YLE ei ole syyllinen!

Yhtiön (YLE) toiminnan tulee julkisen palvelun erityisinä tehtävinä:

1. tukea toimivaa kansanvaltaa tarjoamalla yhteiskunnallisista kysymyksistä monipuolista tietoa, mielipiteitä ja keskusteluja, myös vähemmistöryhmille ja erityisryhmille

2. tukea, luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria ja välittää sen tuloksia jokaisen saataville

3. edistää ohjelmiston sivistävää luonnetta, tukea kansalaisten opiskelua ja tarjota hartausohjelmia

4. kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen-ja ruotsinkielisiä kansalai-
sia ja tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös
maan muille kieliryhmille

5. välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua yleisradiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa sekä

6. valmistaa, tuottaa ja lähettää suomalaisia ohjelmia ja välittää uutisia ja ohjelmia Suomen ja ulkomaiden välillä

Näin yleisradiolakiin oli kirjoitettu 1993.

Tehkäämme „tuottavuushyppy“ vuoteen 2005, jolloin maatamme hallitsi Keskusta, SDP ja RKP pääministeri Matti Vanhasen johdolla.

Tämä hallitus muutti ylläolevaa yleisradiolakia esityksellään.

„Yleisradio Oy:n kansallista vuorovaikutusta korostavana tehtävänä ei voida pitää vain sitä, että yhtiöllä olisi erityinen rooli kansallisen yhtenäiskulttuurin vahvistajana. Päin vastoin julkinen palvelu on pyrkinyt luomaan osaltaan osin edellytyksiä sille, että esimerkiksi Suomen sisäiset kielelliset, alueelliset ja uskonnolliset kulttuurit ovat voineet kehittyä ja ilmaista itseään omilla ehdoillaan. Tämän tehtävän jatkumiseksi ja korostamiseksi määritelmään ehdotetaan otettavaksi uusi sana monikulttuurinen.“

Suomen hallitus keksi uussanoja YLElle, suomeen ja suomalaisille. Olen huojentunut, ettei syy ole 500 miljoonaa Euroa vuodessa verottavan YLE osakeyhtiön!

„Nykyisen 2 momentin 1 kohdan velvoitetta vastaava säännös vähemmistö- ja erityisryhmien huomioimisesta ehdotetaan otettavaksi 2 momentin 5 kohtaan.“

Ja käyttää uussanojaan heti miten! Tehokasta, mainiota! Matti ei vatuloinut!

„Nykyisessä 6 kohdassa todettu velvollisuus lähettää suomalaisia ohjelmia ei olisi enää Yleisradio Oy:n lähetystoiminnan yhtiöittämisen ja Digita Oy:n perustamisen jälkeen tarpeellinen.“

„Suosi suomalaista!“ oli jo muutenkin turhanpäiväistä ja aikansa elänyttä!

„ Pykälän 2 momentin 5 kohdassa ehdot etaan säädettäväksi, että Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille. Velvoite vähemmistö- ja erityisryhmien ohjelma tarjonnasta huolehtimisesta sopisi asiayhteytensä puolesta 5 kohtaan, jossa julkisen palvelun erityiseksi tehtäväksi todetaan suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden tukeminen. Voimassa olevassa laissa julkisen palvelun erityisinä tehtävinä vähemmistö- ja erityisryhmien huomioon ottamisesta on säädetty 2 momentin 1 kohdassa.“

„Suvaitsevaisuuden tukemisella tässä yhteydessä tarkoitettaisiin muun muassa yritystä ymmärtää
erilaisuutta ja kykyä nähdä siinä myönteisiä puolia sekä yritystä myös ymmärtää erilaisuuden syitä. Monikulttuurisuudella tarkoitettaisiin tässä yhteydessä laajempaa kokonaisuutta kuin vain ohjelmatarjonnan sisältöä ja monipuolisuutta käsittelevää tekijää. Julkisella palvelulla on ensisijainen rooli vähemmistöjen kulttuurien edistämisessä ja turvaamisessa.“
Lopuksi yleisradiolain lopputulos, jonka lahjoittivat Suomen kansalle Keskusta, SDP ja RKP.

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:
1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;
2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä; (10.8.2012/474)
3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia; (10.8.2012/474)
4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä;
5) tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille;
6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa;
7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.

YLE ei ole syyllinen omasta tahdostaan!

Keskusta, SDP ja RKP tekivät YLEstä syyllisen EU-komission ja globalismin tilaamana.

Miten on suomalaiset, joko alkaisi maistua suora demokratia Sveitsin malliin ?
Ääridemokratisti
Hämis

Kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s