Puhdas vesi – ihmisoikeus vai miljardi bisnes?

Puhdas vesi on yksi elämän perusedellyksistä. Ilman vettä mikään elämä ei ole mahdollista pitkällä tähtäimellä. Slovenian hallitus on ensimmäisenä EU-maana kirjannut veden perustuslakiin ihmisoikeudeksi, jolla ei saa tehdä kauppaa.

Elämän neste: Vesi

Ihminen voi elää muutamasta päivästä jopa viikkoihin ilman ravintoa, mutta ilman vettä elämä loppuu muutamassa päivässä. Tämän tosiasian ovat jotkut maat maailmassa ottaneet tosissaan ja esteetön pääsy puhtaan veden lähteelle on määritelty ihmisoikeudeksi.

EU–alueella perustuslakiaan muutti ensimmäisenä Slovenia, jonka kansalaisilla on ollut vuoden 2016 aikana pidetyn äänestyksen (jaa 64-0 vastaan) jälkeen perusoikeus veteen. Lakiin kirjattiin seuraava kohta:

”Vesivarat ovat julkista varallisuutta, jota hoitaa valtio. Vesivaroja käytetään esisijaisesti ja kestävästi kattamaan kansalaisten juomaveden käyttö sekä kotitalouksien vesihuoltoon. Näin ollen kansalliset vesivarat eivät ole kauppatavaraa”.

Slovakia näytti suuntaa

Slovakia kielsi pohjavesiensä viennin ulkomaille jo vuonna 2014 turvatakseen kansalaisten vesihuollon. Näiden maiden lisäksi on maailmassa muutama muu maa, jotka ovat tehneet YK:n lausuman (Resolutio 64/292 – 2010) veden ihmisoikeudellisen statuksen tunnustamisen mukaisen ratkaisun ja tehnyt vedestä perusoikeuden. YK-päätöslauselmasta äänestettäessä Suomi oli yksi sitä puoltaneista 122 maasta!

Peruslaillisen oikeuden veteen ovat varmistaneet perustuslaissaan:

Afrikka:

Kongo, ”(…) the right of access to drinking water (…) are guaranteed”. (2006)

Egypti, ”(…) clean water (…) are guaranteed rights.” (2012)

Kenia, ”(1) Every person has the right (b) to accessible and adequate housing, and to reasonable standards of sanitation; (d) to clean and safe water in adequate quantitites;” (2010)

Marokko, ”The state, public institutions and local authorities work to mobilize all means available to facilitate equal access for the citizens to the conditions allowing them to enjoy the rights: (…) to access to water and a healthy environment, [and] sustainable development (unofficial translation)” (2011)

Niger, ”Everyone has the right to life, health, physical and moral integrity, to healthy and sufficient food, to drinking water, education and instruction under the conditions defined by the law.” (2010)

Somalia, ”Economic and social rights – (1) Every person has the right to clean potable water.” (2012)

Etelä-Afrikka, ”(1)Everyone has the right to have access to (…) b) sufficient food and water;” (1996)

Tunisia, (art. 39) refer to the human right to water. (2012)

Uganda, b) all Ugandans enjoy rights and opportunities and access to education, health services, clean and safe water, work, decent shelter, adequate clothing, food security and pension and retirement benefits. (1996)

Zimbabwe, ”Every person has the right to: (a) safe, clean and potable water;” (2013)

Amerikka:

Bolivia, ”Every person has the right to water and food.(unofficial translation)” (2009)

Ecuador, ”The human right to water is essential and cannot be waived” (2008)

Meksiko, ”Everyone has the right to the access, the availability and the sanitation of water for a suffisient, safe, acceptable and affordable personal and domestic consumption.” (2012)

Nigaragua, ”The State shall promote, facilitate and regulate the provision of basic public services of energy, communication, water, transport, road infrastructure, ports and airports to the population, and the access to them is also an inalienable right.” (2005)

Uruguay, ”Water is a natural resource essential for life. Access to drinking water and access to sanitation are fundamental human rights.(unofficial translation)” (2004)

Aasia:

Maleviivit, ”Economic and social rights.
Every citizen has the following rights pursuant to this Constitution, and the State undertakes to achieve the progressive realisation of these rights by reasonable measures within its ability and resources: (a) adequate and nutritious food and clean water; (f) the establishment of a sewage system of a reasonably adequate standard on every inhabited island” (2008)

Eurooppa:

