Avainsana-arkisto: eduskuntavaalit 2015

Olen rikollinen ja silti köyhä!

Sain joku aika sitten Tampereen poliisilta puhelun, jossa keskustelun ydin oli tilinumero blogissani.
(Huijauksestani lisää linkissä blogin lopussa.)

Tästä puhelusta huolimatta olen saanut lahjoituksia ihmisiltä, joiden mielestä olen tarpeellinen.

Tästä nöyrä, mutta suuri kiitos näille sydämellisille ihmisille.

ek-2015-3

Poliisille haluan viestittää, että jatkan rikollista toimintaani. Toimintani tuoma taloudellinen etu ei vie minua linnanjuhliin, koska summat ovat alle toimeentulolakien rajojen, eivätkä näin ollen oikeuta liittymään suurten huijareiden kermaan.

Mahdollisia rangaistuksia tai vastatoimia henkilöäni kohtaan viranpuolesta miettimään joutuvien viranomaistahojen suuntaan tahdon esittää yhden lieventävän asianhaaran. Minä en nosta muita lakisääteisiätukia valtioltani, vaikka olisin niihin kenties oikeutettu.

Kiitos lahjoittajille (Hämiö)
Suomen Köyhin Kansanedustajaehdokas

Hämis

IPU Pirkanmaan listoilla numerolla 63

PS: En saa enää kerjätä rahaa tililleni (FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen), joten jätän pyyntoni suorittamatta. Jos ihmettelet miksi näin löydät vastauksen täältä: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/03/12/kerjaaminen-kielletty/

Suoraa demokratiaa ? IPUlta sitä saa!

Me IPU-Pirkanmaan kansanedustajaehdokkat 2015 kyseenalaistamme nykyisen edustuksellisen demokratian, johon haluamme tuoda muutosta. Haluamme palauttaa vallan takaisin kansalle, jolle se demokraattisessa maassa kuuluisi.

Demokratiamme on pitkään ollut rikki. On tullut aika korjata se palauttamalla jokaisen yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttamiseen. Parannus on niin merkittävä, että kehitysversiolle voidaan antaa nimeksi Demokratia 2.0. Pilottihanke toteutetaan ensimmäisenä Pirkanmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen alueita koskien.

Demokratia 2.0 -ohjelmassa päätäntävalta palautetaan kansalle. Osallistuessasi ohjelmaan saat yhden äänioikeuden koko seuraavaksi eduskuntakaudeksi, jolla voit vaikuttaa aivan konkreettisesti eduskunnassa tehtäviin päätöksiin. Vastaavasti IPU:n Demokratia 2.0 -ohjelman kautta eduskuntaan läpi päässeet ehdokkaat tulevat toimimaan äänestäjiensä napinpainajina. Nämä edustajat ovat siis kauko-ohjattavia kansanedustajia.

Kauko-ohjattavat edustajamme tiedottavat sinulle kaikista eduskunnassa käsiteltävistä asioista, jotka mahdollisesti koskevat sinua. Voimme lisäksi viedä tekemäsi kansalaisaloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Saat oikeuden äänestää kaikista tärkeimmistä kysymyksistä ja edustajasi painaa eduskunnassa nappia äänestäjien enemmistön tahdon mukaisesti. Jotta voimme kehittää järjestelmää yhä toimivammaksi ja tunnetummaksi tasavertaisuutta noudattaen, ”osuus” edustajasta maksaa jokaiselle saman verran, 20 € kertasijoituksena koko vaalikaudelta.

Kaikkia eduskunnan ulkopuolisia puolueita vaivaa sama ongelma. Miten saada oma ääni esille? Eduskuntapuolueet saavat vuosittain miljoonia puoluetukea, jonka he voivat käyttää oman puolueensa mainostamiseen. Tätä etuutta eivät nauti muut puolueet. Jotta saisimme äänemme esille, tarvitsemme vaalikampanjointiin rahoitusta. Demokratia 2.0:n osuusmaksu on 20 € koko vaalikauden ajaksi. Tästä saadut varat käytämme mahdollimman tehokkaasti vaalikampanjointiin.

Jokaisen ehdokkaamme ja äänioikeuden ostaneen kannattajamme on hyväksyttävä seuraavat periaatteet:

  1. Ylintä päätösvaltaa Suomessa käyttävät Suomen kansalaiset edustajiensa kautta, eli kansallisen itsemääräämisoikeuden tulee aina olla etusijalla. Emme suostu ratifioimaan ylikansallisia sopimuksia, jotka vaarantavat kansalaistemme perusoikeuksia tai yhdenvertaisuusperiaatteita.
  2. Yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kunnolliset välineet. Ilman omaa, demokraattisessa ohjauksessa olevaa keskuspankkia ja rahaa tavoitteet eivät toteudu.
  3. Emme halua Suomen osallistuvan kansainvälisiin selkkauksiin. Arvojemme mukaista on toimia puolueettomasti sotilasliittojen ulkopuolella ja pitää huolta itsenäisestä maanpuolustuksesta.

