Avainsana-arkisto: TTIP

Kyllä ALEXANDER tietää!

Suomen valtiovarainministerin Alexander Stubbin tuntee kaikki. Wikipedia (1) kertoo miehestä seuraavaa: „Stubb on koulutukseltaan filosofian tohtori (PhD). Hän suoritti tutkintonsa London School of Economicsissa vuonna 1999.“

Arvon ministerimme on kiivas TTIP-sopimuksen ja Euroopan yhdentymisen kannattaja. Tämä käy ilmi lausunnoista, joita herramme Stubb mielellään hymyillen leveästi jakaa.

„TTIP on ylivoimaisesti tärkein EU:n ja USA:n välinen hanke pitkään aikaan. Kyseessä on historiallinen sopimus, johon liittyy valtava taloudellinen, strateginen ja poliittinen potentiaali.“ (2)

„Näkökulma: Alexander Stubb vakuuttaa komission äänellä – vapaakauppasopimus on riskitön“ (3)

Stubb suorittaa EU-komission ohjetta TTIP-sopimusta koskevasta julkisuudesta niin innokkaasti, että on valmis melkein mihin vaan. „Pääministeri Alexander Stubb painosti Ylen toimittajaa, joka oli kirjoittanut kriittisesti vapaakauppasopimus TTIP:n neuvotteluista, kirjoittaa Kansan Uutiset.“ (4)

Ministerimme Stubbin filosofian tohtorihatun lahjoittanut opinahjo London School of Economics on lähtenyt eri tielle oppilaansa kanssa.

Brittien hallituksen itsensä tilaaman ja salaaman tutkimuksen teki London School of Economics!

TTIP-vastustajajärjestö nimeltään „Global Justice Now“ (5) on pakottanut brittihallituksen julkistamaan tutkimuksen. Tämä paljastus vaikuttaa PM Cameroniin (Stubbin „paras kaveri“) yhtälailla, kuin tulevaan EU-kansanäänestykseen.

Tutkimus on tehty jo 2013 ja tulee murskaavaan lopputulokseen: „TTIP ei tuo mitään hyötyä/etua briteille, mutta pitää sisällään suuria riskejä ja tulee maksamaan brittiveronmaksajalle hyödyttä melkoisesti.“

London School of Economics käytti tutkimuksessaan tietoja Kanadan NAFTA-sopimuksesta. Kanada on joutunut oikeuteen 30 kertaa sijoittajasuojan takia. Näistä oikeustoimista johtuen on Kanada joko sovitellut tilanteen, maksanut korvauksia tai muuttanut lainsäädäntöään. Tutkimus odottaa vastaavaa tapahtuvan myös Briteissä.

Tutkimuksessa todetaan myös, ettei TTIP-sopimus tuo kasvua investointeihin, koska US-yritykset toimivat jo nyt Briteissä melko saman suuntaisilla vapauksilla.

Tutkimus mainitsee myös että tämä toteama USA-yritysten turvallisuudesta ja vapaudesta briteissä on verrainnollinen niin Saksan, Ranskan, Itävallan kuin Ruotsin kanssa. (Suom. Huom. „Suomi on ruotsalainen“)

Lopuksi lukijalle muutama rauhoittava sana.

Lainaan itse filosofian tohtoria Aleksi Suurta.

„Meille TTIP on tärkeä sopimus, jonka avulla turvataan talouskasvua ja saadaan työpaikkoja. Hallitus ja eduskunta ovat sitoutuneet neuvotteluihin moneen kertaan.“ (8)

EI huolta kansalaiset!

KYLLÄ ALEXANDER TIETÄÄ!

Kiitos

Hämis

Bonus kaiken lukeneille:

Linkit:

  1. https://fi.wikipedia.org/wiki/Alexander_Stubb
  2. http://kauppakamari.fi/2014/03/26/tarvitsemme-vapaakauppaa/
  3. http://yle.fi/uutiset/nakokulma_alexander_stubb_vakuuttaa_komission_aanella_-_vapaakauppasopimus_on_riskiton/6990926
  4. http://www.taloussanomat.fi/uutiset/2014/11/29/ku-stubb-painosti-toimittajaa-ttip-kirjoittelusta/201416551/12
  5. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/26/britisches-gutachten-vernichtendes-urteil-ueber-ttip/
  6. http://www.globaljustice.org.uk/news/2016/apr/25/foia-reveals-governments-assessment-ttips-corporate-courts-%E2%80%93-lots-risks-and-no
  7. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/26/britisches-gutachten-vernichtendes-urteil-ueber-ttip/
  8. http://www.alexstubb.com/category/ttip/

USA ei ole demokratia!

