaminen vie aikaa ja vaivaa komissiolta ja sen rakentamalta byrokratialta ristiintarkastusten vuoksi.

Kuudes ongelma on asioiden yleiset esittelyt, joihin ei saada kutsuttua kansalaisjäjestöjen jäseniä, vaikka useissa EU-päätöksissä tämä olisi suotavaa. Tämän tietorotkon paikkaamiseksi ei ole esitetty mitään ratkaisua, vaikka tiedetään hyvin, että teollisuuden lobbareiden pääsyä tilaisuuksiin ei rajoiteta. Tässä kansalaisjärjestöt ovat vaatineet jo pidempään tilaisuutta osallistua oman aloitteensa valmistelutyöhön ja mahdollisuutta seurata valmistelutyön vaiheita läpinäkyvästi koko valmistelun ajan.

Vuoden 2012 huhtikuusta alkaen on EU-komissiolle jätetty 51 hakemusta kansalaisaloitteen registeröimisestä. Näistä vain 31 pääsi rekisteröinnin läpi. „Stopp TTIP“ – järjestön kansalaisaloite on yksi, jonka EU-komissio kieltäytyi ottamasta vastaan. (2) Järjestö on vienyt asian Euroopan tuomioistuimeen, mutta tuon tuomioistuimen mandaatti on „Euroopan yhdentymismyönteinen asenne“, joten suuria odotuksia ei ole olemassa.

1

Rekisteröitistatuksen saaneista 31 aloitteista vain kolme on saavuttanut vaaditun miljoona allekirjoittajaa seitsemästä eri jäsenmaasta vuoden sisällä. Näistä yksi on „Einer von uns“ (3) (Yksi meistä) aloite, joka vastustaa kantasolututkimusta ja haluaa komisiion lopettavan tutkimuksen rahoittamisen (120 miljoonaa vuosittain). Tämän kaksi miljoonaa allekirjoittajaa keränneen aloitteen EU-parlamentti esti komission aloitteesta. EU-komissaari Marie Geoghegan-Quinn aiheeseen: „Me olemme tutkineet aloitetta kattavasti. Kuitenkin on jäsenvaltiot ja EU-parlamentti yksimielisiä siitä, että tutkimus tällä alueella jatkuu tulevaisuudessakin, koska tutkimuskessa on mahdollista saavuttaa elämää pelastavia tuloksia.“

Aloite „Right 2 Water“, joka ajaa vettä ihmisoikeudeksi on myös läpäissyt EU-komission „byrokratia-esteradan“ 1,7 miljoonan allekirjoituksen avulla, mutta komissio kieltäytyy ottamasta kantaa asiaan tai tekemään tavittavia lakiehdotuksia saati äänestyttämään asiaa EU-parlamentilla. (4) Tätä asennetta luokitellaan „iskuksi demokratian kasvoihin“. EU-komisso puolustelee itseään (5) „puolueettomuudellaan, jota joutuvat harjoittamaan kansallisia päätöksiä kohtaan omistusoikeudellisesti vesilaitoksia omistavia suuryrityksiä kohtaan“. Kuitenkin EU-komission sisäpiireistä on kuulunut myös seuraavaa: „Me emme tule koskaa tekmään lakialoitetta, joka velvoittaisi jäsenvaltion julistamaan veden ihmisoikeudeksi.“

Kolme aloitetta on tällä hetkellä vielä vireillä. (6)

Veden „ihmisoikeudellisen“ statuksen tärkeyydestä kertoo kenties Irlanissa tehty muutos. Muutos jolla ennen verovaroilla kustannettu vesi tehtiin EU-komission, troian ja IMFn vaatimuksesta maksulliseksi. Tämä aiheutti suurmielenosoituksia Dublinissa. (7) keskiverto kotitalouden on arvoitu joutuvan maksamaan 200-400 Euroa lisää vuosittain tämän muutoksen vuoksi.

Democrasy International – järjestön johtaja Gerald Häfner ynnää yhteen EU-komission „demokratia-bilanssin“, josta ei voi olla ylpeä. „Viimeisen kolmen vuoden aikana yksikään 51-aloitetta ei ole muuttunut lakialoitteeksi ja päässyt EU-parlamentin äänestykseen. Tämä kaikki on EU-komission „Placebo-demokratiaa“ (8)

Tämä sama ongelma, kenties suunnitellusti, vaivaa Suomen hallituksia, vaikka on myönnettävä, että Suomessa yksi asia on päässyt läpikin………

Haluatko jatkaa samalla linjalla ? Vai todella vaikuttaa Suomen suuntaan tulevaisuudessa ?
Äänestä viisaasti! Äänestä Demokratia 2.0 – ohjelmaa! Äänestät itseäsi!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

Koko kansaa ei lahjota niin helpolla, kuin EU-komissiota ja tämän epädemokraattisen järjestön suomalaisia hännystelijöitä!
Kiitos
Hämis
Ehdokas IPU-listalla Pirkanmaalla numerolla 63.

