Presidenttejä ennen, sen jälkeen ja nyt! Osa 3

Suomen tasavallan edesmennyt presidentti Urho Kaleva Kekkonen kirjoitti 05.09.1960 päivätyssä kirjeessän Suomen Sosialidemokraatti–lehden päätoimittaja Atte Pohjanmaalle Neuvostoliiton tuolloisen pääsihteerin Hrushstshevin vierailun jälkeen kirjeessään seuraavasti:

Sallinette, että kun olen kynään tarttunut, lausun pari sanaa johtamanne sanomalehden tavasta suhtautua pääsihteeri Hrushstshevin käyntiin Suomessa. Te kirjoitatte hänen tulostaan artikkelin ja mairein sanoin toivotatte hänet tervetulleksi. Samalle sivulle sijoitatte kuitenkin pakinoitsijanne halpamaisen hyökkäyksen vierasta vastaan. Jos tuo hyökkäys olisi kohdistunut vain minua vastaan, olisi asia ollut kuten sen tuleekin olla, mutte ei – vierasta Te ette voinut jättää rauhaan.

En tietenkään rohkene toivoa Teiltä mielenmuutosta varmaankin hyvin huolellisiin suunnitelmiin perustuvassa tavassanne käsitellä arkoja ulkopoliittisia suhteita. Mutta minun on pakko kysyä: kuinka Te luulette, että moinen pahanilkinen nulikkamaisuus sopii suurpuolueen, joka pyrkii – kuten oikein on – vastaamaan valtakunnan ulkopolitiikasta? Kuinka Te saatatte kuvitella, että moinen tyhmänovela käyttäytyminen – kiittää artikkelissa ja parjata pakinassa – voisi jäädä huomaamatta siellä, jossa Teidän puolueenne vilpittömyys on – mielestänne väärin – epäluulojen alaisena? Kuinka Te voitte uskoa, että Teidän vastuuntuntoa vailla oleva tapanne kirjoitella poliittisia kysymyksiänne vaikeimmasta ja vaativimmasta, sopisi yhteen sen paatoksen kanssa, jolla halukkaasti väritätte isänmaallismielistä julistustoimintaanne.

Ps. En edellytä saavani vastausta tähän kirjeeseen”

 

Kiitos

Hämis

Mainokset

Presidenttejä ennen, sen jälkeen ja nyt! Osa 2

Presidentti Urho Kaleva Kekkonen kirjoitti 10.11.1959 K.J. Gummerus Osakeyhtiön johtokunnalle kirjeen koskien ”Osakeyhtiö Isänmaa”–kirjaa. Kirjaa jossa kirjailija kaksikko Burman–Nieminen arvosteli presidentin puuttuneen valtakunnan sisäpolitiikkaan. Kekkonen nimittää kirjaa ”sisäpoliittiseksi taistelukirjoitukseksi”, jossa käsitellään valtakunnan kiistoja sosiaalidemokraattien näkökulmasta jättäen huomioon ottamatta presidentin todellisia tekoja.

 

Kirjoittajilta – sen ymmärrän – ei voida odottaa mitään muuta kuin minkä he ovat tehneet. Tarkasti ottaen he eivät ole teoksessa muita kuin ”haamukirjailijoita”, jotka ovat panneet paperille eräiden nimeltä mainitsemattomien henkilöiden vääristä poliittisista arvioinneista ja ratkaisuista aiheutuneiden pettymysten ja vastoinkäymisien aiheuttamaa kaunaa ja suuttumusta. Mielestäni arvossapidetyn kustantajan ei olisi ollut syytä antautua välikappaleeksi tälläiseen.