Slovenia, ”Vesivarat ovat julkista varallisuutta, jota hoitaa valtio. Vesivaroja käytetään esisijaisesti ja kestävästi kattamaan kansalaisten juomaveden käyttö sekä kotitalouksien vesihuoltoon. Näin ollen kansalliset vesivarat eivät ole kauppatavaraa”. (2016)

Oseania:

Fiji, ”Right to adequate food and water : (1) The State must take reasonable measures within its available resources to achieve the progressive realisation of the right of every person to be free from hunger, to have adequate food of acceptable quality and to clean and safe water in adequate quantities. (2013)

Euroopan Unionin reaktio

EU teki vuonna 2013 lisenssioikeudellisen päätöksen, jolla mahdollistettiin Euroopan alueen vesivarojen yksityistäminen. Tämän suunnitelman tultua kansan tietoisuuteen alkoi vastaliike, joka keräsi useiden kansalaisaktiivien ja järjestöjen kautta 1,8 miljoonaa allekirjoitusta EU–kansalaisaloitteeseen ”Vesi on ihmisoikeus” (Wasser ist ein Menschenrecht). EU–komissio ei käsitellyt aloitetta. Kuitenkin EU ei ole määritellyt osavaltioidensa vesipolitiikkaa yksityistämisen kohdalta sitovaksi, joten Slowakian perusoikeusjulistus on laillinen.

Suomi

Suomen perustuslakiin on kirjoitettu:

Pykälä 19
”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.”

Onko Suomen linja vesihuollon järjestämisessä erisuuntainen edellä mainittujen maiden kanssa vain sen takia, että Suomi ei halua kuulua edellä mainittujen maiden kanssa samaan viiteryhmään vai onko kyseessä poliitikkojen välipitämättömyys kansalaistensa tulevaisuudesta tai jopa päättäjien käsittämätön typeryys ja läpikorruptoitunut idiotismi?

Lopuksi 30 minuuttia Saksan television tekemän dokumentin varoituksia vesihuollon yksityistämisestä läpi koko Euroopan.

Onko tämä se mitä suomalaiset haluavat vesihuoltonsa olevan?

Kiitos
Hämis

”Minä vedin valheen verkon säikeestä ja nyt kaikki on paljastunut”

Ranskalaisella Canal+ kanavalla Les Terriens du samedi–ohjelmassa (Lauantai Maan asukkaat ) 9. maaliskuuta 2019 journalisti Thierry Ardisson kysyi Philippe de Villiers:iltä, että tunsiko Angela Merkel Euroopan Komission ensimmäisen presidentin Walter Hallsten:in tarinan, kun 13.11.2018 piti Saksan liittotasavallan parlamentissa suuren ylistyspuheensa Hallsteinille. Philippe de Villiers totesi vakavana: ”Kyllä, hän (Merkel) valehteli puheessaan”.

Kannanotto kirjaansa joka lainasi otsikon tähän kolumniin.

Phillippe de Villiers kertoo kirjansa ensi sivuilla perehtyneensä Euuropan Unionin syntyyn ja miksi kirjan nimeksi valikoitui tämä lause. Sivulla 19 hän kertoo keskustelustaan Ranskan pitkäaikaisen ulkoministerin Maurice Couve de Murville:n (1958-1968) kanssa, joka oli ministeriössä jo Charles de Gaulles:in aikoihin. Tämä kesksutelun aikana Couve de Murville puhui USA:n Marshall–suunnitelmasta ja sen hyväksymisen ehdoista, jotka sisältävät täydellisen alamaisuuden antajaansa kohtaan. Merkelin kehumasta Walter Hallsteinista Couve de Murville totesi: ”«Ah l’Europe! L’Europe des pères fondateurs! […] Il vous suffira de tirer sur le fil et tout viendra» – «Mais quel fil?» – «Sur le fil du mensonge.» («Oi Europa! Perustaja isien Europa! Riittää, kun vedämme langoista, loppu seuraa perässä. Mutta mistä langoista? ”Valheen langoista!”)

Arkistot avautuvat.

Eräs Sorbonnen yliopiston professori, jota Phillippe de Villiers ei mainitse suoraan nimeltä, mutta kertoo keskustelusta: ”Couve de Murville eli mukana Eurooppa–projektin ensimmäisestä ääntelystä lähtien. Hän on tiennyt alusta asti petoksesta, taka–ajatuksista, sitoumuksista, tulevasta muodosta ja mädästä taiasta. Lankojen vetäjäksi haluavan on mentävä lähteelle”, sanoi professori. ”Mille lähteelle?” Villiers kysyy. ”Tiedonlähteelle, joka sijaitsee arkistoissa (….) Arkistot eivät ole enää salaisia vaan avattu ja vapaita”, vastasi professori.

