Corona siirtää yrityksiä teho–osastolle

Corona virus vaikuttaa talouteen murskaavasti. Koko Euroopan laajuisesti julkaistaan päivittäin uusia ilmoituksia suurkonsernien vaikeuksista, jotka kertautuvat alaspäin pieniin alihankkijoihin ja tätä kautta kuluttajien vähentyneen ostovoiman kautta kaikkeen mahdolliseen liiketoimintaan.

Saksassa puhutaan julkisesti yhteiskuntarauhalle tärkeiden toimintojen kansallistamisesta hallitustasolla.

Ohessa pieni uutiskimara Euroopasta ja maailmalta.

Eurooppa

Valtiot ja järjestöt

Saksan valtiovarainministeri Alltmeier on valmis kansallistamaan yhteiskunnan kannalta tärkeitä yrityksiä. (Linkki)

Deutsche Einzelhandel (yksittäiskauppiaiden liitto) vaatii välittömiä toimia hallitukselta pienyrittäjiä uhkaavan konkurssialloon estämiseksi (6)

Turismi ja matkailu

Saksan suurin lentoyhtiö Lufthansa pyytää valtiota apuun jo tässä vaiheessa. Yhtiön lentokoneista kaksi kolmasosaa on maassa ja peruutuksia asiakkailta tulee enemmän, kuin varauksia. Yhtiö odottaa, että lentokoneita jää maahan vielä lisää tulevina päivinä. (linkki)

Saksan suurimmat laivaristeilyjen järjetäjät Aida Cruises ja Tui Cruises ovat peruuttaneet kaikki risteilynsä. Aidalla tämä koskee kaikkia 14 risteilijää. Tui:n laivasto on myös hiljentynyt ja Tui ilmoittaa, että jo suunnitellut ja hyväksytyt investoinnit jäädytetään. (linkki)

Saksan rautatiet lopettaa vähitellen paikallisjunaliikenteen. Lippujentarkastus on jo lopetettu. Kaukojunien liikennettä pyritään pitämään toiminnassa parhaan mukaan, mutta peruutuksia on odotettavissa. (linkki)

Teollisuus

Fiat Chrysler sulkee kaikki Euroopan 21 tehdasta. Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa suljetaan 21 tehdasta, joiden noin 20.000 työntekijää voivat jäädä kotiinsa odottaman coronan katoamista. (5)

Michelin sulkee suurimman osan tehtaistaan. Suljettujen 14 tehtaan noin 10.000 työntekijää lomautetaan. Espanjassa lomautuksen piiriin kuuluu neljä tehdasta ja noin 7.000 työntekijää. Italiassa kolme tehdasta ja noin 3.500 työntekijää. Michelinillä on myös Saksassa useita tehtaita, joiden palveluksessa on 5.400 tyontekijää. (linkki)

Volkswagen ja Audi sulkee tehtaansa niissä ilmenneiden corona-tartuntojen takia. Espanjan, Portugalin, Italian ja Slowakian tehtaat sekä jotkin Saksan tehtaat sulkeutuvat, kun taas Kiinassa olevat tehtaat aloittavat tuotannon uudestaan. VW–konsernilla on maailman laajuisesti 270.000 työntekijää (linkki)

Heidelberger Druckmaschinen AG tekee painokoneita ja aikoo irtisanoa 2.000 työntekijää (linkki)

Maailma

Hollywood hiljenee. Useiden elokuvien filmatisointi on keskeytetty. Näiden elokuvien joukkoon kuuluu mm. Tom Cruise:n uusin „Mission: Impossible 7”, uusi James Bond Filmi „No Time to Die“, „Fast & Furious 9“, „The New Mutants“, „Mulan“, „Peter Hase 2“, „A Quiet Place 2“.

Disney-studiot ovat myös ilmoittaneet keskeyttävänsä useiden suurtuotantojen tekemisen. Näihin kuuluu mm. „The Little Mermaid“, Guillermo del Toro:sin „Nightmare Alley“ ja Ridley Scott:in Historiadraama „The Last Duel“ jossa näyttelee Matt Damon und Ben Affleck.

