Kaasua vaiko ei ? Komisariot Euroopan!

Saksan liittotasavallan talousministeri ja liberaalipuolueen FDP:n johtaja Lindner on nimittänyt tuuli- ja aurinkovoimaa ”vapaa–aikaenergiaksi”. Tällä tuurienergialla Euroopan kivihiiliveturi, Euroopan öljyveturi ja Euroopan kaasuveturi Saksa pelastaa itsensä ja ilmaston samalla ?

Ilman kaasua ja öljyä Venäjältä ?

Eurooppa ja läntinen arvoasteikko on ryhtynyt vaatimaan Saksaa lopettamaan energiaostot Venäjältä. Sodan rahoittaminen ei ole valtioiden tehtävä, vaikka aseita toisaalle lahjoittaisikin. Selvää on vain, että Saksa on puun ja kuoren välissä. Venäjän tuontia ei saada peitettyä muilta suunnilta tulevilla puroilla.

Saksassa käytettävästä energiasta tuodaan Venäjältä 55 prosenttia kaasusta, 25 prosenttia öljystä ja 25 prosenttia kivihiilestä. Tämä tarkoittaa, että Venäjä hallitsee noin kolmannesta Saksan energiasta. Saksan sähkönkäyttäjäliitto (Stromverbraucherschutz NAEB) on kiinnittänyt asiaan huomiota jo pidemmällä taipaleella. Liiton mukaan enemmän hajotettu malli olisi kaikkien kannalta parempi, eikä suunnanvaihtopiikit iskisi niin julmasti energiankäyttäjiin.

Saksan lopettaessa Venäjän tuonnin kertaheitolla, kuten ympäristö ja liittolaiset vaativat, sammuisi Saksassa lamppuja ja lämmityksiä, jopa lämminvesi ja keittomahdollisuus voi olla uhattuna useilla suunnilla valtakuntaa.

Lähtötilanne

Saksa on ollut kaukaa viisas. Yli 50 vuoden ajan on maassa pidetty öljyreserviä. Tämä varatankki kestää noin 90 päivää tämän päivän kulutustottumuksilla. Suurin näistä varastoista, 10 miljoonaa tonnia, sijaitsee Wilhelmshavenissa. Tämän lisäksi Saksan puolustusvoimilla on omat varatankit.

Kaasun suhteen Saksan tilanne on heikompi. Maassa on myös kaasuvarastoja, mutta ne ovat enemmän tasausvarastoja kulutuspiikkien kattamiseksi, osa järjestelmässä, ei todellisia reservejä.

Kivihiilen varastotilanne on vielä huonompi. Perushiilivoimalalla on varastossa muutaman päivän tarve.

Säästä sähköä!

Saksan kivihiilivoimaloiden saattohoidon tulisi päättyä noin 15 vuoden sisällä. Näin on sanottu, luvattu ja ennustettu, vaikka hiilivoimalla tuotettu sähkö on kolmen sentin kilowattituntihinnallaan yksi suurimmista syistä, että Saksassa palaa lamppu tai toinen, eikä ihmiset laskun pelossa lue kynttilänvalossa.

Hiilivoimalat ovat myös perustavaa laatua oleva osa Saksan, ja samalla koko Manner-Euroopan, kantaverkkotukea säätövoimansa kautta. Näillä voimaloilla voidaan reagoida nopeasti lisätarpeeseen. Tilanteissa, joissa idästä nouseva aurinko vastaboikotoi Eurooppaa tai joku on ohjannut tuulen sivuraiteille, tai suututtanut sen.

Aurinko- ja tuulivoima on noin 3-5 kertaa kalliimpaa, kuin hiilivoima, eikä siitä ole kannattelemaan kantaverkkoa täynnä saati pystyssä.

Kuinka paljon lisää on riittävästi ?

Lisää uusiutuvaa! Vähemmän fossiileja! Nämä kaksi kaksisanaparia sopii useampaan eri agendaan, mutta keskitytään nyt tähän yhteen. Kuinka paljon uusiutuvaa energiaa pitää tuottaa saavuttaakseen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden yhdellä pyörähdyksellä ja mitä vaihtoehtoja on olemassa ?

Maalämpö: Tasainen suorastaan huoleton vaihtoehto paikoilla joille soveltuu. Valitettavasti huomattavasti kalliimpaa, kuin hiilivoima.

