Avainsana-arkisto: irlanti

EU-komissio: „EU-byrokratia tappaa demokratian!“

EU-komission on joutunut tunnustamaan, että EU-byrokratia on este johon demokratia EUssa kaatuu. Tätä tunnustusta on pikaisesti kommentoinut „Democrasy International“ – järjestö kahdella sanalla: „Puolustus-Placebo“. Näiden kahden purevan sanan perusteluiksi on kerrottu se, ettei EU-komissio ole ilmoittanut miten se muuttaa käytäntöä, jotta demokratian tie raivattaisiin vapaaksi „Byrokratian aidoista“.

EU-komission tavoite kansalaisaloitteille on juhlava „vahvempi vaikutus EU-politiikan suuntaan“ on jäänyt läpinäkymättömäksi, mauttomaksi, jopa demokratiaa halventavaksi poliittiseksi sloganiksi. Tämä näkyy kolmen vuoden tilastoista selvääkin selvemmin ja komissio myöntää, että parantamisen varaa olisi. (1) Kansalaisaloitteiden ongelmia komissio listaa useita, mutta varsinaista parannusta ei ole näkyvissä.

Ensimmäinen suuri kynnys on tietoturva henkilötasolla, joka juontaa aloitteen edellyttämien seitsemän eri EU-valtion kansalaisen osallistumisen. Tämä ongelma korostuu jäsenmaiden eritasoisien teitoturvalakien takia.

Toiseksi ilmoitetaan rekisteröinti, jonka osalta komissio pesee käsiään vedoten siihen, ettei useiden aloitteiden aihe kuulu komission toimialaan tai määräysvaltaan.

Kolmas pointti (Hämiö) on allekirjoitusten kerääminen. Tässäkin asiassa komissio piiloutuu tietoturvan taakse ja jäsenmaiden erillaisen henkilötietojen salausmeganismien taakse.

Neljäksi ongelmaksi merkitään keräysajan lyhyys. Tässä kerrotaan ongelmaksi nousevan „online-keräyksen“ järjestämisen jälkeen jäävän ajan riittämätön kesto ja oikeudelliset ongelmat EU-byrokratian ja julkisuuden välillä.

Viides ongelma on selvääkin selvemmin kotikutoinen, koska keräyksen järjestäjien toimittamien erikielisien käännösten tarkistaminen vie aikaa ja vaivaa komissiolta ja sen rakentamalta byrokratialta ristiintarkastusten vuoksi.

Kuudes ongelma on asioiden yleiset esittelyt, joihin ei saada kutsuttua kansalaisjäjestöjen jäseniä, vaikka useissa EU-päätöksissä tämä olisi suotavaa. Tämän tietorotkon paikkaamiseksi ei ole esitetty mitään ratkaisua, vaikka tiedetään hyvin, että teollisuuden lobbareiden pääsyä tilaisuuksiin ei rajoiteta. Tässä kansalaisjärjestöt ovat vaatineet jo pidempään tilaisuutta osallistua oman aloitteensa valmistelutyöhön ja mahdollisuutta seurata valmistelutyön vaiheita läpinäkyvästi koko valmistelun ajan.

Vuoden 2012 huhtikuusta alkaen on EU-komissiolle jätetty 51 hakemusta kansalaisaloitteen registeröimisestä. Näistä vain 31 pääsi rekisteröinnin läpi. „Stopp TTIP“ – järjestön kansalaisaloite on yksi, jonka EU-komissio kieltäytyi ottamasta vastaan. (2) Järjestö on vienyt asian Euroopan tuomioistuimeen, mutta tuon tuomioistuimen mandaatti on „Euroopan yhdentymismyönteinen asenne“, joten suuria odotuksia ei ole olemassa.