Nykymaailmassa Venäjä luokitellaan „läntisten arvojen“ mukaan dikatatooriseksi, jopa fasistiseksi maaksi, jota johtaa pieni ryhmä voimia kansan tahdon vastaisesti. Samat torvet toitottaa, että USA on „maailman vanhin“ demokratia.

Kuitenkin Pruncetonin yliopiston tutkimus kertoo, ettei USAta voi pitää demokratiana!

Muutama suora lainaus (1) yliopiston paperista:

„Keskeisin tulos tutkimuksessamme oli, että talouseliitti ja organisoidut joukot (lobbarit) omaavat suuren vaikutusvallan USA-hallituksien politikkoihin. Eliitti ja lobbarit, jotka eivät aja US-kansalaisten etua, vaan omaa päinvastaista etuaan.“

„USAssa ei hallitse kansalaisten enemmistön toiveet tai edut, kun katsotaan esimerkiksi uusia lakeja ja säännöksiä. Enemmistön mielipide häviää heti, kun heidän mielipide eroaa talous-eliitin mielipiteestä ja eduista. Tämä siitä huolimatta, että USAn perustuslaissa on erikseen kirjattu enemmistö-lauseke. Tämä enemmistön mielipide ei kuulu enää USAssa.“

„Meidän tutkimus todistaa, että enemmistöllä USAssa ei ole juurikaan vaikutusta harjoitettavaan politiikkaan. Kansalaiset omaavat vain äänestysoikeuden, sanavapauden ja kokoontumisoikeuden. Me kuitenkin uskomme, että pienen eliitti-joukon esittämät lait ja säädökset otetaan käyttöön, vaikka ne sotivat yleistä mielipidettä vastaan. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että USAn demokratia on vakavan uhan alla.“

Tätä samaa syötetään meille Suomessa ja koko Euroopassa EUn kautta samalla systeemillä, kuin USAssa!

USAn „demokratian“ suuntaan marssimisen varmistaa TTIP- ja TiSa-sopimukset, joita EU kiivaasti lobbaa meille Suomeenkin.

Kiitos
Hämis

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/
Linkki:
1. http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-testing_theories_of_american_politics.doc.pdf

EU-komissio: „EU-byrokratia tappaa demokratian!“

EU-komission on joutunut tunnustamaan, että EU-byrokratia on este johon demokratia EUssa kaatuu. Tätä tunnustusta on pikaisesti kommentoinut „Democrasy International“ – järjestö kahdella sanalla: „Puolustus-Placebo“. Näiden kahden purevan sanan perusteluiksi on kerrottu se, ettei EU-komissio ole ilmoittanut miten se muuttaa käytäntöä, jotta demokratian tie raivattaisiin vapaaksi „Byrokratian aidoista“.

EU-komission tavoite kansalaisaloitteille on juhlava „vahvempi vaikutus EU-politiikan suuntaan“ on jäänyt läpinäkymättömäksi, mauttomaksi, jopa demokratiaa halventavaksi poliittiseksi sloganiksi. Tämä näkyy kolmen vuoden tilastoista selvääkin selvemmin ja komissio myöntää, että parantamisen varaa olisi. (1) Kansalaisaloitteiden ongelmia komissio listaa useita, mutta varsinaista parannusta ei ole näkyvissä.

Ensimmäinen suuri kynnys on tietoturva henkilötasolla, joka juontaa aloitteen edellyttämien seitsemän eri EU-valtion kansalaisen osallistumisen. Tämä ongelma korostuu jäsenmaiden eritasoisien teitoturvalakien takia.

Toiseksi ilmoitetaan rekisteröinti, jonka osalta komissio pesee käsiään vedoten siihen, ettei useiden aloitteiden aihe kuulu komission toimialaan tai määräysvaltaan.

Kolmas pointti (Hämiö) on allekirjoitusten kerääminen. Tässäkin asiassa komissio piiloutuu tietoturvan taakse ja jäsenmaiden erillaisen henkilötietojen salausmeganismien taakse.