Kuulusista näyttelijöistä Tom Hanks on testattu corona-positiiviseksi. Tämä tieto keskeytti välittömästi Elvis Presley:stä kertovan elokuvan filmatisoinnin. Hanks esittää elokuvassa Presleyn manageria Tom Parkeri:a.

Hollywoodin omien ennusteiden mukaan pelkästään lipputuloja jää tänä vuonna saamatta 20 miljardin dollarin edestä. (linkki)

Tässä on vain murto–osa talouden corona–tulehduksesta, joka tulee olemaan suurempi vaikutuksiltaan, kuin coronan kansakunnalle suoraan sairastumisien kautta aiheuttama elämänmuutos.

Kiitos

Hämis

EU:n ilmastotavoitteiden toteutuminen on Kiinan käsissä!

EU:n itselleen asettamien ilmastotavoitteiden toteutuminen ei ole unionin päättäjien käsissä. Kiina tulee määräämään missä, miten ja koska niin EU, kuin Suomi saa liikenteeseen riittävät määrät haluamiansa sähköautoja, joita vauhdittaa uusiutuva energia. Valitettava tosiasia on että EU ja Suomi ovat energia– ja raaka–aineköyhinä suurten armoilla, eikä tähän kuvioon sovi uutta silkkitietä rakentavan supervallan kanssa kärhämöinti.

Kehitys tarvitsee rakennusaineensa

EU:n ilmastopolitiikan peruskivi on ladottu uusiutuvalle energialle ja CO2–päästöjen vähentämiselle. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii rakennusaineensa, joiden tulisi olla kustannustehokkaita, jotta muutos on mahdollista. Lisäksi ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ruutia ja kanuunan kuulia on oltava tarjolla oletettuun tarpeeseen nähden enemmän.

Harvinaisten raaka–aineiden, kuten esimerkiksi Antimonin, Germaniumin, Niobiumin, Galliumin saatavuus on kriittisen tärkeää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan uuden teknologian kehittämiseen. Älyluurien ja tietokoneiden sisältä löytyy mm. Niobiumia ja Volframia. Aurinkokennon valmistus vaatii Indiumia ja mikrokondensaattorit Tantaalia. Näiden alkuaineiden saatavuus ei ole itsestään selvyys.

Asiantuntijat huolissaan raaka–aineiden riittävyydestä

Michelle Michot Foss on tutkija Baker Institute der Rice yliopistosta Texasin Houstonista. Energiatutkijaa lainattiin eräässä Forbesin artikkelissa, jossa nähtiin tuotannon ja saatavuusketjun epävarmuus suurena riskinä. OECD–maiden ja USA:n osalta tilanne näyttää tutkimuksen mukaan karulta, koska Kiina voi lopettaa toimitukset vastavetona länsimaiden kauppapakoitteille. Varsinkaan OECD–maat ja varsinkaan EU–maat eivät ole varautuneet aikatauluissaan raaka–ainetoimitusten katkeamiseen tai raaka-ainevirtojen vähentymiseen.

Myös Felix K. Chang Foreign Policy Research Instituutista Pennsylvaniasta näkee Aasian ja erityisesti Kiinan kanssa käytävän kauppasodan uhkana kansalliselle turvallisuudelle, koska Kiina voi koska tahansa rajoittaa mineraalikaupan volyymia tai jopa keskeyttää kaupan kokonaan.

Raaka–ainemarkkinat yksissä käsissä

Siinä missä EU on kehitysapurahoillaan joko tuhonnut Afrikan kilpailukykyä viemällä omia ylijäämiään polkemaan kansallista tuotantoa tai ylikalastanut Afrikan rantavesiä, on Kiina keskittynyt raaka–ainetuotannon ja siihen liittyvän infran, kuten tie– ja rautatieverkoston sekä satamien rakentamiseen ja hallintaan.

Kiinalla on käsissään maailman harvinaisten raaka–aineiden kaupasta noin 88%. Esimerkkinä arvoalkuaineista voi mainita mm. Gallium (94%), Grafiitti (70%), Litium (59%) ja Vanadiini (56%). Lisäksi Kiinan kansantasavalta on vahvasti mukana maailman kuparimarkkinoilla.