1

Rekisteröitistatuksen saaneista 31 aloitteista vain kolme on saavuttanut vaaditun miljoona allekirjoittajaa seitsemästä eri jäsenmaasta vuoden sisällä. Näistä yksi on „Einer von uns“ (3) (Yksi meistä) aloite, joka vastustaa kantasolututkimusta ja haluaa komisiion lopettavan tutkimuksen rahoittamisen (120 miljoonaa vuosittain). Tämän kaksi miljoonaa allekirjoittajaa keränneen aloitteen EU-parlamentti esti komission aloitteesta. EU-komissaari Marie Geoghegan-Quinn aiheeseen: „Me olemme tutkineet aloitetta kattavasti. Kuitenkin on jäsenvaltiot ja EU-parlamentti yksimielisiä siitä, että tutkimus tällä alueella jatkuu tulevaisuudessakin, koska tutkimuskessa on mahdollista saavuttaa elämää pelastavia tuloksia.“

Aloite „Right 2 Water“, joka ajaa vettä ihmisoikeudeksi on myös läpäissyt EU-komission „byrokratia-esteradan“ 1,7 miljoonan allekirjoituksen avulla, mutta komissio kieltäytyy ottamasta kantaa asiaan tai tekemään tavittavia lakiehdotuksia saati äänestyttämään asiaa EU-parlamentilla. (4) Tätä asennetta luokitellaan „iskuksi demokratian kasvoihin“. EU-komisso puolustelee itseään (5) „puolueettomuudellaan, jota joutuvat harjoittamaan kansallisia päätöksiä kohtaan omistusoikeudellisesti vesilaitoksia omistavia suuryrityksiä kohtaan“. Kuitenkin EU-komission sisäpiireistä on kuulunut myös seuraavaa: „Me emme tule koskaa tekmään lakialoitetta, joka velvoittaisi jäsenvaltion julistamaan veden ihmisoikeudeksi.“

Kolme aloitetta on tällä hetkellä vielä vireillä. (6)

Veden „ihmisoikeudellisen“ statuksen tärkeyydestä kertoo kenties Irlanissa tehty muutos. Muutos jolla ennen verovaroilla kustannettu vesi tehtiin EU-komission, troian ja IMFn vaatimuksesta maksulliseksi. Tämä aiheutti suurmielenosoituksia Dublinissa. (7) keskiverto kotitalouden on arvoitu joutuvan maksamaan 200-400 Euroa lisää vuosittain tämän muutoksen vuoksi.

Democrasy International – järjestön johtaja Gerald Häfner ynnää yhteen EU-komission „demokratia-bilanssin“, josta ei voi olla ylpeä. „Viimeisen kolmen vuoden aikana yksikään 51-aloitetta ei ole muuttunut lakialoitteeksi ja päässyt EU-parlamentin äänestykseen. Tämä kaikki on EU-komission „Placebo-demokratiaa“ (8)

Tämä sama ongelma, kenties suunnitellusti, vaivaa Suomen hallituksia, vaikka on myönnettävä, että Suomessa yksi asia on päässyt läpikin………

Haluatko jatkaa samalla linjalla ? Vai todella vaikuttaa Suomen suuntaan tulevaisuudessa ?
Äänestä viisaasti! Äänestä Demokratia 2.0 – ohjelmaa! Äänestät itseäsi!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

Koko kansaa ei lahjota niin helpolla, kuin EU-komissiota ja tämän epädemokraattisen järjestön suomalaisia hännystelijöitä!
Kiitos
Hämis
Ehdokas IPU-listalla Pirkanmaalla numerolla 63.

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-145-DE-F1-1.PDF
2. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/11/europaeische-buergerinitiativen-klagen-vor-eugh-gegen-ttip/
3. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/29/zwei-millionen-unterschriften-eu-schmettert-petition-einer-von-uns-ab/
4. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/19/eu-kommission-verweigert-stellungnahme-zu-recht-auf-wasser/
5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_de.htm
6. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
7. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/01/massen-demos-in-irland-troika-verlangt-wasser-gebuehren-von-den-buergern/
8. http://www.democracy-international.org/de/europaeische-buergerinitiative

Viisi tähteä voittaa EU-tähdet ?

Italian maalta kuuluu huutoa, joka vaatii Italian eroa Euro-alueesta mahdollisimman pian.

Beppe Grillo „Viisi Tähteä – liikkeen“ johtaja on julistanut tuovansa Italian parlamenttiin neuvoa-antavan kansanäänestys-ehdotuksen. Herra Grillo on kannattajineen kerännyt kuudessa kuukaudessa miljoona allekirjoitusta ja uhoaa vievänsä ne henkilökohtaisesti parlamentin eteen.

Herra Grillo on vakuuttunut, että paluu Liiraan on ainut tie lopettaa taloudellinen kärsimys maassaan, pelastaa Italian itsenäisyys ja tuoda demokratia takaisin Italiaan.

Viisi Tähteä – liikettä äänesti edellisissä parlamenttivaaleissa 25% italialaisista ja EU-parlamenttivaaleissa 21%. Tämän ihmeen liike saavutti tiedotuksella EU-byrokraattien ja EKP:n törttöilyistä.

Grillo vaati lisäksi EU-komissiolta Euro-bondeja ja fiskaali-sopimuksen purkamista.

Nämä kaksi viimeistä vaatimusta eivät sovi Saksalle, koska se joutuisi vastaamaan riemulainoistaan reunamaille.

Saksan käytöksen on Grillo ottanut myös hampaisiinsa. Grillo syyttää Saksaa reuna-alueiden lypsämisestä lainotuksensa kautta. Hän sitä mieltä, ettei reuna-alueiden, kuten Italia, Kreikka, Espanja, Portugali ja Irlanti eivät ole yksin syyllisiä asioiden jamaan tällä hetkellä. Varsinkaan maiden syviä kansanrivejä ei Grillon mielestä pidä syyllistää „isojen EU-tollojen“ kohelluksesta ja Saksan iloisesti reunoille valuttamasta rahoituksesta.

Fiskaali-unionin Grillo hylkää suoralta kädeltä, koska se edellyttäisi Italialta vuosikymmenten ylijäämäisen vaihtotaseen. Tämä ei ole mahdollista tässä tilassa, tässä Euroopassa, jossa elämme tällä hetkellä. Grillo nimeää fiskaali-sopimuksen itsemurhapaperiksi, eli EUtanasiaksi.

Italian nuorisotyöttömyys on 46% ja teollisuustuotanto on laskenut 25%.

Mitä kuuluu muille kriisimaille ?

Suuret talouden tietäjät ja „ajattelijat“, kuten Nouriel Roubini, George Soros ja jopa Paul Krugman ovat varoittaneet, että Kreikka, Italia ja jopa Ranska ovat vaarassa jättää Euro-alueen.

Kreikassakin on Drakman kannattajia viimeisen kyselyn tuloksena löydetty 33% kansasta. Osakemarkkiinat ovat murtuneet kasaan. Yksin tänä vuonna 23.65% on pörssistä kadonnut tuuleen.

Irlannissa 100.000 ihmistä osoitti mieltään vesilaitoksen yksityistämistä vastaan. Irlanti on siis noussut apatiastaan ja kokonaisvaltaisen heräämisen alussa. Patrick Honohan, entinen keskuspankin johtaja, on arvostellut EKP:n tekemisiä, jotka vahingoittavat Irlannin veronmaksajia.

Espanjassa ja Portugalissa tehdyt reformit eivät ole auttaneet varsinaiseen ongelmaan ja Saksa odottaa kovempaa kuria, kunnes seuraava kriisi iskee.

EKP on seinä selkää vasten ja „pahat suut“ uskovat, ettei keinotekoisesti luodut ultrakevyet korkot ole mahdollisia kriisimaille ikuisesti. Kreikka on jo saanut maistaa nousua, kun korot pomppasivat uudestaan yli yhdeksän prosentin.