Mutta pahin on vielä jäljellä. Kirjassa ei esitettyjä väitteitä yleensä ole todistettu. On tyydytty sanomaan: ”Voidaan todeta” (s. 29 ja s. 32), ”on ilmeistä” (s. 34 ja s. 66), ”on esitetty käsityksiä” (s. 34), ”on toistuvasti viitattu” (2. 34), ”näyttää olevan” (s. 34), ”esitettiin todisteita ja väitteitä” (s. 56), ”lienevät sanelleen” (s. 60), muutamia poimiakseni. Poikkeuksen muodostaa s. 58 esitetty tieto, että presidentti olisi määrännyt lyötäväksi ”salainen”–leiman erääseen Neuvostoliitton kauppaa koskevaan selvitykseen. Tämä ainoa ”tosiasia” on – kirjoittajien ja kustantajan kannalta katsoen valitettavasti – täysin väärä, minkä kirjoittajat – ja kustantaja – olisisivat voineet todeta tiedustelemalla asiaa esim. ent. kauppaministeri Wiherheimolta. Suomenkielessä on vakiintunut ilmaisu moisille ”tosiasioille”, niitä kutsutaan yksinkertaisesti valheiksi.”

 

Suomen linja näissä tapauksissa ei ole suuresti muuttunut ja jopa Suomen vapaa lehtistö ja muu riippumaton mediakenttä YLE mukaan lukien on edelleen viikatteineen, niin sisä- kuin ulkopoliittisesti ”tosiasioiden–pellolla” niittämässä samaa valheen kauraa, josta ei synny kunnon puuroa, vaikka kuinka sitä keittäisi!

 

Kiitos

Hämis

Presidenttejä ennen, sen jälkeen ja nyt!

Presidentti Urho Kaleva Kekkonen kirjoitti paljon kirjeitä, joita on kerätty Kirjeitä Myllystäni–sarjan osiin. Tämän sarjan ensimmäisessä osassa on kirjeitä vuosilta 1956 – 1967. Luettuani kirjaa muutaman sivun törmäsin presidentti J.K. Paasikivelle kirjoitettuun syntymäpäiväonnittelukirjeeseen, joka herätti useita kysymyksiä.

”Hyvä veli.
Tänään syntymäpäivänäsi pyydän esittää Sinulle omasta ja vaimoni puolesta sydämellisimmät onnentoivotukseni. Niihin liitän lämpimät kiitokseni niistä monista, unohtumattomista vuosista, joiden aikana minulla on ollut onni työskennellä Sinun kanssasi ja johdollasi, ja toivon hartaasti, että minulla olisi jatkuvasti tilaisuus saada arvokkaita neuvojasi. Voin sanoa näiden rikassisältöisien vuoisen jälkeen, että olen oppinut Sinulta käytännöllisesti katsoen kaiken sen, minkä tiedän ulkopolitiikasta. Ilman sitä luotettavaa ohjausta, jonka olen Sinulta saanut, en tuntisi olevani vähäisessäkään määrin kykenevä nykyiseen tehtävääni, jossa ulkopolitiikka muodostaa ratkaisevasti tärkeimmän osan, niinkuin ulkopolitiikka maamme politiikassa yleensä on ylivoimaisesti merkityksellisintä.
Kiitollisuus ja kunnioitus, jota Suomen kansa tuntee elämäntyötäsi kohtaan, on aito ja vilpitön.
Puolisoni ja minä lähetämme kunnioittavat terveisemme Rouva Paasikivelle, jonka tiedämme vaikeinakin aikoina rohekasti ja uskollisesti seisoneen rinnallasi puolustamassa Sinun kannaottojasi ja Suomen kansan parasta.
Vastaanota, Hyvä Ystävä, sydämelliset terveiseni.”

Tämä kirje sai miettimään nykyisten presidenttien opettajia ja heidän saamia opetuksia, sekä Presidentti Kekkosen mainitseman kansan kunnioituksen muutosta presidentti–instituutiota kohtaan.

Johtuuko muutos näissä asioissa presidenteistä vai kansasta?

Kiitos
Hämis

ISIS–terroristit kultaakin arvokkaampia?