Vesivoima: Täydellistä hiilettömyyttä. Laskelmien mukaan noin 350 metrin putoamiskorkeudella saisi hehtaarilta 8 – 9.000 kWh energiaa vuodessa. Saksan asumistiheys on 2,3 henkeä hehtaarille ja keskikulutus on noin 115.000 kWh.

Jos sateet laskeutuvat iloisesti Saksan maaperällä suotuisasti voidaan vesivoimalle laskea noin kolmen prosentin osuus omavaraisuuteen.

Biomassa: Täydellinen valinta! Rikkaruohot ja vieraslajit on kaasutettava! Saksassa ovat viisaat laskeneet, että vuosittaisen hehtaarikohtaisen biomassan energiatilavuus on 50.000 kWh. Tästä energiamäärästä syö kuljetukset ja käsittelyt oman osansa.

Hehtaareilla kasvatetaan oikeutetusti ruokaa eikä NAEB–laskemien mukaan Saksan metsät kestä kahtakymmentä vuotta, jos fossiiliset korvataan biomassapoltolla, eli kotoisesti takkatulella.

Aurinkoenergia: Aurinkokeräimet ovat ilmaisia, jos niitä ei ole ostettu velaksi. Hehtaarituotoissa aurinko tuo noin 900.000 kWh vuodessa. Saksassa kattamalla noin 22 prosenttia maapinta–alasta saataisiin laskennallisesti riittämiin.

Ongelma on ennalta arvaamattomuus ja varastointi. Energian olomuotomuutosprosessissa katoaa aina osa energiasta itse muuntoprosessiin. Käänteisenä tapahtuu sama ilmiö.

Tuulivoima: Tuulivoima voi olla jopa kaunista. Kauneus on katsojan silmässä, sanoi jo Don Quijote aikaan. Tuuligeneraattori maksaan noin 1.000 euroa kilowattitunnilta. Tonnilla saa 1.800 kWh tuotannon. Merivoimalat maksaa noin nelinkertaisen summan samalla tuotolla.

Suuri tuulivoimala, 3.000 kW, tuottaa vuodessa 5,4 miljoonaa kWh / vuodessa. Tämä tekee hehtaaria kohti 215.000 kWh, jos siirto olisi suora. Tämä johtaisi Saksassa tilanteeseen, jossa jokaisella neliökilometrillä olisi neljä isoa ratasta.

Ongelmat ovat samat, kuin auringolla. Aina ei tuule! Tasapainottomuus johtaa hyvin usein kaatumiseen myös sähköverkoissa.

Facit: Kyllä kaasulle!

Saksan alue nykymuodossaan ei riitä energiaomavaraisuuteen uusiutuvien energiamuotojen kautta. Saksa on pakotettu muihin energiamuotoihin. Hiilettömyys on haavenäytelmä, jonka esirippuna on atomivoimasta luopuminen. Saksalla on omia hiilivarastoja käytettävissään viimeiseen hätään ja tasausvirtana hiilivoima säilyttää paikkansa Saksan sähköverkkojen tasapainottajana vielä pitkään.

Saksan tavoite päästä eroon ydinvoimasta täyttyy ennusteiden mukaan tänä vuonna. Vuoden 2022 aika odotetaan viimeisen ydinvoimalan irrottautuvan sähköverkosta. Saksan ydinohjelma on loppunut. Laitokset muutetaan käyttämään kaasua, josta luovutaan aikanaan tai pakosta hyvin pian tulevaisuudessa.

Kolme vielä pyörivää ydinvoimalaa tuottaa noin kuusi prosenttia Saksan sähköstä.

Pakkomuutos keskellä suurta pakkomuutosta.

Uusiutuvaan energiaan siirtymisprojekti on epäonnistunut. Se on riittämätön ja epävarma. Nämä tosiasiat ovat monelle tavallisen elämän sankarille selviä.

Missä on katkaisija ?

Pakkomuutos ihmiskunnan pelastamiseksi ilmaston pelastuksen kautta meni pieleen.

Se on myönnettävä.

Muutokseen suunnitellut resurssit tulee suunnata ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen, polttoaineiden hinnan alentamiseen, lämmityksen ja sähkön hintojen tasaisuuden varmistamiseen.

Ei päin vastoin!

Milloin saa kansa, jolla on vielä maalaisjärki elossa, nähdä lampun syttyvän poliitikoiden päässä ?