Näistä luvuista saa kuka tahansa selvän kuvan miten EU:n kunnianhimon pidäkkeeksi voi muodostua EU:n oma valtahimo ja maailman isojen poikien peliin sekaantumisen laajentumisineen ja vihanpitoineen. EU–maiden median suureti arvostelema USA:n presidentti Donlad Trump on omalta osaltaan hoitanut kauppasuhteita Kiinaan puhumattakaan idässä EU:n valtahimoa vaanivasta Venäjän presidentti Putinista, joka on hoitanut suhteitaan Kiinaan kiitettävällä tavalla.

Lopuksi kaikki tiet johtaa Kiinaan!

Uudistuvaan energiaan siirtymiseen ja energian varastoimiseen tarvittavat raaka–aineiden tuotanto– ja toimitusketjussa Kiina on avainasemassa kontrolloimalla markkinoita.

Jos länsimaat joutuvat etsimään, kaivamaan ja jalostamaan omia raaka–ainelähteitään muuttuu ilmastotavoitteiden kunnianhimoisuus hyvin nopeasti epätoivoksi ja totaaliseksi epäonnistumiseksi sekä erittäin kalliiksi, koska nykyinen kustannustaso perustuu Kiinan alhaiselle tuotantohinnalle ja siitä koituville ympäristöhaitoille!

Kiitos

Hämis

Kansalaisaloite demokratiaa Suomessa!

Suomen eduskunta teki vuonna 2012 kansalaisaloitteesta lain ja Kansalaisaloite.fi -sivusto avattiin 1.12.2012. Laki ja sen myötä avattu sivusto antoivat kansalle mahdollisuuden osallistua Suomen tasavallan poliittiseen kehitykseen kansalaisaloitteen kautta. Aloitteeseen tuli kerätä 50.000 kannatusallekirjoitusta, jotta se voitiin luovuttaa eduskunnalle käsiteltäväksi.

Tähän päivään mennessä kansalaisaloitteita on tehty 1090 kappaletta, joista päättyneitä on 991 kappaletta. Käynnissä on 61 kappaletta ja alkamassa kaksi. Tästä yli tuhannen aloitteen määrästä on eduskuntaan käsiteltäväksi toimitettu 36 kappaletta. Kannatusrajan ylittäneisiin kansalaisaloitteisiin on kerätty yli 2,5 miljoonaa allekirjoitusta

kansalaisaloite-A

Eduskunta käsittelyt

2013

Ensimmäinen kansalaisaloite, josta äänestettiin eduskunnassa oli ”Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta”. Aloiteen allekirjoittajat palkittiin yhdellä (1) äänestyksellä, jonka lopputulos oli 140 Jaa – 36 Ei – 3 Tyhjää – 14 poissa. Äänestys jakoi niin hallitusta (83 Jaa – 31 Ei), kuin oppositiota (63 Jaa – 5 Ei). Puolueiden demokratia käsitys jakautui lievemmin.  Keskusta (jaa – ei) 32 – 1, Perussuomalaiset 31 – 3, Kokoomus 37 – 4, Sosdem 30 – 8, Vihreät 0 – 10, Vasemmistoliitto 0 – 9, RKP 10 – 0, KD 6 – 0, Vasenryhmä 0 – 1.

2014

Toinen aloite joka pääsi eduskunnan käsittelyyn äänestystasolla oli ”Järkeä tekijänoikeuslakiin”. Tämän aloitteen 51.801 kannattajaa saivat lakimuutoksesta aikaan kolme äänestystä eduskunnassa. ( 123 )

Äänestystuloksista käy ilmi, että aloite jakoi niin opposition, kuin hallituksen rivejä ensimmäisellä kierroksella, mutta hallitus keräsi rivinsä kasaan kahdella seuraavalla kerralla. Lopulta aloitteen puolesta äänestivät: Kokoomus, Demarit, Keskusta, Vihreät (4), RKP ja KD.  Aloitetta vastustivat: Perusuomalaiset, Vasemmistoliitto, Muutos 2011 sekä osa Vihreistä (6)

Kolmas kerta toden sanoo, kun ”Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta” luovutettiin eduskunnalle. Tämä suuren kohun kera käsitelty aloite keräsi 166.851 kannattajaa.