Neljäksi ongelmaksi merkitään keräysajan lyhyys. Tässä kerrotaan ongelmaksi nousevan „online-keräyksen“ järjestämisen jälkeen jäävän ajan riittämätön kesto ja oikeudelliset ongelmat EU-byrokratian ja julkisuuden välillä.

Viides ongelma on selvääkin selvemmin kotikutoinen, koska keräyksen järjestäjien toimittamien erikielisien käännösten tarkistaminen vie aikaa ja vaivaa komissiolta ja sen rakentamalta byrokratialta ristiintarkastusten vuoksi.

Kuudes ongelma on asioiden yleiset esittelyt, joihin ei saada kutsuttua kansalaisjäjestöjen jäseniä, vaikka useissa EU-päätöksissä tämä olisi suotavaa. Tämän tietorotkon paikkaamiseksi ei ole esitetty mitään ratkaisua, vaikka tiedetään hyvin, että teollisuuden lobbareiden pääsyä tilaisuuksiin ei rajoiteta. Tässä kansalaisjärjestöt ovat vaatineet jo pidempään tilaisuutta osallistua oman aloitteensa valmistelutyöhön ja mahdollisuutta seurata valmistelutyön vaiheita läpinäkyvästi koko valmistelun ajan.

Vuoden 2012 huhtikuusta alkaen on EU-komissiolle jätetty 51 hakemusta kansalaisaloitteen registeröimisestä. Näistä vain 31 pääsi rekisteröinnin läpi. „Stopp TTIP“ – järjestön kansalaisaloite on yksi, jonka EU-komissio kieltäytyi ottamasta vastaan. (2) Järjestö on vienyt asian Euroopan tuomioistuimeen, mutta tuon tuomioistuimen mandaatti on „Euroopan yhdentymismyönteinen asenne“, joten suuria odotuksia ei ole olemassa.

1

Rekisteröitistatuksen saaneista 31 aloitteista vain kolme on saavuttanut vaaditun miljoona allekirjoittajaa seitsemästä eri jäsenmaasta vuoden sisällä. Näistä yksi on „Einer von uns“ (3) (Yksi meistä) aloite, joka vastustaa kantasolututkimusta ja haluaa komisiion lopettavan tutkimuksen rahoittamisen (120 miljoonaa vuosittain). Tämän kaksi miljoonaa allekirjoittajaa keränneen aloitteen EU-parlamentti esti komission aloitteesta. EU-komissaari Marie Geoghegan-Quinn aiheeseen: „Me olemme tutkineet aloitetta kattavasti. Kuitenkin on jäsenvaltiot ja EU-parlamentti yksimielisiä siitä, että tutkimus tällä alueella jatkuu tulevaisuudessakin, koska tutkimuskessa on mahdollista saavuttaa elämää pelastavia tuloksia.“

Aloite „Right 2 Water“, joka ajaa vettä ihmisoikeudeksi on myös läpäissyt EU-komission „byrokratia-esteradan“ 1,7 miljoonan allekirjoituksen avulla, mutta komissio kieltäytyy ottamasta kantaa asiaan tai tekemään tavittavia lakiehdotuksia saati äänestyttämään asiaa EU-parlamentilla. (4) Tätä asennetta luokitellaan „iskuksi demokratian kasvoihin“. EU-komisso puolustelee itseään (5) „puolueettomuudellaan, jota joutuvat harjoittamaan kansallisia päätöksiä kohtaan omistusoikeudellisesti vesilaitoksia omistavia suuryrityksiä kohtaan“. Kuitenkin EU-komission sisäpiireistä on kuulunut myös seuraavaa: „Me emme tule koskaa tekmään lakialoitetta, joka velvoittaisi jäsenvaltion julistamaan veden ihmisoikeudeksi.“

Kolme aloitetta on tällä hetkellä vielä vireillä. (6)

Veden „ihmisoikeudellisen“ statuksen tärkeyydestä kertoo kenties Irlanissa tehty muutos. Muutos jolla ennen verovaroilla kustannettu vesi tehtiin EU-komission, troian ja IMFn vaatimuksesta maksulliseksi. Tämä aiheutti suurmielenosoituksia Dublinissa. (7) keskiverto kotitalouden on arvoitu joutuvan maksamaan 200-400 Euroa lisää vuosittain tämän muutoksen vuoksi.