Milloin löytyy se lapsi joka sanoo, ettei keisarilla ole vaatteita ?

Italian kuljetusala protestoi vetämällä käsijarrun päälle

Eurooppalainen polttoainekriisi on ottanut oletetun suuntansa. Käsittämättömiksi nousseet polttoainehinnat tekevät kuljetusalan tehtävien suorittamisen sietämättömäksi. Kaikkialla Euroopassa kuljetusyrittäjät tekevät tappiota tai sulkevat yrityksiään. Italian kuljetusala on saanut tästä pelistä tarpeekseen. Alan kattojärjestö Trasportounito on julistanut lopettavansa kaikki maantiekuljetukset Italiassa maanantaina 14.03. alkaen protestiksi hallituksen saamattomuudelle kuljestusalan auttamisessa.

Kuljetusyritysten hätä on Euroopan laajuinen

Italian kaltaista kehitystä voidaan odottaa myös muualla Euroopassa. Kaikkialta Euroopasta on luettavissa kiivaita sananvaihtoja hädässään kärsivien yrittäjien ja hallitusten kesken. Kaikkialla on myös hallitusten toimien riittämättömyys, jopa suoranainen välinpitämättömyys aiheuttanut suurta huolta yrittäjien keskuudessa.

Italiassa kaulaansa myöten vedessä seisovat kuljeutsalanyrittäjät ovat kyllästyneet odottamaan hallituksen toimia. Talouslehti Ansa kertoo kuljetusliitto Trasportounito:n aikeista ja vaatimuksista hallituksen suuntaan. Liiton mukaan kuljetusalaa kulujen nousemisen kautta kohdistuu ”korkeampi väkivalta” ja vain hallitus kykenee pelastamaan alan kotimaiset toimijat.

Tulevasta maanantaista lähtien Italiassa joudutaan varautumaan siihen , ettei kauppojen hyllyille ilmesty lisää tuotteita, internettilausten toimittaminen sekä muut pakettipalvelut eivät toimi koko maan alueella.

Hallitusta vaaditaan reagoimaan!

Trasportounito on lähetynyt hallituksen rivejä kirjeellä. Kirje on osoitettu pääministerille ja liikenneministerille. Kirjeessä kerrotaan, että liitto valmistautuu katkaisemaan koko maan maantiekuljetusketjut ja esitetään vaatimuksia, jolla tilanne palaa normaaliksi.

Suurin edellytys käsijarrun irroittamisella on kuljetusalan yrittäjien suojaaminen holtittomasti nousevilta polttoainekustannuksilta. Lisäksi liitto odottaa, että hallitus suojaa sisämarkkinoita työseisauksen ajan ja myös jatkossa mahdollisilta ulkopuolisilta toimijoilta, jotka haluavat käyttää tilaisuutta hyväkseen.

Liitto korostaa, että jos hallitus ei ryhdy pikaisiin toimiin pelastaakseen maan kuljetus – ja logistiikkasektoria on selvää, ettei ala selviä hintapaineen alla, eikä näin kykene täyttämään sopimuksiaan kolmansia osapuolia kohtaan lopulta kuitenkaan.

Seuraukset kuljetusliikenteen seisahduksesta

Tulevasta maanantaista alkava suuri mittainen työseisaus tulee vaikuttamaan Italian kuljetus – ja logistiikkaketjuihin nopeasti. Ostoskeskuksien ja päivittäistavarakaupojen odotetaan tyhjenevän pikaisesti, eikä korvaavia tuotteita kuljeteta paikalle.

Tarjonnan vähentymisen johdosta odotetaan hintojen nousevan kysynnän pysyessä normaalina. Liiton puheenjohtaja Carlo Rienzi uskoo, että hintakehitys yksittäistavarakaupassa tulee kärjistymään nopeasti. Ennustus perustuu siihen tosiasiaan, että päivittäistavarakaupan tuotteista noin 85 prosenttia kuljetetaan maantiekuljetuksina.

Valmiiksi kriittisessä tilanteessa olevaan italialaiseen kuluttajaan kohdistuvan lisähaitan uskotaan painostavan hallituksen nopeisiin toimiin tilanteen normalisoimiseksi ja alan pelastamiseksi. Liitto arvostelee erittäin painokkaasti Italian hallitusta saamattomuudesta tilanteen hoidossa ja perustelee toimiensa voimaa Italian hallituksen haluttomuudella tarttua toimeen. Hallitus ei ole ollut valmis keskustelemaan polttoaineiden veronkevennyksistä ja tätä liitto kutsuu skandaaliksi.