Villiers uskoi, että arkistot ovat siinä tapauksessa turvoksissa tutkijoita, mutta professori nauroi tämän uskolle. Kiinnostuneita on hyvin vähän ja syyksi miksi uteliaita on näin vähän, arvioi professori olevan varovaisuussyyt. Kiinnostunut tutkija voisi menettää professuurinsa, työpaikkansa tai kustantajansa. Kysymykseen miksi teema on tabu, Villiers kertoo saaneensa vastauksena: ”Asia on enemmän, kuin tabu. Se on myytti, ideologia, uskon kappale. Kaikki mikä koskee näitä perustajaisiä on julistettu pyhän koskemattomuuden suojaan. Eli viralliseksi totuudeksi”.
Tämän kesksutelun jälkeen Villiers keräsi tutkijaryhmän, jota kutsui ”Brikaadiksi” ja lähetti heidät tiedonlähteelle.

Kirjaansa Villiers on dokumentoinut 28 faksia (111 sivua), jotka todistavat Villiersin kertoman. Totuuden joka ei olisi saanut tulla päivänvaloon. Asiat ja niiden suunnan jotka tunsivat vain harvat sisäpiiriin vihityt. Kenraali de Gaulle, joka ei kuulunut sisäpiiriin, tiesi jo ”France libre:n” perustamisen aikoihin 1940, ettei Jean Monnet ollut hänen puolellaan. Monnet edusti USA:n etua ja näki Hitlerin kanssa yhteistoiminnassa olleen kenraali Pétain:in samalla tavalla vihollisekseen, kuin de Gaullen.

Phillippe de Villiers ”prikaatinsa” kanssa löysi arkistojen kätköistä dokumentteja, jotka esittävät yksiselitteisesti, että de Gaulle oli oikeassa Monnetin suhteen. Jean Monnet oli yhteistyössä CIA:n kanssa ja hänen tehtävänsä oli: Euroopan perustajaisä”. Robert Schumann oli loppulta vain toinen viulu, joka vaihtoi puolta tarvittaessa, mutta lopulta ajoi Amerikan etua maksusta.

Tutkijoiden pelottomuus

Saksan kielisellä alueella nousi vuonna 2001 Andreas Bracher esittämään kysymyksiä Eurooppa–ideologian pyhyydestä. Bracher esitti kahdessa artikkelissa (2010 – 2011) aukottomasti Monnetin verkostot ja työnantajat Eurooppa–projektin alkumetreillä. Phillippe de Villers jatkoi Bracherin avaamaa latua ja todista saman CIA–kytköksen ja maksetun ”Euroopan isän”–roolin. Lisäksi Walter Hallstein:in, entisen kansallissosialistisena kouluttajaupseerin, roolin ”Uuden Euroopan” juristisena asiantuntijana, joka oli myös ameriikkalaisten palkkalistoilla.

Ne jotka ovat todella halunneet tietää asioista ei Villiersin kirja putoa suoraan taivaista hämmästyneeseen päähän, mutta useita julkisuudelta säästyneitä asioita nousee esiin. Tästä esimerkkinä, että Jean Monnet ei kirjoittanut elämänkertaansa itse, vaan Kennedyn toimeksiannosta ja Ford Foundation:in (Ford säätiö) maksamana kirjan kokosi historioitsijoiden joukko.

Mitä Monnetin elämänkerta kertoo

De Villiers kertoo miten pääsi salaisuuden jäljille. Tämä tapahtuma on esimerkillinen: Hänen useat henkilösuhteet, joihin on joutunut tai päässyt elämänsä aikana, hänen kuuntelemisen taitonsa, uskomaton muistinsa ja pieni annos sopivaa huumoria varmistaa, että mies osaa vielä vuosienkin jälkeen yhdistellä asioita ja muodostaa niistä kokonaisuuksia. Näistä syistä on Villiersin onnistunut saavuttaa enemmän, kuin arkistot kertovat kaikille sitä tutkiville.