Tulevaisuus Euro-alueella on suuri arvoitus, vaikka EKP aloittikin osto-ohjelmansa. Se kun ei siivoa pöytää vaan lakaisee murut pöydältä maton alle. Tämä „printtaaminen“ saattaa aiheuttaa pienen laskun Euron arvoon ja vilkastuttaa, jo pankkien omavaraisuuden nousulla, lainamarkkinoita. Ongelma on ettei kysyntä kasva, kun palkkoja leikataan, joten investoinnitkin ovat suuria riskejä. Löytyykö riittävän uskaliaita sijoittajia, jotka esim. Kreikassa hakevat törkeän hintaista rahaa sijoittaakseen sen johonkin jonka odotukset eivät näytä hyvältä olemattoman kysynnän edessä.

Euro-unelmasta hallittu irti päästäminen on sen tekijöille mahdottomuus samalla tavalla, kuin Cortez:ille aikoinaan. Cortez poltti laivansa yhtä lukuunottamatta ennen, kuin marssi sisämaahan tuhoamaan Azteekkien valtakuntaa.

Paluu ei ollut mahdollista tuolloin ja samaa taktiikkaa käytetään Euron kanssa. Yksi laiva on varastossa, mutta siihen mahtuu vain EU-byrokraatit jotka eivät uskalla palata kotiinsa………..

Kiitos
Hämis

Muutama valuutta vs. Kulta vertaus, koska kulta on yksi turvasatama mahdollisessa Euro-erossa.

Liira vs. Kulta:

Drakma vs. Kulta:

Frankki vs. Kulta:

Irlannin punta vs. Kulta:

Euro vs. Kulta:

Brittien punta vs. Kulta:

Eurostoliiton demokratiaa!

Herman Van Rompuy on kertonut mielipiteensä kansanäänestyksistä. Carles Boix kysyi Catalonian itsenäistymis-äänestyksestä ja sai pelottavan vastauksen. Herman Van Rompuy, joka on tällä hetkellä „sormuksen herra“ kertoi, ettei „demokratia ole rajojen siirtäjä“.

Tämä perusdemokraattinen vastaus sopii EUn harjoittamaan politiikkaan Ukrainassa, jossa Krimin kansanäänestystä ei tunnusteta. Tätä äänestystä on arvosteltu kovin äänensävyin „järjestetyksi“.

Samaa ei kuulu Skotlannin äänestyksen tiimoilta, vaikka siitäkin on olemassa, jopa poliisitutkintaan asti edenneitä epäilyksiä.

Irlanti sai aikoinaan äänestää kahteen kertaan, kunnes Herman Van Rompuyn mieleinen tulos saatiin.

Kreikassa sai pääministeri lähteä, kun pelkästään vilautti kansanäänestyksen mahdollisuutta.

Bulgaria sai uuden hallituksen, kun se teki „omiin nimiin“ kaasuputkisopimuksia Venäjän kanssa.

Unkarin hallitusta on painostettu ja sitä kohtaan on hyökätty useasta suunnasta ja monin keinoin.

Portugalin, Espanjan ja Italian sisäpolitiikkaan on niin ikään tungettu EUn „kultasormi“, jokoo hallituksen hajoituksen tai painostuksen kaavalla.

Jopa Serbiaa on painostettu, vaikka ei ole EUn jäsen, koska on mukana South Stream – kaasuputken rakentamisprojektissa.
Suomeen ei moista demokratian demolisointia tarvitse tuoda!

Ilmeisen selvästi Suomessa tapamme itsenäisesti demokratiaamme, kun hallituksen johtajia ja määrävillä paikoilla olevia ministereitä vaihdetaan „valmentajan“ (puoluekokous) mielivallalla ja vauhdilla joka saa Tami-Tammisenkin harmaaksi kateudesta.
Kiitos

Hämis

Linkki:
http://www.vilaweb.cat/editorial/4212091/the-shame-of-europe.html