Leviämisvaarassa koko Eurooppa ?

Italia on Euroopan mittakaavassa esitaistelija. Tämän laatuisen taistelun leviäminen ympäröiviin maihin, keski–eurooppaan ja sitä kautta jopa pohjolaan ole mikään mahdottomuus. Kenties jopa välttämättömyys jos Eurooppa haluaa pitää kuljetus – ja logistiikka yritysten pyörät pyörimässä tulevaisuudessakin.

Lopulta on jokaisen Euroopan hallituksen kyettävä ymmärtämään, että kuljetusalalla työskentelevät ihmiset ovat Euroopan suonissa kulkevaa verta, joka ruokkii Euroopan vartalossa jokaista elämälle kriittisen tärkeää elintä, lihasta ja luustoa, jopa pienintä solua myöten.

Kiitos

Hämis

Linkit:

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/03/10/caro-carburante-trasportounito-da-lunedi-stop-autotrasporto-_4a36264b-05dc-466b-b847-4c487e031926.html

Putin on oikeassa: Länsi petti Venäjän NATO-laajentumisessa

Julkisuudessa useasti esitetty väite NATO-lupauksesta olla laajentumatta itään Saksojen yhdistymissopimus neuvotteluissa on osoittautunut todistettavasti oikeaksi. Länsi teki tämän lupauksen silloiselle Nauvostoliitolle. Lupaus joka johti Saksojen yhdistymiseen Neuvostoliiton siunauksella. Saksalainen Spiegel – lehti on tuonut julkisuuteen amerikkalaisen politiikantutkijan arkistolöydön, joka kertoo Putinin väitteen petoksellisesta NATO-itälaajentumisesta olevan totta.

Lyhyt historia kertaus

Sopimus Saksaa koskevasta lopullisesta järjestelystä, Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany, Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta kaikista kuvaavin näistä nimistä on lempinimi. Two Plus Four Agreement, Zwei-plus-Vier-Vertrag, kaksi plus neljä sopimus. Tämä nimi pitää sisällään kaiken ratkaisevan tiedon toisen maailman sodan jälkeen jaetun Saksan jälleen yhdistymisen anatomiasta.

Kaksi tarkoittaa Saksoja, niin itää, kuin länttä ja neljä käsittää sodan voittajat eli miehitysvaltiot, Neuvostoliitto, USA, Ranska ja Britit. Nämä kuusi maata istuivat neuvottelupöydässä, kun Saksoja yhdistettiin. Sopimuksesta väännettiin useita erillisiä kertoja ulkoministeritasolla alkaen 5. toukokuuta 1990 Länsi–Saksan pääkaupungissa Bonnissa. Sopimus allekirjoitettiin lopulta Moskovassa 12. syyskuuta 1990 ja muuttui viralliseksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ilmoittaessa sopimuksesta kaikille jäsenmailleen 5. huhtikuuta 1991.

Petoksen paljastava dokumentti

Amerikkalaisen politiikantutkijan Michael Mandelbaum:in löytämä dokumentti on otsikoitu ”USA:n, Ranskan, Iso–Britannian ja Saksan ulkoministeriöiden poliittiisien johtajien tapaamiseksi” ja on päivätty 6. maaliskuuta 1991.

Dokumentissa on lainaus Saksaa edustaneen ulkoministeriön edustajan toimineen Jürgen Chrobog:in sanoista.

Me olemme tehneet kaksi plus neljä – neuvotteluissa selväksi, ettei NATO laajene ELBE–joen itäpuolelle. Tästä syystä emme voi tarjota Puolalle ja muille maille NATO–jäsenyyttä”.

Kaikki tietävät, että Puola ja moni muu maa on liittynyt Natoon mainituista lupauksista huolimatta. Lupauksen rikkomisen perusteluksi on usein esitetty ettei sitä ole kirjattu kirjalliseen muotoon ja suullisessa muodossa tehty lupaus on aktiiviesti unohdettu.

