Avainsana-arkisto: ei ttiplle

EU-komissio: „EU-byrokratia tappaa demokratian!“

EU-komission on joutunut tunnustamaan, että EU-byrokratia on este johon demokratia EUssa kaatuu. Tätä tunnustusta on pikaisesti kommentoinut „Democrasy International“ – järjestö kahdella sanalla: „Puolustus-Placebo“. Näiden kahden purevan sanan perusteluiksi on kerrottu se, ettei EU-komissio ole ilmoittanut miten se muuttaa käytäntöä, jotta demokratian tie raivattaisiin vapaaksi „Byrokratian aidoista“.

EU-komission tavoite kansalaisaloitteille on juhlava „vahvempi vaikutus EU-politiikan suuntaan“ on jäänyt läpinäkymättömäksi, mauttomaksi, jopa demokratiaa halventavaksi poliittiseksi sloganiksi. Tämä näkyy kolmen vuoden tilastoista selvääkin selvemmin ja komissio myöntää, että parantamisen varaa olisi. (1) Kansalaisaloitteiden ongelmia komissio listaa useita, mutta varsinaista parannusta ei ole näkyvissä.

Ensimmäinen suuri kynnys on tietoturva henkilötasolla, joka juontaa aloitteen edellyttämien seitsemän eri EU-valtion kansalaisen osallistumisen. Tämä ongelma korostuu jäsenmaiden eritasoisien teitoturvalakien takia.

Toiseksi ilmoitetaan rekisteröinti, jonka osalta komissio pesee käsiään vedoten siihen, ettei useiden aloitteiden aihe kuulu komission toimialaan tai määräysvaltaan.

Kolmas pointti (Hämiö) on allekirjoitusten kerääminen. Tässäkin asiassa komissio piiloutuu tietoturvan taakse ja jäsenmaiden erillaisen henkilötietojen salausmeganismien taakse.

Neljäksi ongelmaksi merkitään keräysajan lyhyys. Tässä kerrotaan ongelmaksi nousevan „online-keräyksen“ järjestämisen jälkeen jäävän ajan riittämätön kesto ja oikeudelliset ongelmat EU-byrokratian ja julkisuuden välillä.

Viides ongelma on selvääkin selvemmin kotikutoinen, koska keräyksen järjestäjien toimittamien erikielisien käännösten tarkistaminen vie aikaa ja vaivaa komissiolta ja sen rakentamalta byrokratialta ristiintarkastusten vuoksi.

Kuudes ongelma on asioiden yleiset esittelyt, joihin ei saada kutsuttua kansalaisjäjestöjen jäseniä, vaikka useissa EU-päätöksissä tämä olisi suotavaa. Tämän tietorotkon paikkaamiseksi ei ole esitetty mitään ratkaisua, vaikka tiedetään hyvin, että teollisuuden lobbareiden pääsyä tilaisuuksiin ei rajoiteta. Tässä kansalaisjärjestöt ovat vaatineet jo pidempään tilaisuutta osallistua oman aloitteensa valmistelutyöhön ja mahdollisuutta seurata valmistelutyön vaiheita läpinäkyvästi koko valmistelun ajan.

Vuoden 2012 huhtikuusta alkaen on EU-komissiolle jätetty 51 hakemusta kansalaisaloitteen registeröimisestä. Näistä vain 31 pääsi rekisteröinnin läpi. „Stopp TTIP“ – järjestön kansalaisaloite on yksi, jonka EU-komissio kieltäytyi ottamasta vastaan. (2) Järjestö on vienyt asian Euroopan tuomioistuimeen, mutta tuon tuomioistuimen mandaatti on „Euroopan yhdentymismyönteinen asenne“, joten suuria odotuksia ei ole olemassa.