Eduskunnassa äänestettiin aloitteesta kaikkiaan neljä kertaa. Ensimmäisessä äänestyksessä äänet (jaa–ei) jakautuivat 92 – 105. Äänestys perustui Jani Toivolan ehdotukseen ja se jakoi niin hallituksen (25 – 74) kuin opposition (67 – 31). Puolueet jakautuivat samalla tavalla: Kok 16 –28, Sosdem 2 – 37, PS 36 – 1, Kesk. 30 – 6, Vas. 0 – 12, RKP 1 – 9, Vihreät 0 – 10, KD 6 – 0, Vasenryhmä 0 – 2, Muutos2011 1 – 0.

Toinen äänestys oli ensimmäisen äänestyksen peilikuva ja kolmas äänestys ensimmäisen kopio.

Neljäs ratkaiseva äänestys teki aloitteesta ensimmäisen vahvistetun kansan demokratian voiton. Tulos 101 – 90 ohjasi voiton jaa–kannalle, vaikka hallitus (71 – 25) ja oppositio (30 – 65) jakautuivat edelleenkin. Puolueittain jako jatkui läpi koko eduskunnan: Kok 26 –15, Sosdem 36 – 3, PS 1 – 35, Kesk. 6 – 29, Vas. 12 – 0, RKP 9 – 1, Vihreät 9– 0, KD 0 – 6, Vasenryhmä 2 – 0, Muutos2011 0 – 1.

Neljäs saliin asti päässyt kanslaisaloite oli ”Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla”. Tästä aloitteesta äänestettiin kaksikertaa. Ensimmäinen kerta äänestettiin James Hirvisaaren lausumaehdotuksesta (134 jaa – 48 ei – 1 tyhjä – 16 poissa). Hallituksen rivit pysyivät melko suorina (90 – 4), kun taas oppositio jakautui kahtia (44 – 44).

Toinen äänestys Pauli Kiurun esityksestä päätyi 89 jaa – 93 ei tulokseen ja asia katosi eduskunnan päiväjärjestyksestä.

2017

Viides eduskunnan äänestykseen päässyt aloite oli ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta”. Tämä aloite kävi läpi kolme äänestyskertaa. Lausumaehdotus, mietintö / Antero Laukkasen lausumaehdotus 1Lausumaehdotus, mietintö / Päivi Räsäsen lausumaehdotus 2Käsittelyn pohja, valiokunnan ehdotus / Mika Niikko

Käsittelemättömät

Edellä mainittujen lisäksi eduskunnan suureen saliin ei äänestykseen asti ole päässyt muita aloitteita. Tämä kertoo kenties miten arvokkaana eduskunta pitää kansalaisten aktiivisuutta osallistua yhteiskunnan parantamiseen, muokkaamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen demokratian keinoin yleensä.

Kansalaisaloite lanseerattiin demokratiapohjan laajentamiseen ja kansalaisia yhteiskuntakehitykseen osallistumaan kutsuvalla agendalla, mutta yli kahden miljoonan kansalaisen aktiivisuus näyttää olevan eduskunnassa istuville demokratian esitaisteloijoille yhdentekevää!

Ohessa kuvakavalkaadi eduskunnalle luovutetuista kansalaisaloitteista, jotka ylittivät 50.000 kannattajan haamurajan.

 

Näiden kaikkien yli kahden miljoonan kannattajan pyrkimyksistä vaikuttaa Suomen demokratian kehitykseen ja aktiivisuuden vaikutuksista eduskunnan työhön tai aloitteen käsittelystä lautakunnissa ei saa selvyyttä ilman suurta vaivaa.