Democrasy International – järjestön johtaja Gerald Häfner ynnää yhteen EU-komission „demokratia-bilanssin“, josta ei voi olla ylpeä. „Viimeisen kolmen vuoden aikana yksikään 51-aloitetta ei ole muuttunut lakialoitteeksi ja päässyt EU-parlamentin äänestykseen. Tämä kaikki on EU-komission „Placebo-demokratiaa“ (8)

Tämä sama ongelma, kenties suunnitellusti, vaivaa Suomen hallituksia, vaikka on myönnettävä, että Suomessa yksi asia on päässyt läpikin………

Haluatko jatkaa samalla linjalla ? Vai todella vaikuttaa Suomen suuntaan tulevaisuudessa ?
Äänestä viisaasti! Äänestä Demokratia 2.0 – ohjelmaa! Äänestät itseäsi!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

Koko kansaa ei lahjota niin helpolla, kuin EU-komissiota ja tämän epädemokraattisen järjestön suomalaisia hännystelijöitä!
Kiitos
Hämis
Ehdokas IPU-listalla Pirkanmaalla numerolla 63.

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-145-DE-F1-1.PDF
2. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/11/europaeische-buergerinitiativen-klagen-vor-eugh-gegen-ttip/
3. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/29/zwei-millionen-unterschriften-eu-schmettert-petition-einer-von-uns-ab/
4. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/19/eu-kommission-verweigert-stellungnahme-zu-recht-auf-wasser/
5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_de.htm
6. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
7. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/01/massen-demos-in-irland-troika-verlangt-wasser-gebuehren-von-den-buergern/
8. http://www.democracy-international.org/de/europaeische-buergerinitiative

Hyönteiset uusi EU-superfood!

Euroopan unioni tukee kolmella miljoonalla (1) „Proteinsect“ – ohjelmaa (2), jolla pyritään saamaan hyönteisproteiinit unionin kansalaisten ruokalistalle. Ensimmäinen EU-maa on jo luonut lainsäädännön, hygieeniasäännöt useita perustettuja hyöteisfarmeja varten.

YKn alainen FAO kehoitti (3) jo vuonna 2013 koko maailmaa asennoitumaan hyönteisten tärkeyteen tulevaisuudessa maailman proteiinilähteenä. EU reagoi samana vuonna ja polkaisi pystyyn „Proteinsect“ – projektin, jonka rahoittamiseen käytetään verovaroja kolmen miljoonan edestä. Tällä hetkellä hyönteisbisnes on kasvanut niin laajaksi, että on tarpeen luoda Euroopan laajuinen lainsäädäntö ja hygieeniasäännöstö kaupalle. Ala on muodostunut useiden hyönteisiä ravinnoksi myyvien yritysten siivittämänä jo trendiksi luokiteltaviin mittoihin. (4)

Hyönteisteollisuus laskee kaupan arvoksi tällä hetkellä 230 Puntaa New Nutrion Busines (5) – lehden artekkelissa. Euroopassa „Insect Europe“ haluaa maailman johtavaksi (6) hyönteisravinnontuottajaksi. Yritys kehittelee tuotantoa, jossa hyönteiset jauhetaan jauhoksi ja sekoitetaan proteiinipatukoihin. Tällä metodilla uskotaan voitettavan Euroopan kuluttajien luottamus ja sivuutettavan kuusijalkaisten syömisen aiheuttama ällötys. Maailman väestöstä tällä hetkellä jopa kaksi miljardia ihmistä syö joka päivä hyönteisiä.

Hollannissa ja Belgiassa supermarketeista saa hyönteispohjaista ravintoa. Luxemburg sen sijaan on kieltänyt hyönteisten myymien ihmisravinnoksi, kunnes säännöstö on valmis EU-tasolla. Myynnin sääntelyssä on edelläkävijänä esittäytynyt Belgia, jossa on valmis FASFC – järjestön (7) luoma säännöstö. Kasvatuksen hygieenialla (8) yritetään saada kuluttajat luottamaan tuotannon laatuun ja voittamaan pelkoja hyönteisravintoa kohtaa.

Haluatko sinä syödä hyönteisiä EU-normitettuna ?

Jos et, äänestä kevään vaaleissa viisaasti.

