Avainsana-arkisto: yk

Propagandaa kansalle !

Maailma on hullu paikka, jossa yhden miehen henki on usein arvokkaampi, kuin tuhansien henki.
Tähän johtopäätökseen tulee helposti, kun seuraa minkälaisen reaktion maailmassa sai aikaa yhden amerikkalaisen reportterin teloitus ISIS ryhmittymän toimesta.

Yhden miehen teloitus on saanut länsimaiden tunteidenmuokkausmedian huutamaan pää punaisena kostoa, vaikka samalla hetkellä maailmassa teloitetaan, pommitetaan ja ammutaan päivittäin tuhansia ihmisiä useissa eri konflikteissa.

Tämä tunteisiin vetoa mediakäytös on tuttua, jo Guttenbergin keksimän painokoneen ajoilta.

Guttenbergin keksinnön myötä mahdollistui massojen mielialoja muokkaava tiedotus, jota yleisesti kutsutaan

                                                                                   Propagandaksi .

Tämän taiteenlajin mestareista ihmiskunnan historiasta mainittakoon kirkonmiehemme Martin Luther joka kirjoitti aikoinaan kirjan Von den Juden und ihren Lügen , jonka propaganda vetosi aikalaisiin hyvin vahvasti. Kirjan aiheuttaman juutalaisten vainojen takia kirja jouduttiin kieltämään.

Toinen samaa polkua Lutherin kanssa kulkenut historiallinen nimi on kiistämättä Adolf Hilter, joka kirjoitti kirjan Mein Kampf, jonka propaganda vetosi aikalaisiin myös hyvin vahvasti. Kirjan aiheuttaman juutalaisten vainon takia myös tämä kirja on ainakin osittain kielletty.

Näiden kirjojen ja muun aikalaismedian harrastaman propagandan aikaansaannoksia tarkastellessa totesi koko maailma aikoinaan yhteen ääneen „Ei enää koskaan!“.

Tätä uhkaa torjumaan 168 maata allekirjoitti 23. maaliskuuta 1976 sopimuksen (International Covenant on Civil and Political Rights). Kartta sopimuksen maista vuoden 2008 loppuun.

Silti jokainen sota, ennen ja jälkeen, on alkanut propagandalla, joka tekee vihollisista massojen tunteiden kautta hyljeksittäviä tappamistaan odottavia hylkiöitä. Tämän ilmiön löytää poikkeuksetta molemmilta puolilta rintamalinjaa. Kokonaisia kansakuntia ja liittoutumia kiihotetaan toisiaan vastaan, vaikka kadunmiehet ilman nykyaikaisia „Dr. Joseph Goebbelsejä“ tuskin nostaisi kulmakarvaa tai kättään saati asettaan naapuriaan vastaan.

Ympyrämme sulkeutuu Gutenbergiin ja Adolf Hitlerin „Mein Kampf“-kirjaan, jonka opit (CHAPTER VI WAR PROPAGANDA) on tänäkin päivänä kaikkien osapuolten kovassa käytössä!

Tuleeko ihmisikunnan elinaikana aika, jolloin alamme yksilöinä ja kansakuntina ajattelemaan itsenäisesti ja pääsemme tilanteeseen, jossa „Ei koskaan enään“-hokeman sananhelinä muuttuu todellisuudeksi ?

Tuleeko ihmiskunnan elinaikana aika, jolloin media alkaa noudattamaan edellä mainittua sopimusta ?

 

Kiitos
Hämis

Naton toiminta räjähtää taas kerran omille silmille ?

Uusin koko mailman hylkiö on ISIS-järjestö, joka on riehunut Irakin alueella tappaen, raiskaten ja valloittaen tilaa itselleen. Tälle järjestölle on löydetty vastavoima KURDIT, joiden aseistamisen uskotaan pelastavan tilanteen. Naton johtajat uskovat saavansa kurdien aseistamisella vähintään „toinen rintama“ ISIS-järjestön selän taakse.

USA, Iso-Britannia, Italia, Ranska, ja jopa Saksa on jo luvannut aseistaan Irakin kurdeja tähän taisteluun!

Tässä piilee yksi suuri ongelma. Samainen ongelma, joka teki niin Talebanien, kuin Isiksen nousun mahdolliseksi. Talebanien aseistaminen Neuvostoliiton vastaiseen taisteluun iski myöhemmin aseistajansa omaan nilkkaan. Isiksen nousun mahdollisti Irakiin luotu turvallisuustyhjiö.

Nyt ollaan luomassa uutta ongelmaa aseistamalla kurdeja, joiden puolueen PKK on tunnustanut terrori-organisaatioksi niin EU, kuin USA. Lisäksi PKK on käynyt katkeraa taistelua Turkin Irak-rajan alueella.

Erityisen jakomieliseksi tilanteen tekee se, että Nato-maat USA ja Saksa aseistaa Nato-maa Turkin ilmiselvää vihollista PKK-järjestöä.

Rauhanpuolustajayhdistys Nato näyttää taas ampuvan omaan nilkkaansa ja luo seuraavaa hylkiötä, joka on aikanaan hävitettävä maan päältä.

Miten tähän vihollisen varustamiseen suhtautuu juuri valtansa vaaleilla vahvistuttanut Turkin pääministeri Erdogan tulee suhtautumaan jää nähtäväksi.

Lisäväriä tuo myös kysymys:

Miten moni kurdi muistaa länsimaiden lupauksen omasta maasta vuoden 1920 Sévren sopimuksesta, jolla jaettiin Ottomaanien valtakuntaa ja samaisten osapuolien vuoden 1923 Lausannen sopimuksella pettämän lupauksen ?

 

Kiitos

Hämis

Ps. Koska meidän pääministeri ilmoittaa myös Suomen osallistuvan tämän aikapommin täyttämiseen ?

Ensimmäinen päivä

Aloitetaan tämä blogi YK-ihmisoikeusjulistuksella.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, myös Suomen ratifioima.

”22. artikla. Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

23. artikla. 1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. 2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. 3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. 4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

24. artikla. Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

25. artikla. 1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.”

…paitsi tietenkin jos ei ole varaa ja kansainväliset sijoittajat ja pankit eivät anna luottoa. Silloin potkitaan heikompiamme tekemään kyykkyhyppelyä.