Michael Mandelbaumin ajatuksia asiasta

Michael Mandelbaum, joka toimi aikanaan Clinton–hallituksen neuvonantajana, on omistanut Nato-laajentumiselle kokonaisen luvun kirjassaan ”Mission Failure” vuodelta 2016. Luvun otsikkona on ”Venäjä: Paha teko”. Luku kertoo kuinka Clinton–hallituksen päätös ottaa Puola, Unkari ja Tsekit Natoon, rikkoen suullisen lupauksen Venäjälle, oli USA–ulkopolitiikan silloisen vuosikymmenen suurin virhe.

Mandelbaum kertoo, että presidentti Clinton teki lopulta päätöksen kyseisten maiden osalta yksinään ilman puolustusministerin tai hallituksensa konsultointia. Tämä päätös johtui puolustusministerin vastustuksesta. Mandelbaumin mukaan päätöksessä oli sisäpoliittinen motiivi. Clinton laski saavansa kyseisissä maissa juuria omaavien äänestäjien äänet tukemaan itseään.

”Amerikkalaiset, joiden juuret tulivat kyseisistä maista, olivat innoissaan Nato–jäsenyydestä. Republikaaniset poliitikot, jotka halusivat näyttää ulkopoliittisen vaikutusvaltansa voiman, ja olivat käyttäneet tähän kylmää sotaa, painostivat Nato–laajentumiseen”.

Mandelbaum ei kerro pelkästään laajentumisen hyväksymisestä vaan kertoo myös miksi se oli mahdollista.

”Venäjä hyväksyi Nato–laajentumisen, koska sillä ei ollut muuta vaihtoehtoa. Venäjältä puuttui poliittinen ja taloudellinen voima estääkseen laajentumista ja sotilaallinen väliintulo ei ollut vaihtoehto. Venäjä ei kuitenkaan pitänyt tekoa soveliaana, laillisena tai muuna kuin lännen pettämänä lupauksena ja iskuna Venäjän oikeuksiin ja etuihin”.

Mandelbaumia ei voi kirjansa puolesta luokitella USA:n voimapolitiikan vastustajaksi, vaikka arvostelee jotain tehtyjä päätöksiä melko suorasukaisesti. Mandelbaum ei ole myöskään ainut lähde joka todistaa, että lupaus Venäjälle on todellinen. Historia on kuitenkin lyönyt läpi väärän tulkinnan kieltämällä lupauksen olemassaolon vuosikymmenien ajan.

Nyt Spiegel–lehti tuo lupauksen jälleen päivänvaloon, kuin se olisi ennen tuntematon Bach-sävellys tai Elviksen tuntematon nauhoitus.

Kysymys joka nousee väistämättä mieleen tätä sirkusta seuratessa on: Miksi juuri nyt ? Onko paljastuksella tarkoitus saada aikaan liennyttävä yhteys Venäjälle ja paras keino tämän yhteyden saavuttamiseksi on näyttää, että kuka valehtelee historiasta ja kuka on koko ajan puhunut totta.

Tosiasia kuitenkin lienee, ettei yksi pääskynen tee vielä kesää, vaikka Spiegel–lehti tunnetaan transatlantisenliiton rynnäkkötykkinä. Ehkä kyseessä on vain pieni julkisuuskuvan kiillotustapahtuma. Tulevaisuus näyttää mihin tämä paljastus johtaa.

Kiitos

Hämis

Linkit:

https://www.spiegel.de/ausland/nato-osterweiterung-aktenfund-stuetzt-russische-version-a-1613d467-bd72-4f02-8e16-2cd6d3285295

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Mandelbaum

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Chrobog

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sopimus_Saksaa_koskevasta_lopullisesta_j%C3%A4rjestelyst%C3%A4

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Final_Settlement_with_Respect_to_Germany

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-plus-Vier-Vertrag

Korona maaottelu Sveitsi – Ruotsi

Karanteenikäytäntöjen vaikutuksesta koronakuolleisuuteen on väitelty kaikilla mahdollisilla forumeilla ja kaikilla poliittisilla tasoilla ja tantereilla. Tästä syytä ja sen takia lienee paikallaan tehdä pieni pelkkiin faktoihin ja tilastoihin perustuva kansainvälinen vertailu, jossa ei asiantunteilulle anneta tilaa.

Kyseessä on koronamaaottelu Sveitsi – Ruotsi väliaikatilanne, joka kertoo omaa tarinaansa varsin tehokkaasti. Sveitsi on täydellinen malli kireän karanteenin maana, kun taas Ruotsi on vapaamielisyydellään täydellinen vastakohta.