Syyriassa ja Irakissa on vangittuna noin 60 ISIS–järjestön riveissä taistellutta Saksan passin omavaa henkilöä. Näitä saksalaisia uhkaa pahimmassa tapauksessa kuolemanrangaistus. Saksan hallituksen ministeriöiden pitämässä tiedotustilaisuudessa näiden taistelijoiden kohtalosta esitettiin mielenkiintoinen tieto, jonka mukaan Saksan liittotasavallan sisäministeriö ja ulkoministeriö ovat sopineet maksavansa 20 miljardia euroa, jottei kuolemanrangaistusta langeteta.

Ministeriö kiertelee ja kaartelee, mutta ei vahvista tietoa

Tiedotustilaisuudessa ministeriön edustajat, eivät myöntäneet suoraan toimittajan ZDF–kanavan hallussa olevia tietoja kyseisestä salaisesta sopimuksesta. Ministeriöiden tiedottajat kielsivät tietävänsä kyseisestä sopimuksesta, mutta tekevänsä kaikkensa, ettei Saksan kansalaisia uhkaa kuolemanrangaistus missään tapauksessa missään maassa.

Saksalainen terroristi kultaakin arvokkaampi!

Jos ZDF–kanavan saama sopimus pitää tiedottajien kiivaista kielloista huolimatta paikkansa on saksalaisen terroristin henki kultaakin kalliimpi!

Jos Saksan hallitus on valmis maksamaan mainitun 20 miljardia euroa 60 terroristin hengen säästämiseksi tulee näin yhden terroristin hengen hinnaksi noin 333.333.333 euroa.

Jos vielä oletamme, että näiden terroristien keskipaino on 75 kiloa nousee kilohinta (4,44 miljoonaa/kg) komeasti yli kullan tämän hetkisen kilohinnan (45.458 euroa).

Jos journalistin tietolähde ja summat joihin laskelmamme pohjaa pitävät paikkansa voidaan tehdä pikainen analyysi, että Saksan ja EU:n linjassa ISIS–terroristien henki on moninkertaisesti kultaa kalliimpi!

Saksan linja herättää väistämättä kysymyksen miten Suomen tunnetusti Saksaa ja EU–linjaa kuuliaisesti seuraava politiikka vaikuttaa nykyisen hallituksen Suomen passin omaavien ISIS-terroristien kohtaloa käsitteleviin keskusteluihin?

Kiitos

Hämis

Saksan energiamurroksen dramatiikkaa!

Saksan liittotasavallan Nordrhein-Westfalen:ssa sijaitsevassa Datteln:in kaupungissa on yksi maan 120 hiilivoimaloista. Kraftwerk Datteln on neljän tuotantolaitoksen kokonaisuus. Tästä kokonaisuudesta on kolme vanhinta suljettu ja korvaavaksi tuotantolaitokseksi suunniteltu neljäs laitos on rakenteilla. Laitoksen valmiiksi saattamiseen annettiin vuonna 2017 erikoislupa.

Mutta mitä sitten tapahtui ylittää kaiken käsityskyvyn.

Uutta laitosta ei käynnistetä ehkä koskaan!

”Jos hiilivoimasta luopuminen tehdään suunnitelmien mukaan on Datteln 4 viimeinen laitos, joka suljetaan. Sulkemisvuodeksi on suunnitelmassa määrätty vuosi 2038. Ennen Dattelnia suljetaan kaikki sitä vanhemmat laitokset, joiden päästöt ovat suurempia”, kertoo hiilivoimalaitostyömaan valvoja Ingo Telöken.

Maailman puhtain hiilivoimala

Datteln on maailman puhtain uusi hiilivoimala, varsinkin kun se seisoo tyhjänpanttina. Vuoden 2017 marraskuussa voimalaitoksen oli tarkoitus alkoittaa 1.100 megawatin tuotantonsa, mutta kattilan hitsauksissa havaittiin puutteita, jotka eivät olisi kestäneet painetta. Voimalaitos jäi käynnistämättä ja pysyy maailman puhtaimpana voimalaitoksena.