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-145-DE-F1-1.PDF
2. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/11/europaeische-buergerinitiativen-klagen-vor-eugh-gegen-ttip/
3. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/29/zwei-millionen-unterschriften-eu-schmettert-petition-einer-von-uns-ab/
4. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/19/eu-kommission-verweigert-stellungnahme-zu-recht-auf-wasser/
5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_de.htm
6. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
7. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/01/massen-demos-in-irland-troika-verlangt-wasser-gebuehren-von-den-buergern/
8. http://www.democracy-international.org/de/europaeische-buergerinitiative

TTIP syrjäyttää lakimme ?

Kuluttajasuoja-aktivisti Thilo Bode, Foodwatch organisaation johtaja, varoittaa Eurooppaa sahaamasta omaa oksaansa TTIP-sopimuksen solmimisella. „On olemassa suuri vaara, että Eurooppa ei tulevaisuudessa voi säätää lakejaan itsenäisesti, jos TTIP-sopimus allekirjoitetaan.”

Saksalainen „Compact-TV“ – sivusto on haastatellut (1) herra Bodea ja julkaissut haastattelun sivustollaan. Käännän osan kysymyksistä ja vastauksista ja lopuksi liitän muutaman videon jotka olisi syytä näyttää jokaiselle eurooppalaiselle, jotka välittävät terveydestään ja Euroopan tulevaisuudesta kokonaisuutena.

C-TV: „Te käytätte TTIP-sopimuksen yhteydessä termiä „vapaakauppavale“. Miksi „vale“ ?

Bode: „Minä uskon, ettei sopimuksessa ole kyse itse kaupasta, vaan enemmänkin konsernien eduista. Tämä tarkoittaa, että suurkonserneille avataan mahdollisuus puuttua kansallisiin ja ylikansallisiin lakeihin. Tämä tapahtuu „välimiesoikeuksien“ kautta, jotka päättävät kansallisten oikeusasteiden ja lakien yli. TTIP-sopimus tulee syrjäyttämään suuren osan meidän kansallisesta lainsäädännöstä ja rajoittaa tulevaisuuden lainsäädäntöä, koska suurkonsernien etu on otettava huomioon.“

C-TV: „Viime kuukausina on tullut ilmi „kloorikana“- uhka. Onko tämä uhka todellinen myös Saksassa, jos TTIP-sopimus solmitaan ?

Bode: „Minä uskon, että Saksa pakotetaan muuttamaan lainsäädäntöään tältä osin. Tulevaisuudessa kananlihan desifioiminen kloorilla joudutaan sallimaan myös meillä. Esimerkiksi kemikaaliturvallisuus on EUssa on jo nyt laskenut, vaikka sitä kunnianhimoisesti pyrittiin kontrolloimaan. Ihmisen hormoonitasapainon säilyttäminen ei ole enää agendalla. Tällä on tulevaisuudessa kenties fataalit vaikutukset.“

C-TV: „Mitkä intressit vaikuttavat TTIP-sopimuksen lobbareiden takana ?“

Bode: „Kun katsomme TTIP-sopimuksen historiaa, joka alkaa 90-luvulta on yksi asia selvä: Sopimuksen takana on suurkonsernit. Nämä konsernit haluavat tehdä omat sääntönsä, vaikka näin se on jo nytkin.“
Saammeko koko EUn kehityksen käännettyä ja estettyä sopimuksen ?

https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Muutama video katsottavaksi, jos vieläkin olet epävarma kannattaako TTIP/TiSA-sopimusten vastaiseen taisteluun liittyä!

Jos mielipiteesi muuttui videoiden jälkeen:

https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Lisää kirjoituksiani aiheesta TTIP: https://vapaakulkija.wordpress.com/?s=ttip

https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Kiitos
Hämis
IPU Pirkanmaan ehdokas eduskuntavaaleihin 2015

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni, joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. https://www.compact-online.de/verbraucherschuetzer-thilo-bode-ttip-hebelt-unsere-gesetze-aus/

Kertaus on opintojen äiti eli TTIP ja TiSA kokoelma.

Keräsin tuubini filmejä yhteen pakettiin katsottavaksi, koska nämä muutamat filmit soisin jokaisen suomalaisen katsovan ajatuksella läpi. Samalla voi miettiä mitä maksaa itsemääräämisoikeus ja kuinka paljon omastaan on valmis antamaan naapurille tai jopa viereisen kaupungin sattumanvaraisesti valitulle johtajalle!

Johdatteluksi tämä pätkä, joka kertoo kuka määrää tänä päivänä maailmassa. Tekstit asetuksista.

Sitten uusin versio TTIP-sopimuksesta. Kanattaa katsoa loppuun, vaikka onkin 30 min.

Ja pari muuta videota aiheista TTIP ja TiSA!

Linkkejä lisätietoon:

https://vapaakulkija.wordpress.com/?s=ttip

https://vapaakulkija.wordpress.com/?s=tisa

Kiitos
Hämis
IPU:n ehdokas Pirkanmaalla 2015 vaaleissa.
Ps. En voi pyytää, mutta en myöskään estää, jos joku haluaa tukea vapaakulkijan taistoa totuuden puolesta. FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen