Avainsana-arkisto: timo soini

Laki ja sen laatijat, keleper!

Tanska ottaa pakolaisen omaisuuden talteen mahdollista palautusta tai ylläpitoa varten! Sveitsi tekee saman ja jopa Saksa on aloittamassa tätä toimintaa…….

Mutta, mutta! Mitä tekee Suomi ja SSs-hallitus ? EI MITÄÄN, vaikka pykälät on tehty sopivan ”sattumalta” valmiiksi ulkomaalaislakiin!!!!!!!!

120 § (26.6.2015/813)
Vakuuden asettaminen

Ulkomaalainen voidaan velvoittaa asettamaan viranomaisen määräämä vakuus valtiolle oleskelu- ja paluukustannuksistaan.

Vakuus on vapautettava tai palautettava, kun vakuus ei enää ole tarpeen ulkomaalaisen maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi taikka maasta poistamista koskevan päätöksen valmistelemiseksi tai täytäntöönpanon turvaamiseksi. Muussa tapauksessa vakuus käytetään ulkomaalaisen oleskelu- tai paluukustannusten kattamiseen. Se osuus vakuudesta, jota ei käytetä näihin kustannuksiin, on välittömästi palautettava.

 

Samassa laissa määrätään myös seuraavaa sille varalle, ettei edellinen ole riittävä turva……

121 § (26.6.2015/813)
Säilöön ottamisen edellytykset

Jos 118–120 §:ssä tarkoitetut turvaamistoimet eivät ole riittäviä, ulkomaalainen voidaan yksilöllisen arvioinnin perusteella ottaa säilöön, jos:

1) ulkomaalaisen henkilökohtaiset tai muut olot huomioon ottaen on perusteltua aihetta olettaa, että ulkomaalainen piileskelisi, pakenisi tai muulla tavalla vaikeuttaisi huomattavasti itseään koskevaa päätöksentekoa tai maasta poistamistaan koskevan päätöksen täytäntöönpanoa;

2) säilöönotto on tarpeellinen ulkomaalaisen henkilöllisyyden selvittämiseksi;

3) ulkomaalainen on syyllistynyt tai hänen epäillään syyllistyneen rikokseen ja säilöönotto on tarpeellinen maastapoistamispäätöksen valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi;

4) ulkomaalainen on säilöönotettuna tehnyt uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen lähinnä maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanon viivyttämiseksi tai häiritsemiseksi;

5) säilöönotto perustuu vastuuvaltion määrittämisestä annetun neuvoston asetuksen 28 artiklaan; taikka

6) ulkomaalaisen henkilökohtaiset ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta olettaa, että hän muodostaa uhkan kansalliselle turvallisuudelle.

Lapsen säilöön ottamisen edellytyksistä säädetään 122 §:ssä.

Onko meidän suomalaisina aina maksettava kieli pitkällä muiden ahtereita nuoleskelevien poliitikkojemme laskut ?

Jyrki saatiin jo EU-komissioon ja sekin operaatio maksoi miljardeja!

Alkaa sapettamaan tämä SSs-hallituksen pyllistely! Soini lupasi olla myymättä PerusSoinilaisten persettä. Teki sen sittenkin, mutta kuka saatana antoi Timolle oikeuden parittaa myös minun ja sinun perät ????

Kiitos

Hämis

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301#L7P120