Korjaustyössä vaihdettiin 8.000 neliötä terästä jolla kattilaa vahvistettiin kestämään tehtävänsä. Töiden ja niiden tarkistusten on suunniteltu olevan valmis vuonna 2020 keväällä, kertoo Ingo Telöken Focus–lehdelle.

Valmistuminen voi kuitenkin tulla liian myöhään, koska Datteln 4–laitos on osa poliitikkojen taktistaneuvotteluagendaa. Tähän kotimaiseen poliittiseen peliin tuo oman mausteensa komission suunnitelma hiilivoimasta luopumisen takarajasta vuonna 2038.

Maailma puhtain ja tehoikkain voimalaitos!

Saksan liittotasavallan teollisuus- ja energiaministeri Peter Altmaier (CDU) on kertonut, että hänelle olisi mieluisaa, jos 1,2 miljardia euroa maksanutta laitosta ei käynnistetää ollenkaan. Tämä siitäkin huolimatta, että Telöken mielestä laitos olisi täydellinen väliaikamalli hiilivoimalaitosten ja uudistuvan energian välillä. Altmaierille on mieluisampaa sijoittaa vuoden 2019 aikana 27 miljardia euroa (2018 – 27,27 miljardia) tuulimyllyihin, joita Saksassa seisoo teräksestä ja betonista tehtynä jo 31.000 kappaletta. Alltmaier arvioi, että koko energiamurros tulee maksamaan noin biljoona euroa, joka tekee muutoksesta Saksan suurimman yksittäisen ponnistuksen rauhanaikana.

”Yhdessä kaukolämmön kanssa Datteln 4–laitoksen hyötysuhde on 50 prosenttia. Lisäksi mitään muuta hiilivoimalaitosta maailmassa ei voida käynnistää ja ajaa alas niin nopeasti, kuin Datteln nelosta”, kertoo Telöken. ”Tämä ominaisuus tekee laitoksesta täydellisen yhteistyölaitoksen uudistuvan energian kanssa”, hän jatkaa.

Saksan hiilivoima ja muutos

Tällä hetkellä Saksan liittotasavallassa on toiminnassa 120 hiilivoimalaitosta. Laitosten kapasiteetti on 42,6 gigawattia, joka tekee noin 40 prosenttia Saksan sähköntuotannosta. Näm kaikki laitokset ja kapasiteetti on suunniteltu korvattavaksi uudistuvalla energialla vuoteen 2038 mennessä.

Yksi Saksan energiamurroksen suurista voittajista on berliiniläinen Jan Teut (59), joka ajaa Tesla X–autollaan esittelemään tuulimyllyfarmiaan Brandenburgissa. Teut rakentaa tuulivoimaloita vuodesta 2002 ja on saanut laitoksia pystyyn 25 kappaletta.

”Tämä on vuosimallia 2015”, kertoo ylpeä omistaja. ”Napakorkeus 108,5 metriä, lapojen läpimitta 92 metriä ja kapasiteetti 2,3 megawattia”. Vieressä seisoo ensimmäisen myllyn kaksoisveli, joka sekin on maksanut 10 miljoonaa euroa. Teut kertoo, että hän maksaa 70.000 euroa vuodessa vuokraa tontista ja korkoja lainastaan, mutta silti ansaitsee riittävästi voittoa sijoitukselleen.

Kiinassa ja Intiassa on päinvastainen suunta. Näissä maissa rakennetaan 450 uutta hiilivoimalaa, joiden kapasiteetiksi lasketaan 500 gigawattia.

”Me laskemme edelleen käynnistävämme laitoksen vuoden 2020 alussa”, kertoo Telöken. ”Tähän mennessä politiikka ei ole kertonut selväsanaisesti, ettei näin tapahtuisi”, hän jatkaa.

Aika näyttää kumpi on oikeassa ja painoarvoisempi ministeri vai herra Telöken edustama yritys.

 

Kiitos

Hämis