Ohessa taulukoita ja vertailuja molemmista maista yhdessä ja erikseen. Asiantunteilu on lukijan tehtävä, koska tämä kirjoitus ei ole valmiiksi nieltäväksi pureskeltu.

Ensimmäinen grafiikka kertoo Sveitsin kuolemantapaukset yhteensä vuonna 2020. Vaaleansininen on 0 – 64 vuotiaat ja tumma yli 65 vuotiaat.

1

Seuraavassa kuvassa on Sveitsin ja Ruotsin koronasta johtuneet kuolemantapaukset miljoonaa asukasta kohti. Sveitsi punainen ja Ruotsi sininen viiva.

2

Seuraavassa grafiikassa näytetään miten täyskaranteeni on vaikuttanut tartuntamääriin verrattuna normaaliin vaihteluväliin (korostettu alue)

3

Seuraava kuva kertoo koronakuolemien vaikutuksen normaaliin vaihteluväliin viikottain yli 65 vuotiaiden (ylempi viiva) ja alle 65 vuotiaden (alempi viiva) kansalaisten kohdalla. Vertalukohdaksi alla on vuosien 2019, 2018 ja 2017 tilastot samalta ajalta.

Korostetun alueen yläreuna on tilastollisesti odotettavissa oleva yläraja ja tietysti päinvastoin alareunan kanssa.

4567

 

Lopuksi vielä kaksi grafia korona maaotteluun Sveitsi – Ruotsi. Ensin Sveitsin koronakuolemat ja toisessa kuvassa Ruotsin vastaavat tiedot.

89

Nyt voidaan päästää sen seitsemän sortin asiantunteilijat päättelemään onko karanteenin hinta sopiva vai ei.

Mikrofoni on auki!

Kiitos
Hämis

Kaikki taulukot ovat Sveitsin tilastokeskuksen (Bundesamt fur Statistik, BfS), Sveitsin tutkimuslaitosten tai Ruotsin viranomaisten tilastoja.

Eurooppa vahtii coronakaranteenia miehittämättömillä ilma-aluksilla

Euroopan maat vahtivat kansalaisiensa liikkeitä miehittämättömillä ilma-aluksilla droneilla. Euroopan maista ainakin Ranska, Italia, Iso–Britannia, Belgia ja Espanja käyttävät droneja coronakaranteenin valvontaan. Euroopan ulkopuolista maista on Intialla, Indonesialla, Malesialla ja yhdistyneillä arabiemiraateilla ja tietysti Kiinalla dronet valjastettu kansalaisten liikkeiden valvontaan. Nyt myös Saksa on aloittanut dronevalvonnan useissa suurkaupungeissaan.

Ranskan dronet käskyttävät kansalaisia

Ranskassa poliisi on kerännyt dronevalvonnasta kokemusta jo hetken aikaa. Dronet kiertelevät metropolien ja kaupunkien kuten Pariisi ja Nizza bulevardeja sekä puistoja. Ranskan poliisin käyttämät dronet ohjeistavat kansalaisia verbaalisesti mm. ”Muistakaa suojaetäisyydet” ja ”Lähtekää kotoanne vain pakottavassa tarpeessa” lauseilla.

Pariisin poliisin tiedottaja Didier Lallement kertoo, ettei dronen käytössä ole suuria ongelmia. ”Ajoittain linnut hyökkäävät dronen kimppuun, mutta muuten toiminta on vaivatonta”. Hän korostaa myös, ettei dronet poista poliisin tarvetta, mutta lentolaitteet ovat käteviä informaation kerääjiä.

Saksa mukaan dronevalvontaan

Saksassa dronevalvontaa harrastetaan ainakin Berliinissä ja Düsseldorfissa, jossa dronet kehoittavat kansalaisia poistumaan kaduilta. Saksan poliisi kerää droneilla ensisijaisesti tietoja, mutta lentolaitteisiin asennetuilla kovaäänisillä voidaan myös levittää tietoa uusista määräyksistä.

Saksan dronekäyttö on vielä vähäistä, mutta kaupunkien ja kuntien poliisivoimat harjoittelevat valvonnan käyttöönottoa aktiivisesti. Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa poliisi testaa Dortmundissa ja Düsseldorfissa ”kerätäkseen informaatiota terveyden vaarantavista turvavälirikkomuksista”, kuten osavaltion sisäministeri kertoo Der Tagesspiegel – lehdelle. ”Suosituille kokoontumisapaikoille kerääntyviä ryhmiä kehoitetaan hajaantumaan dronekuulutuksilla”, kertoo tiedottaja. Poliisin kokemukset dronevalvonnasta ovat olleet positiivisia.

