Avainsana-arkisto: pankit

Parantuisiko maailma ilman käteistä ?

Euroopan Unionin, IMF:n ja useiden TOP-ekonomien mielestä olisi aika kieltää käteinen. Tätä perustellaan esimerkiksi rikollisuuden poistumisella, veronkierron mahdottomuudella ja niin edelleen. (1,2)

Yksi suuri syy käteisen kieltämishimoon on negatiiviset korot, joita ei voida ajaa enemmän miinukselle, koska kansalaiset alkaisvat säästämään „patjan alle“ ja tämä pankkipako ajaisi valmiiksi kärsivät pankit suuriin ongelmiin. (3,4) Yksi syistä rahattomaan yhteiskuntaan on täydellinen valvonta ja kontrolli kansalaisien käyttäytymiseen niin ostosten, kuin muunkin toiminnan osalta.

Leikitään nyt kuitenkin ajatuksella käteisettömästä maailmasta, koska jokaisella asialla on kaksi puolta. Ihminen on kuitenkin aikojen saatossa keksinyt vastalääkkeen jokaiseen säädökseen, lakiin ja direktiiviin. Ja kuten Juice Leskinen aikoinaan kuolemattomasti lauloi: „Aina byrokraatin voittaa ihminen!“

Mitä tulisi tapahtumaan jos käteinen kielletään ?

Pankkitilibitit saisivat „viimeinen käyttöpäivä“- merkinnän jo pelkkien miinuskorkojen ja palvelumaksujen myötä. Olisi siis parempi sijoittaa tavaroihin, kulutushyöhykkeisiin tai palveluihin, joilla voisi käydä kauppaa systeemin ulkopuolella.

Vaihtotalous tulisi kasvamaan uusiin mittoihin ja saattaisi kääntyä jopa yhteiskunnan hyödyksi. Ihmiset kerääntyisivät yhteen vaihtamaan tavaroita ja palveluksia ja tämä toisi lisää yhteisöllisyyttä tämän päivän kasvottomaan itsekkyyteen.

Tämä toiminta ei johtaisi ekonomistien ja politikkojen toivomaan lopputulokseen, koska vaihtotalous ruokkisi itse itseään joukkopsykologian keinoin. Näitä joukkopsykologian vivahteita eivät ekonomien laskukoneiden ohjeita seuraavat politikot osaa edes arvata!

Käteisetön maailma ei välttämättä olisi kansalaisille ollenkaan huono ajatus, koska se tulisi hiljalleen pienen siirtymäkauden jälkeen johtamaan politiikko ja pankkiiri johtoisen bittirahasosialismin (BRS) hautajaisiin. Tämän BRS-systeemin luvut ja määreet ovat jo aikoja sitten kasvanut yli politikkojen käsityskyvyn kuten myös yli ekonomien taskulaskien on dikinäyttöjen ja näin on todettava, että BRS-systeemi aikansa elänyt ja joutaakin mennä………
Kenties on luottoni ihmiskuntaan on liian suuri, mutta uskon, että ihmiset keksivät aina korvaavan systeemin ja elämä jatkuu ilman bittirahaa, pankkiireita ja näitä kahta palvelevia politikoita. Systeemin, joka keskittyy olennaiseen, eikä keksittyihin „arvoihin“, „etuihin“ ja „tarpeisiin“.

Lopuksi pieni video BRS-systeemistä, joka on suotavaa katsoa:

Kiitos
Hämis
PS: Vapaakulkija toimii pelkillä lahjoituksilla, ilman valtion tai muun toimijan tukea.
Toiminnan tukemiseen voi lähettää lahjoituksia tililleni.
FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen
Linkit:
1. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/13/eu-kieltaa-kateisen/
2. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/28/bye-bye-paperi-euro/
3. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/08/euro-alue-aloittaa-konfiskaatiot/
4. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/05/11/tanska-liittyi-kateisen-vastaiseen-rintamaan/

Tanska liittyi käteisen vastaiseen rintamaan!

Tanskan keskuspankki on ilmoittanut lopettavansa käteisen painamisen (8). Samalla ovenavauksella on Tanskan hallitus ilmoittanut, ettei velvoita myymälöitä, huoltoasemia tai ravintoloita ottamaan käteistä maksuna. Tämän kaiken on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 kertoo Reuters (1) pohjautuen Tanskan keskuspankin ilmoitukseen. (2)

Tämä linja on Euro-aluueelakin tuttua kauraa, koska Ranska (3) on jo rajoittanut käteisen käyttöä. Ruotsi, Euro-maiden ulkopuolelta, on suvereeni ykkönen Euroopassa käteisen käytön rajoittamisessa (4) ja Kreikka on luonut lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan käteisostosten määrää (70€) ratkaisevasti. (5)

Käteinen on suurin ongelma „miinuskorkojen“ ajamisen tiellä (6). Kansalaisten käteiskaupan ja käteisen „patjan alla“ säilytyksen takia eivät keskuspankit voi ajaa korkoja syvemmälle miinukselle (7), jonka uskotaan piristävän markkinoita ja tuovan uusia työpaikkoja.

Toisaalta on miinuskoron esitetty tuovan myös ongelmia tullessaan, kuten käy ilmi oheisesta videosta. Tekstit asetuksista.

Kiitos
Hämis

PS: Vapaakulkija toimii pelkillä lahjoituksilla, ilman valtion tai muun toimijan tukea.