Äänestä „Demokratia 2.0“ – ohjelmaa! Äänestä itseäsi!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

Kiitos
Hämis
Ehdokas IPU-listalla Pirkanmaalla numerolla 63.

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/
Linkit:
1. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/30/trend-nahrung-aus-insekten-eu-regelt-zukunfts-markt/
2. http://cordis.europa.eu/project/rcn/105074_en.html
3. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/05/14/lebensmittel-un-empfiehlt-verzehr-von-insekten-statt-brot-und-milch/
4. http://www.pastemagazine.com/articles/2015/01/bug-bites-6-companies-that-want-to-sell-you-insect.html
5. http://www.foodmanufacture.co.uk/Ingredients/Insect-foods-could-be-worth-230M
6. http://www.insecteurope.com/index.php/about/m-v
7. http://www.afsca.be/home-en/
8. http://www.favv-afsca.fgov.be/scientificcommittee/advices/_documents/ADVICE14-2014_ENG_DOSSIER2014-04.pdf

TTIP syrjäyttää lakimme ?

Kuluttajasuoja-aktivisti Thilo Bode, Foodwatch organisaation johtaja, varoittaa Eurooppaa sahaamasta omaa oksaansa TTIP-sopimuksen solmimisella. „On olemassa suuri vaara, että Eurooppa ei tulevaisuudessa voi säätää lakejaan itsenäisesti, jos TTIP-sopimus allekirjoitetaan.”

Saksalainen „Compact-TV“ – sivusto on haastatellut (1) herra Bodea ja julkaissut haastattelun sivustollaan. Käännän osan kysymyksistä ja vastauksista ja lopuksi liitän muutaman videon jotka olisi syytä näyttää jokaiselle eurooppalaiselle, jotka välittävät terveydestään ja Euroopan tulevaisuudesta kokonaisuutena.

C-TV: „Te käytätte TTIP-sopimuksen yhteydessä termiä „vapaakauppavale“. Miksi „vale“ ?

Bode: „Minä uskon, ettei sopimuksessa ole kyse itse kaupasta, vaan enemmänkin konsernien eduista. Tämä tarkoittaa, että suurkonserneille avataan mahdollisuus puuttua kansallisiin ja ylikansallisiin lakeihin. Tämä tapahtuu „välimiesoikeuksien“ kautta, jotka päättävät kansallisten oikeusasteiden ja lakien yli. TTIP-sopimus tulee syrjäyttämään suuren osan meidän kansallisesta lainsäädännöstä ja rajoittaa tulevaisuuden lainsäädäntöä, koska suurkonsernien etu on otettava huomioon.“

C-TV: „Viime kuukausina on tullut ilmi „kloorikana“- uhka. Onko tämä uhka todellinen myös Saksassa, jos TTIP-sopimus solmitaan ?

Bode: „Minä uskon, että Saksa pakotetaan muuttamaan lainsäädäntöään tältä osin. Tulevaisuudessa kananlihan desifioiminen kloorilla joudutaan sallimaan myös meillä. Esimerkiksi kemikaaliturvallisuus on EUssa on jo nyt laskenut, vaikka sitä kunnianhimoisesti pyrittiin kontrolloimaan. Ihmisen hormoonitasapainon säilyttäminen ei ole enää agendalla. Tällä on tulevaisuudessa kenties fataalit vaikutukset.“

C-TV: „Mitkä intressit vaikuttavat TTIP-sopimuksen lobbareiden takana ?“

Bode: „Kun katsomme TTIP-sopimuksen historiaa, joka alkaa 90-luvulta on yksi asia selvä: Sopimuksen takana on suurkonsernit. Nämä konsernit haluavat tehdä omat sääntönsä, vaikka näin se on jo nytkin.“
Saammeko koko EUn kehityksen käännettyä ja estettyä sopimuksen ?

https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Muutama video katsottavaksi, jos vieläkin olet epävarma kannattaako TTIP/TiSA-sopimusten vastaiseen taisteluun liittyä!

Jos mielipiteesi muuttui videoiden jälkeen:

https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Lisää kirjoituksiani aiheesta TTIP: https://vapaakulkija.wordpress.com/?s=ttip

https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Kiitos
Hämis
IPU Pirkanmaan ehdokas eduskuntavaaleihin 2015

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni, joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. https://www.compact-online.de/verbraucherschuetzer-thilo-bode-ttip-hebelt-unsere-gesetze-aus/