Tämä välinpitämättömältä vaikuttava toiminta nakertaa perustuksia koko ajatukselta kansalaisaloitteen takana. Näistä tiedottamisessa olisi eduskunnalla, puolueilla ja yksittäisillä kansanedustajilla sarkaa, jos kansalaisten uskoa demokratian yleiskuntoon halutaan pitää yllä!

Kansalaisaloitteen allekirjoittaneille kansalaisille tulisi kertoa vähintään miten eduskunnassa istuvat puolueet ja kansanedustajat suhtautuvat kyseiseen aloitteeseen. Tämä vaatisi vähintään yhden äänestyksen palkkion 50.000 kannattajan keränneille aloitteille. Näin kansalaisille jäisi edes jotain keräämisen ja allekirjoittamisen vaivasta käteen. Nyt aloitteet katoavat eduskunnan sisälmyksiin, eikä niistä kuulu sen jälkeen mitään…………

Demokratiaa vai vedätys?

Kiitos

Hämis

Saksan hallituksen uusi ilmastopolitiikka nostaa CO2–tonnin hintaa!

Madridin ilmastokokouksen jälkeen Saksan hallitus ei aikaillut. Vuoden 2021 alkuun suunniteltu CO2–vero tonnilta nousi kokouksen jälkeen kymmenen (10) euron hinnasta komeat 150 prosenttia kahteenkymmeneenviiteen (25) euroon, kertoo Westdeutsche Zeitung, ja CO2-vero jatkaa nousuaan aina vuoteen 2030 asti.

Esimerkki laskelma

Laskelmassa on neljän hengen perhe, jolla on kaksi dieselkäyttöistä polttomoottoriautoa keskimääräisellä kulutuksella ja noin 15.000 kilometrin vuosittaisilla ajokilometreillä.

Perhe tekee vuodessa kaksi matkaa lentokoneella. Yhden keskipitkän matkan (4000km) ja yhden pitkän matkan lennon (15000).

Perhe ei käytä junaa matkoillaan.

Perheen asunnon lämmitys tapahtuu öljyllä (5000l).

Sähköä perhe käyttää vuodessa 25.000 kWh.

Elintervikkeista laskelmassa on mukana koko perheen viikottaisena kulutuksena 50 kahvikupillista, 500g suklaata, 1000g naudanlihaa, 500g sianlihaa, 400g kananlihaa, 250g voita ja 400g juustoa.

Lisärasituksen määrä

Kokonaiskustannus perheen CO2–veron kautta hallituksen (CDU/SPD) esityksen mukaan on:

– 830,59 euroa vuodessa.

Gretan innovoiman Freitag for Future – järjestön (FFF) vaatimusten mukaan:

– 5.599,56 euroa vuodessa.

AfD–puolueen ehdotuksen mukaan:

+ 2138,71 euroa vuodessa.

Yksilöitynä

                                  Hallituksen ehdotus                                  FFF                          AfD

Vuodesta 2021       Vuodesta 2026              Heti                           2020

Auto1

-38,4

-134,4

-610,56

0

Auto2

-27

-135

-429,3

0

Juna

0

0

0

0

Lento (lyhyt)

0

0

Kielletty

0

Lento (keski)

-33,01

-33,01

-318,96

0

Lento (pitkä)

-59,43

-59,43

-918

0

Lämmitys

-150

-750

-3033

0

Sähkö uusiutuva EEG

112,5

281,25

0

2138,71

Kahvi

0

0

-35,2

0

Suklaa

0

0

-16,43

0

Naudanliha

0

0

-122,01

0

Sianliha

0

0

-15,49

0

Kananliha

0

0

-12,39

0

Juusto

0

0

-31,91

0

Voi

0

0

-56,31

0

Yhteensä vuosi

-195,34

-830,59

-5599,56

2138,71

Yhteensä kuussa

-16,28

-69,22

-466,63

178,23

Energiapaketin mukaan öljylämmitys on kielletty vuoden 2026 jälkeen. Vuodesta 2026 ei asenneta uusia ja hajonneiden öljylämmityskattiloiden tilalle on asennettava uusi määräykset täyttävä kattila.

Suomi laukkaa ytimen perässä?