Toiminnan tukemiseen voi lähettää lahjoituksia tililleni.
FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen
Linkit:
1. http://www.reuters.com/article/2015/05/06/denmark-cash-idUSL5N0XX2ZQ20150506
2. http://www.nationalbanken.dk/en/pressroom/Pages/2014/10/Danmarks-Nationalbank-adapts-to-falling-demand-for-new-banknotes-and-coins.aspx
3. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/24/frankreich-schraenkt-verwendung-von-bargeld-drastisch-ein/
4. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/13/schweden-schafft-bargeld-ab-notenbank-warnt-vor-chaos-im-krisen-fall/
5. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/01/nur-noch-70-euro-griechenland-will-nutzung-von-bargeld-drastisch-beschraenken/
6. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/28/bye-bye-paperi-euro/
7. https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/04/13/eu-kieltaa-kateisen/
8. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/11/tankstellen-und-restaurants-nicht-mehr-zur-annahme-von-bargeld-verpflichtet/

Jokaiselle 5000 Euroa!

US-talousprofessori Mark Blyth ja saksalainen Daniel Stelter ovat esittäneet mielestään ainoan keinon elvyttää Euroopan talous. Tämä idea ohittaa kaupalliset pankit ja näkee paremmaksi keinoksi että EKP siirtää kaikkien EU-kansalaisten tilille 5000 Euroa tai lyhentää samalla summalla kansalaisten velkoja.

Tällä keinolla saataisiin myös kansalaisia autetuksi, eikä elvytys valuisi suoraan niille joilla on jo riittävästi eli rikkaille. Idean hyvät puolet varmistaa myös yksi EKPn johtajista Yves Mersch.

Idea ei ole uusi, sillä sitä tarjosi 60-luvulla US-ekonomi Milton Friedman deflaation hoitoon.

Toinen Stelterin tabuja rikkova ehto EU-alueen elvyttämiseen on tuntuva lainojen leikkaus.

Nämä lääkkeet eivät varmasti maistu millekkään kaupalliselle pankille tai talouskuria vaativille poliitikoille ja Blyth toivoo, ettei hänen tulevalla Saksan matkallaan hänen kimppuunsa hyökättäisi heti alkuun.

Olisitko valmis elvyttämään talouttasi, EU-alueen taloutta ja Euro-alueen taloutta tällä tempulla ?

Kiitos
Hämis

Ps. En voi pyytää, mutta en myöskään estää, jos joku haluaa tukea vapaakulkijan taistoa totuuden puolesta.
FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen

Linkki:
http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftspolitik/oekonomen-fordern-5000-euro-fuer-jeden/97.418.091

Haastetaan pankit!

Syteemikriitikko professori Franz Hörmann Itävallasta kerää ihmisiä joukkokanteeseen. Tarkoitus on kerätä 2000 velallista ja haastaa pankit, jotka luovat lainat tyhjästä.

„Tämä korollinen velkarahasysteemi ajaa ihmiset vararikkoon ja koko systeemi perustuu petokseen.“ Jylisee Hörmann. Hän haluaa haastaa pankit oikeuteen testatakseen teoriaansa.

„Me olemme kaikki lainauhreja, myös pankit ja poliitikot.“ Sanoo „Velkauhrien yhdistyksen“ perustajajäsen Hörmann. Hän ei halua kaataa koko systeemiä vaan muuttaa sitä inhimilllisemmäksi reaalitaloussysteemiksi, jossa on mahdollisuus korottomaan vakauteen.

Hörmann syyttää pankkeja luoton luomisesta, kun asiakas kirjoittaa lainasopimuksen alle, joka katoaa kun se maksetaan pois. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko summa olisi maksettu, koska koron maksamiselle täytyy ottaa uusi laina. Tämä epäkohta on järjestön mielestä väärin, koska asiakas joka antaa rahansa pankille menettää sen omistusoikeuden ja se muuttuu pankin velkakirjaksi.

Tästä „sadusta“ johtuen Hörmann haluaa todistaa, ettei pankille synny kuluja lainatapahtumassa. Tähän perustuen Hörmann on vakuuttunut, että laina-asiakas on johdettu harhaan, koska luulee lainaavansa jonkun muun säästöjä ja tästä syystä suostuu maksamaan korkoja.

Tämän lisäksi tulee vielä Libor- ja Euribor-korkojen manipulaatio, koska ne riippuvat suurempien kokonaisuuksien liikkumisesta. Vuoden 2013 lopulla EU sakotti pankkeja tästä manipuloinnista 1,7 miljardia. Tätä tietoa vastaan järjestö perustaa osan lainasopimusten laittomuudesta.

Järjestölle on ilmoittautunut jo 250 henkilöä, mutta tavoite on 2000 henkilöä, jotka joutuvat haastamaan pankkinsa yksityishenkilöinä, koska Itävallassa ei tunneta joukkokannetta. Järjestö on kuitenkin varannut oikeuskäsittelyihin 400-800 Euroa rahallista tukea tapausta kohti.

Samaa ajaetaan myös Saksassa, jossa „occupy“-aktivisti, talousasianajaja Hans Scharpf Frankfurtista kerää ihmisiä haastamaan pankkeja.

Itävallassa on jo nostettu ensimmäinen kanne Sachen Kärntner Hypo:a vastaan ja se luovutettiin Talous- ja lahjontasyyttäjälle (WKStA). Syytteessä syyllistetään pankinjohto, hallitus ja sidoksissa olleet poliitikot, konkurssin siirtämisestä.

„On sama mitä pankin pelastaminen maksaa on itävaltalaisten mentävä töihin sen eteen. Tämä johtaa siihen, että hallitus varastaa itävaltalaisten aikaa ja rahaa!“

Kiitos
Hämis

Ps. En voi pyytää, mutta en myöskään estää, jos joku haluaa tukea vapaakulkijan taistoa totuuden puolesta.
FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen

Linkki:
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/1567838/Franz-Hormann_Wir-sind-alle-Kreditopfer?_vl_backlink=/home/index.do