Villiers oli opiskeluaikanaan tavannut Jacques Chapsal:in, joka oli hänen poliitiikan professori. Näiden kahden keskustellessa paikalle oli pöllähtänyt modernin historian professori Jean–Baptiste Duroselle, joka oli kirjoittanut kansainvälisiä suhteita käsittelevän perusteoksen. Duroselle tunsi jokaisen opiskelijan kampuksella. De Villiers jää keskustelemaan kahden professorin kera ja pääsee näkemään Jean Monnetin elämänkertateoksen alkusysäyksiä.

Chapsal kysyy Duroselta: ”Ja mitä elämänkerralle kuuluu? Edistyykö se?”
Duroselle: ”Kyllä. Opiskelijat tekevät kovasti töitä. Me jaoimme vastuuta”.
Chapsal: ”Tämä teos on varmasti tärkeä säätiölle ja Amerikalle”.
Duroselle: ”Kyllä, mutta vielä tärkeämpää, rakas Jacques, on Euroopan yhdentyminen. Eurooppa tarvitsee uutta vauhtia, uuden lähdön”.

Toisessa yhteydessä ranskalainen diplomaatti ja poliitikko Jean Francois–Poncet sanoo: ”Jean Monnetin muistelmissa on se ”pieni punainen kirja Euroopan yhdistymisestä”, jonka me tarvitsemme kipeästi”.

Kenelle tämä kirja oli tärkeä?

Phillippe de Villiers esitti kysymykset: Kuka oli kirjaprojektin takana? Kuka sen maksaa? Kuka sen kirjoittaa? Ja pian kävi ilmi, että Eric Rousselin kokoamassa Jean Monnetin elämänkerrassa tulee vastaan suhdeverkkoja purkaessa nimiä toisensa jälkeen. Suhdeverkoston ihmiset nostivat uusia kysymyksiä. Keitä he olivat? Mikä oli heidän funktio tapahtumissa? Mihin heidän suhdeverkkonsa veisi? Kenen etuja he ajoivat? Kenen palveluksessa he olivat ja kuka heille maksoi palkkaa?

Tätä kysymysten tulvaa selvittäessään Villiersille selvisi useiden kuittien kautta, että USA oli työn maksaja ja tilaaja. Tämän lisäksi Villiersillä oli tarvittavaa taustatietoa ja rohkeutta julkistaa tietojaan. De Villiers tiesi, ettei Ford–säätiö ollut varsinainen maksaja, vaan toimi CIA–kulissina. Monnetin elämenkerran tekijöiksi Villiers tiesi professori Durosellen oppilaat. Pierre Gerbert, Eric Wetsphal, André Kaspi ja Richard Mayne ”toimivat, kuin koneet, jotka loivat tutkimuksen, kerronnan ja kirjeenvaihdon”. Jean Monnetia itseään teos ei juuri kiinnostanut. Lopullinen kirjallinen ulkoasu syntyi kirjailija Francois Fontainen kynästä. Mies joka näki Rooman valtakunnan esikuvaksi loppuun viedylle Euroopan Unionille.

EU on osa suurta suunnitelmaa maailman hallituksesta?

Jean Monnetin elämänkerran lopussa on kappale, jonka hän on itse kirjoittanut. De Villiers selittää, ettei Euroopan Unioni itsenään ole tavoite. Tärkeää on, että eilisen vanhat valtiot eivät kykene itsenäisyytensä kautta ratkaisemaan nykypäivän ongelmia. Euroopan Unioni on askel, puolimatkan krouvi, matkalla huomisen maailman organisaatiomalliin. Tässä vaiheessa de Villier nostaa esiin maailman hallituksen, globaalin maailman, jossa kansat ovat vapautettu itsenäisyydestä, demokratiasta ja roduista sekä kansoista. Unelma planeetan kattavasta kontrollista, ihmisiä hallitsevasta tekniikasta, kaiken kattavista markkinoista, jotka verhoutuvat ikuisen rauhan ja rajattoman yksilöllisen vapauden kaapuun.

”Pehmeä hyvin selitetty nepotismi”, sanoo Jacques Delors myötäillen. De Villiersin kirja on löytänyt jo useita lukijoita Euroopassa. Kirjailija on esiintynyt useissa televisiolähetyksissä, joissa on puolustanut itseään ja sanomaansa jopa vihamielisiä journalisteja vastaan kiitettävästi. Philippe de Villiersin kirjasta ei toimittajien mukaan ”löydy mitään uutta” tai se on leimattu ”salaliittoteoriaksi”, jopa ”valheeksi”.

Kuitenkin de Villiers näyttää missä todelliset salaliittolaiset lymyää, kenellä on motiivi salaliittoon ja mitä nämä salaliittoilijat ovat tähän menessä saavuttaneet sekä raottaa verhoa salaliittoilijoiden suunnittelemaan tulevaisuuteen.

Lainauksia

”Monnetin tehtävä oli luoda Eurooppa, joka vastaa Amerikan tavoitteita – instituutioissa, kaupallisesti ja kulttuurinsa kautta” (de Villiers, sivu 117)

”Se mitä tästä kaaoksesta nousee esiin, on salaisuuden verkko, joka peittää tekstien valmistelun. Virallisen valmistelun ulkopuolella ei pysytä instituution raameissa. Schuman kertoi myöhemmin: ”Jean Monnet työntekijöineen, jotka viettivät useita kuukausia hiljaisuudessa ja ilman lehdistöä pienessä hotellissa der Rue de Martignac:illa ja tulivat ulos Euroopan hiili- ja teräsunioni esityksen kanssa. (de Villiers, sivu 134)

”Tämä hallinto tekee työtään jo 30–luvulta, ei ”Euroopan rakentamiseksi” eli ihmiskunnan historiallisen jatkumisen varmistamiseksi, vaan päinvastaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kaikki emotionaaliset yhteisöt on haudattava, kaikki kiinnepisteet ja perustavaa laatua olevat rajat on murskattava. Tässä ei ole kyse Euroopan kehittämisestä, vaan globaalin historiattoman ja muodottoman pelikentän muodostamisesta. Pelikentän, jonka asuttamat ihmiset ovat vaihdettavissa” (de Villiers, Sivu 218)

Jäämme odottamaan löytyykö Suomesta kustantaja, joka uskaltaa suomentaa tämän kirjan suomalaisten luettavaksi. Ennustan tälle kirjalle suurta lukijakuntaa!

Kiitos
Hämis

Otteet kirjasta: Philippe de Villiers: J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Paris Fayard, 2019

Tiesitkö, että Olkiluoto 3 projekti täyttää 15 vuotta?

Olkiluoto kolmosen rakentamislupa myönnettiin vuonna 2005 ja laitoksen rakentaminen aloitettiin.
Projektin aikana on maailma ehtinyt muuttua olennaisesti ja tämä tulisi ottaa huomioon juhlittaessa Olkivuoto kolmosen 15. projektivuotta!

Samana vuonna (2005) jolloin työt Olkivuoto kolmosessa aloitettiin:

– Helsingin kauppatori pestiin kerrankin kunnolla, kun Gudrun-myrsky toi merivettä torille.
– USAn presidentti George W. Bush:ia, jota luultiin USA:n huonoimmaksi presidentiksi, vannoi virkavalansa toiselle kaudelle.
– Youtube videotoistopalvelu perustettiin ja alkoi täyttyä turhilla ja vielä turhemmilla videoilla.
– Kioton ilmastosopimus astui voimaan ilman ilmastopaniikkia.
– Paavi Johannes Paavali toinen sai lopputilin ikuisesta virastaan.
– Neste Oil listautui Helsingin pörssiin siirtämään suomalaisten kansallisomaisuutta vieraiden käsiin.
– Saksalainen entinen Hitler Jugend nuori Benedictus XVI valittiin uudeksi paaviksi.
– Tähtien sota jatkui Episoodilla III – Sithin Kosto, ja jätti lopun auki jatko–osia varten.
– Ranskalaiset hylkäsivät EU:n perustuslain kansanäänestyksessä prosenttiluvuin 55–45.
– Alankomaissa hylättiin EU:n perustuslaki prosenttiluvuin 62–38.
– Paavo Lipponen syrjäytettiin DDT–puolueen johdosta.
– NASAn Merkurius–luotain lensi maasta ohi ja jätti myös törmäämättä NASAn Mars Reconnaissance Orbiter–luotaimeen, joka lähti matkalle kohti Marsin punaista palloa.
– Suomessa alkoi poikkeuksellinen lämpöaalto, joka kesti melkein kuukauden ja terminen kesä loppui ennätysmyöhään…..
– Jyllands Post julkaisi kohua herättäneen Mohammad–pilakuvansa, eikä tämäkään jupina ole vielä tasoittunut.
– Saddam Husseinin oikeudenkäynti alkoi ja mies hirtettiin, vaikka EU ja useat länsimaat vastustivat kuolemantuomiota.
– Dingo teki comebackin 11 vuoden tauon jälkeen, vaikka kaikki tiesivät, ettei aavikkokoirapaisti uudelleen lämmittämällä parane.
– ESA:n Venus Express laukaistiin kohti Venusta ja ehti sinne komeasti ennen Olkiluotoa.
– Angela Merkel valittiin Saksan liittotasavallan liittokansleriksi, eikä kukaan aavistanut säteilymäärien nousua vuoden 2015 tasoille.

Muita Olkivuoto kolme–projektin jälkeen tapahtuneita onnellisuuksi tai onnettomuuksia:

– Saudi Arabiassa sijaitsevassa Mekan kaupungissa kuoli 345 pyhiinvaeltajaa melkoisen metelin saattelemana. (2006)
– NASAn New Horizons–luotain lähti kohti Plutoa ehtien sinne ennen Olkivuodon valmistumista. (2006)
– Ruotsi ja Venäjä harjoittelivat sotaa Lumihiutale–yhteisharjoituksessa Pohjois-Ruotsissa, eikä kukaan kuollut edes leikisti. (2006)
– Tarja Halonen valittiin toiselle kaudelleen Suomen presidentiksi, vaikka kukaan ei kyennyt selittämään miksi. (2006)
– Jenkki Talk Show–isäntä Conan O´Brien kävi Suomessa imitoimassa, irvailemassa ja ylenkatsomassa Suomen tasavallan presidenttiä ja ruokatapoja, sekä ruokia erityisesti Mämmiä. (2006)
– USA:n varapresidentti Dick Cheney ampui vahingossa 78–vuotiasta Texasin lakimiestä Harry Whittingtonia metsästyksen huumassa, koska luuli tätä sorsaksi. Harry laskeutui maahan, muttei kuollut hyvästä yrityksestä huolimatta ja lopetuspäätös jäi Dickiltä tekemättä ihmimillisistä syistä, koska sanoma oli jo mennyt perille. (2006)
– Solistiyhtye Lordi irvisteli itsensä voittoon Euroviisikon laulukilpailussa ja keräsi kerralla enemmän pisteitä, kuin Suomen viisut koskaan aikaisemmin yhteensä.
– ESA:n SMART–1–luotain törmäsi onnistuneesti kuuhun ja meni tuhannen säpäleiksi.
– Espoon kaupunginhallitus kannatti Länsimetron rakentamisen aloittamista äänin 45–19 ja tämäkin tunnelirottien tuherrus valmistui ennen Olkivuoto kolmosta.
– Nintendon Wii–pelikonsoli julkaistiin Euroopassa ja ehti kadota historiaan ennen Olkivuoto kolmosen valmistumista.

Ja paljon paljon muuta on ehditty aloittamaan ja saamaan valmiiksi Olkivuoto kolmosen rakentamisaikana…..

No Berliinin lentokenttää ei olla vielä saatu valmiiksi, mutta kisa on kova ja saapas näkee kumpi kansakunnista osaa tyriä projektinsa parhaiten.

Vedonlyöntisuhteet ennakoivat Suomen olevan Euroopan ja maailman ykköstyrijä ja suomalaiset osaavat ylivoimaisen onnellisuutensa keskellä arvostaa tätäkin saavutusta kansanjuhlalla, joka kerää ennätysmäärät kansalaisia Viroon pakoon mahdollista käynnistystä, jos Olkivuoto kolme joskus tulevaisuudessa käynnistetään…….

Kiitos
Hämis

Saksassa varaudutaan sotaan!

Saksan katastrofien torjuntaan erikoistunut liittovaltio elin Technischen Hilfswerk (THW) Hattingen:issa järjestää uudestaan organisaatiotaan. Saksassa turvattomuuden kehitys 2010–luvulla on tuonut uuden uhkakuvan THW:n listoille. THW:n uhkalistalla mainitaan sisällissodan tai uloisen uhan vaara, jonka takia THW panostaa infrastruktuurin suojaamiseen katastrofitilanteissa.

WAZ–lehden juttu herättää huolta kansalaisissa kertomalla Hattingenin THW:n organisaatiomuutoksista sodan varalta. Laitoksen johtajan Ingo Brune:n mukaan ”sota Euroopassa ei ole enää mahdottomuus ja sen mahdollisuutta ei voida enää sulkea pois siksi siihen tulee varautua”. Tämä on ensimmäinen kerta sitten kylmän sodan, kun sodan mahdollisuutta pidetään virallisesti mahdollisena.

Saksan sisäministeriön strategia nojaa Pariisin, Nizzan ja Berliinin tapahtumiin

THW:n omien sanojen mukaan muutos on aloitettu 1.9.2019 alkaen ja muutos koskee ”siviilipuolustuksen konseptia” Saksan sisäministeriön (BMI) jo elokuussa 2016 esittämiä toimintatapoja seuraten. Konsepti pitää sisällään erityisesti kriittisen infran (Kritis) puolustamisen.

Sisäministeriö itse luokittelee Euroopan poliittisen kehityksen Euroopan rajoilla ja periferioissa jättäneen jälkensä eurooppalaiseen politiikkaan:

”Pariisin, Nizzan ja Berliinin iskujen jälkeen ei Euroopan turvallisuustilanne ole entisensä. Arabikevät, Syyrian sota ja Ukraina kertovat lisää tilanteen muuttumiskyvystä lyhyellä tähtäimellä. Tämän takia Saksan liittotasavallan hallitus on kehittänyt ”Siviilipuolustuksen strategian” jo vuonna 2016”.

Konseptin raamit käsittävät suuria katastrofeja liittotasavallan alueella. Perustana on yleinen riski- ja kriisikartoitus sekä näiden kontrollointi. THW on keskeisessä roolissa siviili- ja infrapuolutustuksessa ja vuodesta 2015 on suunniteltu logistiikan ja kritis-infran parantamisesta.

Hätätilahuolto suurimmassa osassa

Euroopan uhkana, ensi kertaa kylmän sodan jälkeen, mainittu sota on lisänä ennen mainittuihin myrskytuhojen, kuivuuden, maanjäristysten, suuronnettomuuksien ja epidemioiden jälkien siivoamiseen ja kontrollointiin. Nyt THW:n skenaarioissa varaudutaan suoranaisen sodan, terrori–iskujen ja cyberiskujen estämiseen ja seurauksien hoitoon.

”Meidän toinen raivausryhmämme muutetaan hätätilan ja hätähuollon erikoisyksiköksi”, kertoo THW–johtaja Ingo Brune.

Ideologinen energiamuutos (energiawende) vaikuttaa huoltovarmuuteen

Sähköntuotannossa ja informatio- sekä telekommunikaatioaloilla on huolta herättävän suuri riippuvuus ulkopuolisista tekijöistä. Lisäksi edellä mainitut vaikuttavat vesi- ja terveydenhuoltoon sekä elintarvikehuoltoon riskeinä. Energiatekniikka on entistä enemmän riippuvainen tietotekniikasta joka on riippuvainen sähköstä jne.

Tästä syystä kaikki yhteiskunnan toimintoja ylläpitävät systeemit on suojattava hakkeri–iskujen lisäksi myös poliittisilta ideologiseen energiakokeiluun pohjautuvalta uhalta. Energiawenden kriitikot ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota saksalaisen yhteiskunnan riippuvaisuudesta ulkopuolisista energialähteistä ja uusiutuvan energian epäluotettavuuteen.

Saksalaisen energiapolitiikan ja energiavarmuuden uhkien nähdään lisääntyvän hiilivoimasta luopumisen kautta. Saksan muihin EU–maihin kohdistama painostus luopua perinteisistä kotimaisista energiamuodoista epävarmojen tuuli- ja aurinkoenergialähteiden hyöhyksi on muodostumassa koko Eurooppaa uhkaavaksi epätasapainoksi. Tämä korostuu skenaarioissa, joissa tuontienergian saatavuus on epävarmaa tai mahdotonta.

 

Kiitos

Hämis

 

Saksan alasajolista

Oheinen lista on kerätty yritysten virallisista tiedotteista. Saksan kautta koko Euroopan alasajo on käynnistynyt, eikä Suomi jää osattomaksi tulevaisuuden tuomasta alamäestä.

1. Työkaluvalmistaja Festo lyhentää työaikaa kaikilta työntekijöiltään.
2. Elektroniikkaketjut Media Markt ja Saturn irtisanovat 600 työntekijää yksistään Bayerissa.
3. Rengasvalmistaja Continental vähentää lähitulevaisuudessa 20.000 työpaikkaa.
4. Michelin sulkee Hallstadt:in tehtaan kokonaan.
5. Elektroniikka yritys Boch Rexroth on antanut YT-varoituksen. Määrä on vielä epäselvä.
6. BASF irtisanoo 3.000 työntekijää Saksassa.
7. Commerzbank sulkee joka viidennen konttorin.
8. Siemens irtisanoo 2.700 työntekijää.
9. Päivittäistavaraketju Kaufhof irtisanoo 1.300 työntekijää.
10. Bayer irtisanoo 12.000 maailman laajuisesti – Näistä 4.500 Saksassa.
11. Telekom irtisanoo 10.000 teknikkoa.
12. Deutsche Bank haluaa irtisanoa 18.000 henkilöä.
13. Autotehtaiden toimittaja Powertrain irtisanoo 200 henkeä.
14. VW lyhentää työaikaa.
15. Daimler ei laajenna Rastet:in tehdasta suunnitelmien mukaan.
16. Fujitsu on irtisanonut ensimmäiset työntekijänsä.
17. Thomas Cook – konkurssi vaikuttaa myös Saksassa.
18. Terästehdas Saarstahl lyhentää työaikaa.
19. Goodyear Dunlop irtisanoo 1.100 henkilöä.
20. Autoteollisuuden alihankkija Poppe+Potthoff Werther:issä lyhentää työaikaa.
21. Autoteollisuuden alihankkija Olbrich haluaa irtisanoa 149 henkilöä.
22. Alumiinitehdas Hydro irtisanoo 700 henkilöä.
23. Autoteollisuuden alihankkija Weber Automotive meni konkurssiin.
24. Autoteollisuuden alihankkija Weber sulki tehtaan 120 työttömäksi.
25. Autoteollisuuden alihankkija AVIR GUS:ia uhkaa konkurssi.
26. Daimler laskee tulevien vuosien tuovan yli 10.000 hengen vähennykset. (Sähköauto)
27. Volkswagen Kemmarke vähentää noin 7.000 henkeä (sähköauto)
28. Schuler vähentää 500 henkeä.
29. Autoteollisuuden alihankkija Neumaschinen tuotanto Göppingenissä sulki ovensa.
30. Autoteollisuuden alihankkijaa ZF Friedrichshafen uhkaa konkurssi.
31. Kuka Augsburg:issa haluaa vähentää 350 henkilöä.
32. Marquardt uhkaa vähentää 600 henkilöä.
33. BOSCH johtaja Denner ilmoitti yrityksen vähentävän väkeä. Kuinka paljon ei tiedotettu.
34. Autoteollisuuden alihankkija Mann+Hummel vähentää 1.200 henkeä.
35. Autoteollisuuden alihankkija Borgers sulki Dingdender:in tehtaan. 350 henkeä työttä.
36. Autoteollisuuden alihankkija Hörmann sulki Penzberg:in tehtaan. Kuinka moni siirtyy muualle ja kuka jää työttömäksi on epäselvää.
37. TWB-Prevent Produktion sulki ovet 140 työttömäksi.
38. Autoteollisuuden alihankkija sulki tehtaan Öhringen:issä irtisanottujen määrä epäselvä yrityksen sisäisien siirtojen vuoksi.
39. Autoteollisuuden alihankkija yritys sulki ensimmäisen tehtaan Sachenin osavaltiossa. Työntekijöiden siirtoa selvitetään.
40. Autoteollisuuden alihankkija Gaudlitz irtisanoo väkeä. Määrä epäselvä.
41. Eisenmann meni konkurssiin – 3.000 henkeä irtisanotaan.
42. Continental haluaa sulkea toisen tehtaan Saksassa. Irtisanottujen määrä epävarma.
43. Audi 10.000 työpaikkaa vaarassa.
44. BMW haluaa vähentää väkeä. Paljonko on vielä epäselvää.
45. Autoteollisuuden alihankkija Schaeffler lyhentää työaikaa.
46. Ford haluaa vähentää 12.000 henkeä.

Listassa jo tiedossa oleva työpaikkakato nousee melkein 100.000 tasolle. Suurin osa työpaikoista katoaa autoteollisuudesta, joka on suoraa seurausta sähköautobuumista, kun mäntiä ja sylinterikansia ja muuta polttomoottoriautoissa tarvittavia osia ei enää tarvita. Tämä kertautuu kuljetuksiin ja muihin tarpeellisiin tahoihin sekä lopulta palveluihin, joita työttömillä ei ole varaa käyttää.

Juoksukilpailu pohjalle on alkanut. Varaa paikkasi ajoissa!

Kiitos
Hämis