1

Rekisteröitistatuksen saaneista 31 aloitteista vain kolme on saavuttanut vaaditun miljoona allekirjoittajaa seitsemästä eri jäsenmaasta vuoden sisällä. Näistä yksi on „Einer von uns“ (3) (Yksi meistä) aloite, joka vastustaa kantasolututkimusta ja haluaa komisiion lopettavan tutkimuksen rahoittamisen (120 miljoonaa vuosittain). Tämän kaksi miljoonaa allekirjoittajaa keränneen aloitteen EU-parlamentti esti komission aloitteesta. EU-komissaari Marie Geoghegan-Quinn aiheeseen: „Me olemme tutkineet aloitetta kattavasti. Kuitenkin on jäsenvaltiot ja EU-parlamentti yksimielisiä siitä, että tutkimus tällä alueella jatkuu tulevaisuudessakin, koska tutkimuskessa on mahdollista saavuttaa elämää pelastavia tuloksia.“

Aloite „Right 2 Water“, joka ajaa vettä ihmisoikeudeksi on myös läpäissyt EU-komission „byrokratia-esteradan“ 1,7 miljoonan allekirjoituksen avulla, mutta komissio kieltäytyy ottamasta kantaa asiaan tai tekemään tavittavia lakiehdotuksia saati äänestyttämään asiaa EU-parlamentilla. (4) Tätä asennetta luokitellaan „iskuksi demokratian kasvoihin“. EU-komisso puolustelee itseään (5) „puolueettomuudellaan, jota joutuvat harjoittamaan kansallisia päätöksiä kohtaan omistusoikeudellisesti vesilaitoksia omistavia suuryrityksiä kohtaan“. Kuitenkin EU-komission sisäpiireistä on kuulunut myös seuraavaa: „Me emme tule koskaa tekmään lakialoitetta, joka velvoittaisi jäsenvaltion julistamaan veden ihmisoikeudeksi.“

Kolme aloitetta on tällä hetkellä vielä vireillä. (6)

Veden „ihmisoikeudellisen“ statuksen tärkeyydestä kertoo kenties Irlanissa tehty muutos. Muutos jolla ennen verovaroilla kustannettu vesi tehtiin EU-komission, troian ja IMFn vaatimuksesta maksulliseksi. Tämä aiheutti suurmielenosoituksia Dublinissa. (7) keskiverto kotitalouden on arvoitu joutuvan maksamaan 200-400 Euroa lisää vuosittain tämän muutoksen vuoksi.

Democrasy International – järjestön johtaja Gerald Häfner ynnää yhteen EU-komission „demokratia-bilanssin“, josta ei voi olla ylpeä. „Viimeisen kolmen vuoden aikana yksikään 51-aloitetta ei ole muuttunut lakialoitteeksi ja päässyt EU-parlamentin äänestykseen. Tämä kaikki on EU-komission „Placebo-demokratiaa“ (8)

Tämä sama ongelma, kenties suunnitellusti, vaivaa Suomen hallituksia, vaikka on myönnettävä, että Suomessa yksi asia on päässyt läpikin………

Haluatko jatkaa samalla linjalla ? Vai todella vaikuttaa Suomen suuntaan tulevaisuudessa ?
Äänestä viisaasti! Äänestä Demokratia 2.0 – ohjelmaa! Äänestät itseäsi!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

Koko kansaa ei lahjota niin helpolla, kuin EU-komissiota ja tämän epädemokraattisen järjestön suomalaisia hännystelijöitä!
Kiitos
Hämis
Ehdokas IPU-listalla Pirkanmaalla numerolla 63.

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Linkit:
1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-145-DE-F1-1.PDF
2. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/11/europaeische-buergerinitiativen-klagen-vor-eugh-gegen-ttip/
3. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/29/zwei-millionen-unterschriften-eu-schmettert-petition-einer-von-uns-ab/
4. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/03/19/eu-kommission-verweigert-stellungnahme-zu-recht-auf-wasser/
5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_de.htm
6. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing
7. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/11/01/massen-demos-in-irland-troika-verlangt-wasser-gebuehren-von-den-buergern/
8. http://www.democracy-international.org/de/europaeische-buergerinitiative