Bayernin osavaltio vahtii Saksan ulkorajoja lentolaitteilla mm. rajakontrollien vuoksi moottoriteille muodostuneita ruuhkia valvotaan droneilla. ”Dronet käteviä helikopterin korvaajia ruuhkien arvioimisessa” kertoo Bayerin sisäministeri, ”kaiutinsanomia ei välitetä droneilla”.

Berliinin poliisilla on vain kaksi dronea käytössään, mutta kansalaisten ohjeistaminen kaduilla tapahtuu vielä poliisivoimien henkilökohtaisella panoksella. Sama ongelma kaluston vähäisyyden kautta vaivaa myös Hampuria.

Baden-Württembergissä odotetaan liittotasavallan laajuista lainsäädäntöä, josta vastaa Saksan hallitus kansleri Merkelin johdolla. ”Voimassa olevan lainsäädännön kautta voidaan toimia tehokkaammin ja nopeammin. Lainsäädäntö toimii myös psykologisen vaikutuksen kautta, jopa ilman lentolaitteita”, kertoo osavaltion sisäministeri.

Muut Euroopan maat

Iso–Britanniassa poliisin dronevalvontaa arvostellaan suureen ääneen. Kansalaiset eivät ymmärrä poliisin dronekuvien käyttötarkoitusta, jossa kuvia on merkitty ”Not Essential” (ei tarpeellista) merkinnällä ja käytetty kansalaisille esimerkkinä julkisuudessa. Iso–Britannian poliisi voi rangaista toituvista rikkomuksista tuhannen punnan sakolla.

Kiina ja muut

Kiinasta levinneet videot näyttävät miten dronenpilotti keskustelee kansalaisen kanssa dronen välityksellä. Pääosin dronen tiedotukset ovat kuitenkin nauhoitettuja tiedotuksia, joita kaiutetaan jatkuvalla toistolla lentolaitteen matkatessa kaupunkin katujen yllä.

Intiassa kerrotaan joitakin malleja varustetun ruiskutuslaitteistoin, joilla voidaan suihkuttaa desifiointiaineita. Tälläisiä droneja on kuvattu intialaisien slummien yläpuolella.

Kiinassa dronen käyttö on lisääntynyt jopa kuljetuksissa. Vanhukset voivat tilata lääkkeensä koti–ikkunalle ja jopa sairaalat saavat täydennysta droneilla, jotka ovat nopeampia, kuin autot.

Saksa myönteinen kuljetusdronejen käyttöön

”Erityisesti lääkkeiden kuljetuksissa drone on ehdottomasti nopein keino ja suotava vaihtoehto. Tämä vaihtoehtoinen kuljetustapa voisi tuoda suuren helpotuksen monille ihmisille ja jopa pelastaa henkiä”, sanoo asianajotoimisto Luther:issa työskentelevä asianajaja Gernot-Rüdiger Engel, joka on Saksan liittotasavallan liikenneministeriön asettaman dronelautakunnan jäsen.

”Dronet voisivat toimia tälläissä erikoistilanteissa erittäin tehokkaasti. Voin hyvin kuvitella, että drone tuo tärkeitä tarvikkeita suoraan olohuoneen ikkunalle ilman asiakkaan tarvitsee poistua kotoaan tai toimittaja tuo mukanaan viruksia”, sanoo Engel.

”Vaikka poliisi saa käyttää droneja kaupungeissa törmätään tavarakuljetuksissa EU–sääntöjen asettamiin rajoihin. Saksan kaupunkiolot ovat yleensä ahtaampia, kuin säädökset edellyttävät ja tätä ei muuta edes poikkeustilat”, kertoo asianajotoimisto Lutherin terveydenhuoltoasioista vastaava Cornelia Yzer.

(Yzer on siirtynyt nykyiseen tehtäväänsä Berliinin taloussenaattorin (2012-2016) tehtävistä, jota ennen hän toimi Tutkivien lääketuottajien liitossa (1997 – 2011). Yzer on toiminut politiikassa, myös valtiosihteerinä liittotasavaltatasolla vuosien 1992 ja 1997 välillä)

 

Kiitos

Hämis