Nämä ovat siis kolme tärkeintä puolueen periaatetta, josta ei voi äänestää edes äänioikeutettujen kesken. Mikäli haluat äänestää eduskuntaan oikeasti suomalaisten etuja ajavia ehdokkaita, antamalla äänesi IPU:lle, ilmaiset selkeästi kantasi Natoon, EU:hun sekä euroon.

Lisää videoita tulossa osoitteeseen:

http://ihmisyydenpuolesta.fi/eduskuntavaaliehdokkaat-2015/demokratia-2-0/

https://www.youtube.com/channel/UCaCE9ASLPHqCWqYcbbkm8Zw

Kiitos
Hämis
IPU:n ehdokas Pirkanmaalla 2015 vaaleissa.

 

IPU:n Demokratia 2.0 – ohjelma.

Perustuslain toinen pykälä sanoo: „Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.“

Perustuslain toinen pykälä sanoo myös, että: „Kansanvaltaan sisältyy yksilön on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinymäpäristönsä kehittämiseen.“

Tämän kansanvallan on Suomessa varastanut ylhäältä johdettu puoluejohtoinen parlamentarismi!
 „Demokratia Suomessa on rikki“.

Tätä korjaamaan ei riitä muu, kuin vallan palauttaminen takaisin kansalle.

Itsenäisyyspuolueen (IPU) „demokratia 2.0“ – ohjelmalla luodaan äänestäjälle mahdollisuus saavuttaa suoraan kaikki kansanedustajalla käytössään olevat parlamenttaariset vaikutusmahdollisuudet.

„Demokratia 2.0“ on vaalilupaus, joka on voimassa koko nelivuotiskauden!

„Demokratia 2.0“ tuo jäseniensä ulottuville yksittäisen kansaedustajan vaikutusmahdollisuudet, kuten:

1. Lakialoite
2. talousarvioaloite
3. toimenpidealoite
4. kirjallinen kysymys
5. suullinen kysymys
6. välikysymys

Tarkemmin Wikissä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Aloiteoikeus

Näitä kaikkia on jokaisen „Demokratia 2.0“ – jäsenen mahdollista esittää „Demokratia 2.0“ – ohjelman kautta siirrettäväksi eduskuntakäsittelyyn. Sisäisin äänestyksin „Demokratia 2.0“ jäsenistö päättää mitä esityksiä pidetään niin tärkeinä, että ne viedään eteen päin eduskunnan käsiteltäväksi.

Lisäksi „Demokratia 2.0“- ohjelman jäsenet pääsevät vaikuttamaan „Demokratia 2.0“-ohjelmaan sitoutuneiden kansanedustajien äänestyskäyttäytymiseen hallituksen ja muiden puolueiden aloitteiden äänestyksissä.

Äänestyksien pohjaksi „Demokratia 2.0“-ohjelma tiedottaa äänestettävistä asioista jäsenilleen sisäisillä tiedotteilla „Demokratia 2.0“- ohjelman sivustolla. „Demokratia 2.0“ – ohjelma pyrkii tekemään äänestyksen pohjaksi läpivalaisevia helppotajuisia miinukset/plussat selvityksiä jokaisesta kysymyksestä erikseen.

Tässäkin prosessissa on jäsenillä mahdollisuus päästä vaikuttamaan äänestyskysymysten asetteluun ja selvitysten sisältöön.

IPU:n joukot, jotka idean kehittelyyn ovat osallistuneet uskovat erittäin vahvasti, että Suomi on valmis „Demokratia 2.0“ – ohjelmalle.

IPU:lla ei myöskään ole normaalisti esiin nousevaa „kansa on liian tyhmää“ – syndroomaa, vaan me IPU:ssa uskomme vakaasti, että Suomen kansa on kypsä ottamaan päätöksenteon ITSENÄISESTI omiiin käsiinsä ja riittävän valveutunut päättämään omaan elämäänsä vaikuttavista asioista ITSE.

Toivotamme koko kansan tervetulleiksi „Demokratia 2-0“ – ohjelmaan, joka tulee syrjäyttämään nykyisen rikkinäisen keskusjohtoisen puolueparlamentarismin.
IPU:n ääridemokratistit Pirkanmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen vaalipiireistä!

http://ihmisyydenpuolesta.fi/oma-kansanedustaja/
Kiitos
Hämis
IPU:n ehdokas Pirkanmaalla 2015 vaaleissa.

Ps. En voi pyytää, mutta en myöskään estää, jos joku haluaa tukea vapaakulkijan taistoa totuuden puolesta. FI 51 5025 0220 1502 54 BIC OKOYFIHH Tilin omistaja Juha Hämäläinen