Suomi onperinteisesti seurannut EU–ytimen toimia ja tätä laskelmaa voidaan pitää hyvinkin ohjeistavana siitä mitä Suomessa tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, jos suomalaiset eivät herää vaatimaan jotain muuta.

Ole aktiivinen ja vaikuta politiikkaan!

Kiitos

Hämis

 

Politiikan korruptio EU:ssa on vakio!

Artikkelin kuvassa on ilmoitus erään saksalaisen pienleipomon kassalta. Ilmoituksessa lukee, että 01.01.2020 astuu Saksassa voimaan laki, joka velvoittaa palveluntuottajan printtamaan ja ojentamaan kassakuitin vaikka asiakas ei sitä vaatisi. Ilmoitus kertoo, että pelkästään pienleipomoiden päivittäisien kuittien takia tullaan kaatamaan noin 400 puuta paperin tuottamiseen. Ilmoitus kertoo myös, että näitä kuitteja ei voida kierrättää normaalin paperinkeräyksen kautta, koska painomuste on myrkyllistä. Kyseinen leipomo Meffert pitää tätä lakia oman ekologisen toiminta ajatuksensa vastaisena.

Miten tähän päädyttiin? Miten kansalaisia liikakulutuksesta ja CO2-päästöistä toisaalla rankaiseva politiikka on tullut moiseen päätökseen? Veronkierto ei tässä tapauksessa ole ongelma vaan politiikan mädännäisyys, joka artikkelissa myöhemmin selitetään.

Tämän kirjoituksen esittämä poliittinen idiotismi on jo yksittäistapauksena riittävä syy siirtää valtaa näissä pienissä päätöksissä suoran demokratian kautta kansalle.

Kansalle jota ei kokonaisuudessaan voi korruptoida, kuten poliittiset puolueet ovat korruptoituneet!

Kassakuittibisnes Saksassa

Saksan talousliiton (Wirtschaftsverbände) vahvasti kritisoima vuoden alussa voimaan astuva kassakuittilaki koskee kaikkia pienyrityksiä, kuten ravintoloita, leipomoita ja vastaavia pieniä yrityksiä, joissa käydään pääosiltaan käteiskauppaa. Tämän lain takana on Saksan sosiaalidemokraattinen puolue (SPD), joka myös hyötyy lain voimaan tulosta.

Poliittinen puolue, joka ajaa omaa etuaan? Ennenkuulumatonta?
Onneksi tämä ei ole mahdollista Suomessa, pohjoisen lintukodossa!

Suuren koalition haamu

Vuonna 2016 SPD ajoi kassakuittipakkoa hallitusohjelmaan, vaikka samalla puhuttiin digitalisaatiosta ja paperin kulutuksen vähentämisestä luonnon hyväksi. Nyt tämä CO2–varastojen ja ympäristön puolesta taisteltu sota on saamassa takaiskunsa, kuten Handelsblatt–lehti asian ilmaisee. ”Uusi laki velvoittaa myyjän antamaan jokaisen sämpylän tai mukaan ostetun kahvin kylkijäiseksi kuitin”, jatkaa Handelsblatt.

Bisnes lain takana

Lain hyötyjät löytyy kassakoneiden ja kuittien valmistajien joukosta. Suurin Saksassa toimiva alan yritys on Locafox GmbH Berliinistä. Yrityksen omistajien joukossa on „Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft“ (DDVG) 47,8 prosentin osuudella. DDVG taas on SPD:n omistuksessa sata (100) prosenttisesti.

Suoraan suomeksi: SPD tekee politiikkaa kuluttajien ja ympäristön haitaksi oman eduntavoittelu mielessään ja samalla arvostelee oppositiopuolueita (FDP ja AfD) populismista näiden vastustaessa lain käyttöönottoa haitallisena.

Suomi

Onneksi Suomessa ei ole vastaavaa korruptiota politiikassa ja kansalaiset voivat luottaa valitsemiinsa edustajiin ja näiden vilpittömään haluun toimia kansakunnan edun puolesta unohtaen oman ja puolueen edun kansakunnan hyväksi.

Kiitos
Hämis